Ogólnopolska Konferencja Duchownych w Wiśle 28-29 czerwca 2021

Ogólnopolska Konferencja Duchownych w Wiśle 28-29 czerwca 2021

  Diecezja Pomorsko-Wielkopolska   |   Dodano:     02.07.2021 22:23

W dniach 28-29 czerwca 2021 roku w Wiśle odbyła się Ogólnopolska Konferencja Duchownych po dwuletnie przerwie w związku z pandemią (w 2020 roku OKD została odwołana). W Konferencji brali udział również duchowni Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej.

Konferencja, zorganizowana w formie hybrydowej (obrady były dostępne dla duchownych nie uczestniczących stacjonarnie w posiedzeniu), rozpoczęła się modlitwą, którą poprowadził ks. Grzegorz Fryda. Następnie Biskup Kościoła, ks. bp Jerzy Samiec, powitał wszystkich zebranych i powołał prezydium obrad.

W dalszej kolejności duchowni wysłuchali trzech mini referatów: Pastoralne wyzwania doby pandemii w kontekście przeżywanej destrukcji i doświadczanej kreatywności, który zaprezentował bp Adrian Korczago, Perspektywy tożsamości luterańskiej na XXI wiek, które omówił ks. dr Grzegorz Olek oraz Ordynacja kobet a tożsamość luterańskia, który przygotowała dk. Izabela Sikora. Następnie, po wysłuchaniu referatów, uczestnicy konferencji dyskutowali o zagadnieniach w dwóch turach spotkań małych grup. Jedną z nich moderował ks. Waldemar Gabryś - proboszcz PEA Leszno. Na zakończenie dyskusję wszystkich grup podsumował bp Paweł Hause. Pierwszy dzień Konferencji zakończył się modlitwą dk. Małgorzaty Gaś oraz kolacją w ogrodzie parafialnym.

We wtorek 29 czerwca duchowni rozpoczęli dzień nabożeństwem spowiednio-komunijnym w kościele ap. Piotra i Pawła w Wiśle Centrum. Liturgię prowadzili duchowni diecezji warszawskiej – bp Jan Cieślar oraz ks. Michał Makula, kazanie, na podstawie fragmentu z Ewangelii Mateusza 16,13-19, wygłosiła dk. Halina Radacz.

Następnie uczestnicy zgromadzili się w sali Domu Zborowego, by wysłuchać aktualiów Biskupa Kościoła, wspomniano także zmarłych duchownych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w roku 2020 i 2021 oraz przekazano życzenia duchownym przechodzącym w najbliższym czasie na emeryturę – ks. Marcinowi Undasowi, ks. Henrykowi Machowi oraz ks. Andrzejowi Foberowi.

W drugim dniu zaprezentowano również dwa zagadnienia: „Komunia Święta dla dzieci. Teoria czy praktyka”, które omówiły dk. Ewa Below i dk. Wiktoria Matloch, a Prezes Synodu Kościoła, ks. dr Adam Malina, i prof. Jerzy Sojka zrelacjonowali przygotowywany projekt nowej Agendy liturgicznej.

Na zakończenie konferencji przekazano komunikaty i ogłoszenia.

Zdjęcia: Zwiastun Ewangelickicomments powered by Disqus comments powered by Disqus