Głos Synodu Kościoła w sprawie wsparcia dla osób na granicy z Białorusią i Apel Diakonii

Głos Synodu Kościoła w sprawie wsparcia dla osób na granicy z Białorusią i Apel Diakonii

  Diecezja Pomorsko-Wielkopolska   |   Dodano:     23.10.2021 15:25

Głos Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce
w sprawie wsparcia dla osób na granicy z Białorusią.

„Zapewniam was, to, co uczyniliście jednemu
z tych braci Moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”

Ewangelia Mateusza 25,40

Jako chrześcijanie ewangelicy czujemy zobowiązanie słowami naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pozostawił swoim wyznawcom jasne wskazanie, by troszczyć się o najsłabszych i ujmować się za tymi, którzy nie mają głosu. Pośród nich w biblijnym przekazie szczególne miejsce zajmują migranci i uchodźcy. Kościoły tradycji luterańskiej postrzegają służbę na ich rzecz jako ważną i integralną część swojej misji i świadectwa wobec świata. Zaś polska tradycja obchodzenia zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, której jesteśmy częścią, każe zwracać szczególną uwagę na doświadczenie potrzebującej rodziny, której odmówiono gościny.

Dlatego, jako przedstawiciele Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, nie chcemy pozostawać obojętni na rozwój wypadków na wschodniej granicy naszego kraju. Ostatnie tygodnie przynoszą coraz to nowe informacje o tragicznej sytuacji dzieci, kobiet i mężczyzn, którzy zostali skazani na cierpienie w lasach na białorusko-polskiej granicy. Jako chrześcijanie czujemy się zobowiązani sami szukać sposobów okazania im miłosierdzia i koniecznej pomocy oraz wzywać wszystkich, którzy mają wpływ na ich sytuację, by szukali rozwiązań, które będą niosły pomoc i stawiały na pierwszym miejscu potrzebującego człowieka. Jako Synod Kościoła jesteśmy świadomi, że dostrzegliśmy kryzysową sytuację uchodźców dopiero, kiedy znaleźli się u naszych granic. Pragniemy uznać to jako naszą winę zaniedbania.

Powołaniem Kościoła w naszej ziemskiej ojczyźnie nie jest stanowienie prawa powszechnego i ustalanie praktyk, które służą jego przestrzeganiu oraz zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim na jej terytorium. W tym zakresie Kościół może i chce wspierać modlitwą tych, którzy do tego są powołani. Obejmujemy więc swoją modlitwą tych, którzy zapewniają bezpieczeństwo na naszej granicy, strzegąc suwerenności naszej Ojczyzny i pokoju w jej granicach. Do istoty bycia Kościołem przynależy jednak konsekwentne składanie świadectwa o Bożym miłosierdziu poprzez stawanie po stronie potrzebujących. To oznacza angażowanie się na rzecz praw człowieka i domaganie się, by wszyscy, niezależnie od swojego pochodzenia, statusu czy religii, byli traktowani w sposób humanitarny i zgodny ze standardami prawa międzynarodowego. Oznacza to zapewnienie koniecznej opieki oraz możliwości skorzystania z procedur ochrony międzynarodowej. Wymaga to także odpowiedzialności w dyskusji publicznej, w której powinno się dążyć do rozwiania obaw współobywateli, a nie do podsycania strachu przed Innym, czego koszty ponoszą najsłabsi z naszych bliźnich.

Jako Synod Kościoła pragniemy wspierać w naszym Kościele wszystkie inicjatywy, które niosą pomoc osobom potrzebującym na białorusko-polskiej granicy. Wzywamy naszych współwyznawców, by nie pozostawali obojętni wobec ofiar tego kryzysu i, na miarę swoich możliwości,
angażowali się w pomoc tym, którzy jej teraz szczególnie potrzebują. Wierzymy, że takie zaangażowanie i wsparcie udzielane we współpracy z tymi wszystkimi, którym los migrantów nie jest obojętny, jest praktyczną realizacją Ewangelii. Do praktycznego świadectwa o niej jesteśmy powołani jako Kościół Jezusa Chrystusa.

Warszawa, 17 października 2021 r.

 

Apel Diakonii Polskiej o składanie ofiar na rzecz uchodźców przebywających na polsko-białoruskiej granicy.

Apel wystosowali wspólnie Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Prezes Diakonii.
Potrzeby są znaczne, a natychmiastowa pomoc bardzo potrzebna.

Z dnia na dzień sytuacja na granicy jest coraz trudniejsza. Osoby, które w poszukiwaniu pomocy opuściły swój kraj, przebywają na wolnym powietrzu i potrzebują natychmiastowego wsparcia. Jesienno-zimowa aura powoduje skrajne wychłodzenie. W rezultacie tego część osób, do których nie dociera pomoc, umiera.

Ofiary na rzecz tych, którzy przebywają w polskim pasie granicznym, można przekazywać na konto Diakonii Polskiej indywidualnie oraz również poprzez parafie ewangelickie. Z zebranych funduszy koordynowana będzie bieżąca pomoc dla uchodźców. Koordynowana jest także pomoc na rzecz osób, które przebywają w polskich ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców.

Zbiórka potrwa do dnia 15 listopada 2021. Dziękujemy za każdy dar serca!

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonia Polska)
ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa

Konto: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384
Bank PEKAO S.A. I O/Warszawa, z dopiskiem „Uchodźcy”

Wpłat można także dokonywać przez Dotpay na www.diakonia.org.pl/darowizny

 

Jak możemy pomóc w inny sposób?

Możesz też wspierać znaną Ci, zaufaną, najlepiej lokalną organizację. Jeśli chcesz regularnie
wspierać jej działania – ustal nawet niewielką, ale stałą kwotę comiesięcznego przelewu.

Listę 17 organizacji działających w obszarze migracji znajdziesz na stronie:
www.uchodzcy.info/kto-juz-dziala/

Listę największych organizacji pracujących na rzecz migrantów i uchodźców w Polsce znajdziesz na stronie:
www.konsorcjum.org.pl

 

Stowarzyszenie Homo Faber

Kupuje niezbędne do prowadzenia aktualnej akcji akcesoria, ale też paliwo, jedzenie, środki czystości. Dzięki wpłatom może opłacić pracę dwóch prawniczek, które na co dzień udzielają porad uchodźcom i cudzoziemcom znajdującym się w Ośrodku Strzeżonym w Przemyślu. www.hf.org.pl

Konto:   93 1940 1076 3069 8598 0000 0000

 

Fundacja Ocalenie

Pomaga uchodźcom i migrantom  urządzić nowe życie w Polsce. Znajduje lokum, wypełnia dokumenty, prowadzi psychoterapię, uczy polskiego, udziela pomocy prawnej. Tylko w zeszłym roku Fundacja pomogła 2825 osobom z ponad 90 krajów.

www.ocalenie.org

Konto:  11 1750 0009 0000 0000 2156 6004

 

Stowarzyszenie Polska Gościnność – Chlebem i Solą

Działa w tych obszarach, gdzie państwo nie sięga. Oferuje rzetelną wiedzę i profesjonalną pomoc.
Jego misją jest tworzenie Polski otwartej i tolerancyjnej, gdzie każdy jest traktowany z szacunkiem. Wspiera działania na rzecz poprawy warunków życia imigrantów i uchodźców.

www.polskagoscinnosc.org

Konto:  12 1750 0012 0000 0000 4087 4232comments powered by Disqus comments powered by Disqus