Polsko-niemieckie spotkanie partnerskie w Güstrow 19-21 października 2021

Polsko-niemieckie spotkanie partnerskie w Güstrow 19-21 października 2021

  Diecezja Pomorsko-Wielkopolska   |   Dodano:     28.10.2021 12:03

W dniach 19-21 października 2021 r. w Güstrow (Niemcy) odbyło się spotkanie kierownictwa Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Północnych Niemiec (Nordkirche) z przedstawicielami rad diecezjalnych diecezji pomorsko-wielkopolskiej oraz diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Obie diecezje już od 22 lat współpracują z Nordkirche w ramach umowy partnerskiej.

Ze strony niemieckiej w spotkaniu uczestniczyli duchowni i świeccy radcy Kościoła oraz członkowie synodów na czele ze zwierzchniczką Nordkirche, bp. Kristiną Kühnbaum-Schmidt oraz zwierzchnikiem okręgu Meklemburgii i Pomorza, bp. Tilmanem Jeremiasem. Diecezja wrocławska reprezentowana była przez: bp. Waldemara Pytla, bp. Ryszarda Bogusza, bp. Mirosława Wolę, ks. Roberta Sitarka, dk. Izabelę Sikorę, kurator diecezji Katarzynę Bruzi oraz członkinię rady diec. Lucynę Żak. Z ramienia diecezji pomorsko-wielkopolskiej uczestniczyli: ks. bp Marcin Hintz, ks. radca Janusz Staszczak, ks. Wojciech Froehlich oraz ks. Marcin Rayss.

Spotkania w ramach partnerstwa odbywają się cyklicznie co dwa lata, zarówno w Niemczech jak i w Polsce, a ich celem jest przede wszystkim podtrzymywanie bezpośredniego kontaktu, omawianie spraw bieżących, planowanie dalszych działań w ramach współpracy polsko-niemieckiej obu Kościołów oraz wspólna integracja. W ostatnich miesiącach, siłą rzeczy, tematem przewodnim stała się sytuacja związana z pandemią COVID-19 oraz jej konsekwencje – również w wymiarze kościelnym. Gremia kierownicze nie tylko dzieliły się swoimi doświadczeniami w tym zakresie, praktycznymi rozwiązaniami dot. życia religijnego w czasie izolacji, ale również dyskutowały o wyzwaniach, które stoją przed Kościołem czasu pandemii.

Pierwszego wieczoru, po zapoznaniu się uczestników, omawiana była aktualna sytuacja w obu Kościołach. Sprawozdanie z życia diecezji wrocławskiej, w formie filmu, zdał bp. Waldemar Pytel. Następnie ks. radca Janusz Staszczak zaprezentował bieżącą sytuacją diecezji pomorsko-wielkopolskiej. Na zakończenie, w odniesieniu do Ewangelickiego Kościoła Północnych Niemiec, to samo uczyniła bp Kristina Kühnbaum-Schmidt. Ostatnim punktem dnia była wspólna modlitwa w miejscowej katedrze i wieczorne rozważanie Słowa Bożego, które poprowadził bp Tilman Jeremias, który swoje wieczorne rozważanie oparł w dużej mierze na znajdującej się w miejscowej katedrze rzeźbie Ernsta Barlacha – Der Schwebende („Unoszący się”), upamiętniającej ofiary dwóch wojen światowych 1914-1918 i 1939-1945.

Następnego dnia poranne rozważanie poprowadził zwierzchnik DPW, ks. bp Marcin Hintz. Swoje przemyślenia oparł na tekście z 5. Mż 27,15-2,6 gdzie mowa jest o przekleństwach, jakie mają spadać na tych, którzy nie przestrzegają norm zawartych w Bożych przykazaniach.

Główny blok tematyczny spotkania brzmiał: 10 przykazań czasu pandemii koronawirusa. Referaty na ten temat wygłosili kolejno ks. dr Dietrich Werner, referent ds. teologii w Brot für die Welt oraz bp prof. Marcin Hintz z diecezji pomorsko-wielkopolskiej. Po wysłuchaniu referatów uczestnicy spotkania wymieniali się swoimi przemyśleniami w grupach dyskusyjnych. Tego dnia w programie były jeszcze dwa punkty związane ze zwiedzaniem miasta. Pierwszym był spacer do kaplicy św. Gertrudy wraz z oprowadzaniem po wystawie prac Ernsta Barlacha. Drugim było zwiedzanie miasta szlakiem wydarzeń rewolucji pokojowej, która miała miejsce 27 października 1989 roku w Güstrow. Wieczorem uczestnicy spotkania zapoznali się ze stanem przygotowań do dwóch ogólnoświatowych wydarzeń, które w latach 2022 i 2023 gościć będą Niemcy i Polska. W 2022 roku w Karlsruhe odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów, a w 2023 w Krakowie Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej. O stanie przygotowań i tematach, które będą poruszane na tych dwóch spotkaniach, informowali odpowiednio dr Uta Andree oraz ks. Wojciech Froehlich. W utworzonych grupach dyskusyjnych uczestnicy zastanawiali się w jaki sposób z tych wydarzeń skorzystać mogą nasze parafie. Drugi dzień konferencji zakończyło wieczorne spotkanie wokół Słowa Bożego. W rozważaniu i modlitwie uczestników poprowadzili ks. Annegret Möller-Titel oraz Gerrit Marx, nowy referent ds. ekumenii Pomorskiego Okręgu Kościelnego.

Ostatni dzień tegorocznego spotkania rozpoczął się nabożeństwem spowiednio-komunijnym w katedrze, które poprowadzili bp Kristina Kühnbaum-Schmidt, bp Waldemar Pytel oraz ks. Wojciech Froehlich, ks. Christa Hunzinger i Elke König. Kazanie wygłosiła bp Kühnbaum-Schmidt. Całe spotkanie zakończyło się wymianą spostrzeżeń i błogosławieństwem na drogę, którego wspólnie udzielili ks. radca Janusz Staszczak i Tatjana Stein. Kolejne spotkanie gremiów kierowniczych zaplanowane zostało na jesień 2023 roku w Schwerinie.

Relacja: ks. Wojciech Froehlich, ks. Marcin Rayss.

Zdjęcia: ks. Wojciech Froehlich.comments powered by Disqus comments powered by Disqus