Relacja z wiosennej sesji Synodu DPW w Koninie

Relacja z wiosennej sesji Synodu DPW w Koninie

  Diecezja Pomorsko-Wielkopolska   |   Dodano:     24.03.2022 15:32

W sobotę 19 marca 2022 roku w Koninie obradował Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP.

X sesja VI kadencji Synodu DPW rozpoczęła się od nabożeństwa spowiednio-komunijnego w kościele Świętego Ducha w Koninie. Nabożeństwo poprowadzili: zwierzchnik Diecezji, ks. bp Marcin Hintz, który wygłosił kazanie, ks. radca Janusz Staszczak, który poprowadził spowiedź oraz ks. Dawid Mendrok i ks. Waldemar Wunsz, którzy poprowadzili liturgię. Kolektę z nabożeństwa w całości przeznaczono na rehabilitację ks. Dawida Barona, byłego wikariusza diecezji pomorsko-wielkopolskiej.

Po nabożeństwie rozpoczęły się obrady Synodu, zaplanowane gościnnie w Państwowej Szkole Muzycznej w Koninie. Wiosenna sesja Synodu ma charakter przede wszystkim sprawozdawczy. Synodałowie na wstępie zapoznali się ze sprawozdaniami diecezjalnych duszpasterzy środowiskowych za ubiegły rok. Ze swojej służby oraz z działalności relacje kolejno zdali: Ogólnopolski Duszpasterz Motocyklistów – ks. Waldemar Gabryś, Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży – ks. Karol Niedoba, oraz Dyrektor Diakonii DPW – ks. Wojciech Froehlich. Informacje ze swojej działalności do wiadomości Synodu przekazali również kapelani Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, służący na terenie diecezji. Informacje, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na granicy z Białorusią, przekazał ks. mjr Tomasz Wola.

Po przyjęciu sprawozdań duszpasterzy przez Synod relację ze swojej działalności zdała Rada Diecezjalna. Swoje sprawozdanie za rok 2021 przedstawił zwierzchnik DPW, ks. bp Marcin Hintz. Biskup diecezji zapoznał Synodałów także ze statystykami w skali diecezji oraz poszczególnych parafii. Następnie słowo podsumowania działalności Rady Diecezjalny w roku 2021 wygłosiła kurator Diecezji, Izabela Główka-Sokołowska. Po przyjęciu sprawozdania Rady Diecezjalnej i Biskupa Diecezji, Synod zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym, oraz z protokołem Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej, na wniosek której Synod zatwierdził sprawozdanie finansowe i udzielił Radzie Diecezjalnej absolutorium. Następnie omówiono i odpowiednią uchwałą, uwzględniając poprawki naniesione przez Synod, przyjęto preliminarz budżetowy na rok 2022.

Kolejny punktem obrad była sytuacja bieżąca związana z wojną w Ukrainie i kryzysem uchodźczym. Rada Diecezjalna przekazała Synodałom informacje na temat pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy prowadzonej przez Kościół, Diakonię oraz poszczególne parafie diecezji pomorsko-wielkopolskiej.

Na zakończenie omówiono przyszłe, planowane wydarzenia, ze szczególnym uwzględnieniem diecezjalnego zjazdu chórów, który – po dwuletniej przerwie związanej z pandemią – w tym roku ma się ponownie odbyć w dniach 28-29 maja we Włocławku. Wstępne informacje dotyczące zjazdu i zaproszenie dla chórów przekazał ks. Dawid Mendrok – proboszcz PEA Włocławek.

Synodałowie zgodnie postanowili, że była to ostatnia sesja Synodu w obecnym składzie. Wybory do Synodu odbędą się najpóźniej jesienią i już w nowym składzie Synod DPW zostanie zwołany ponownie za rok.

Obrady modlitwą zakończył ks. radca Janusza Staszczak, a bp Marcin Hintz udzielił zebranym błogosławieństwa.

Relacja: ks. Marcin Rayss.comments powered by Disqus comments powered by Disqus