Odbyło się posiedzenie Rady Diecezjalnej

Odbyło się posiedzenie Rady Diecezjalnej

  Grzegorz Fryda   |   Dodano:     27.09.2022 18:28

We wtorek 27 września w siedzibie Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej w Sopocie odbyło się posiedzenie Rady Diecezjalnej Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej.

W centrum zainteresowania Radców było przede wszystkim zatwierdzenie odbywających się w ostatnim czasie wyborów na reprezentantów poszczególnych parafii naszej diecezji w Synodzie Diecezjalnym.

Rada Diecezjalna jest władzą wykonawczą Diecezji. Do zadań Rady Diecezjalnej należy m.in. zarządzanie majątkiem Diecezji, wykonywanie uchwał Synodu Diecezjalnego, zajmowanie się sprawami bieżącymi Diecezji, a także sprawami zleconymi przez kościelne władze przełożone. comments powered by Disqus comments powered by Disqus