Diecezjalna Konferencja Księży w Elblągu

Diecezjalna Konferencja Księży w Elblągu

  Grzegorz Fryda   |   Dodano:     07.11.2022 15:53

We wtorek 18 października w Elblągu odbyła się pierwsza po wakacyjnej przerwie Diecezjalna Konferencja Księży. 

Zanim jeszcze rozpoczęły się obrady wszyscy duchowni z Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej zgromadzili się w kościele św. Anny, gdzie gospodarz, ks. Marcin Pilch poprowadził wszystkich w modlitwie. 

Następnie uczestnicy DKK udali się do plebanii, gdzie w trakcie obrad prowadzonych przez ks. bp Marcina Hintza podejmowane były tematy dotyczące bieżących wyzwań pojawiających się na terenie DPW oraz w całym Kościele. Podsumowane zostały również minione wydarzenia.

Przedstawiony zgromadzonym został także nowy wikariusz diecezjalny, ks. Grzegorz Fryda, który przejął obowiązki ks. Marcina Rayssa. 

Kolejna Diecezjalna Konferencja Księży Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej odbędzie się 13 października w Lesznie.



comments powered by Disqus comments powered by Disqus