O nadziei w Lesznie

O nadziei w Lesznie

  Diecezja Pomorsko-Wielkopolska   |   Dodano:     19.03.2024 14:13

 

Tegoroczna wiosenna sesja Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP obywała się w dniach 15-16 marca w Lesznie. Z inicjatywy Rady Diecezjalnej program zaproponowany poszczególnym delegacjom rozłożony został na dwa dni. Pierwszego dnia członkowie synodu diecezjalnego skupili się na części tematycznej obejmującej temat nadziei. Nazajutrz obrady obejmowały przede wszystkim sprawozdawczość życia Diecezji w 2023 roku. 

W piątkowe popołudnie członkowie Synodu diecezjalnego, którzy dotarli do Leszna i spotkali się na terenie miejscowej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej. Gospodarze przygotowali ciepły poczęstunek, po którym oficjalnie rozpoczęto obrady wiosennej sesji. Po dopełnieniu wszelkich formalności i przyjęciu porządku obrad zebrani mieli okazję wsłuchać się w medytację teologiczną przygotowaną przez bp Marcina Hintza, Zwierzchnika Diecezji. Jej tematem była „Żywa nadzieja”, nawiązująca do hasła roku 2024 w naszym Kościele, czyli Roku Nadziei. Słuchacze poprzez obraz i dźwięk mieli przestrzeń na poszukiwanie inspiracji w myślach Martina Luthera Kinga, Gerharda Saultera czy Jurgena Moltmana czy serii since-fiction Diuna, które aktualizowały współczesny sposób patrzenia na nadzieję z perspektywy chrześcijańskiej. Następnie Kurator Diecezji, p. Izabela Główka-Sokołowska podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat nadziei we współczesnym świecie. Była również przestrzeń, by wszyscy obecni w Lesznie podzielili się własnymi przemyśleniami dotyczącymi tego tematu – zarówno w dyskusji jak i wybierając cytaty, które z ich perspektywy najtrafniej opisują nadzieję. Ciekawą formą dyskusji o nadziei było sformułowanie własnych, bowiem każdy z uczestników miał możliwość, by na przygotowanym wcześniej listku zapisać swoją nadzieję (zarówno tę bliską jak i odległą), a następnie zawiesić go na drzewku w ten sposób tworząc drzewo nadziei. Pojawił się także pomysł, by pojawiło się ono podczas Synodu Kościoła, by również przedstawiciele innych diecezji mieli możliwość podzielenia się swoimi nadziejami. Pierwszy dzień obrad zakończył się modlitwą poprowadzoną przez ks. radcę Janusza Staszczaka z PEA w Koszalinie. Oprawę muzyczną zapewnił ks. Waldemar Wunsz z PEA w Koninie.

Sobotni poranek członkowie synodu rozpoczęli od uroczystego nabożeństwa w leszczyńskim kościele. Kazanie wygłosił miejscowy Proboszcz, ks. Waldemar Gabryś. Po nabożeństwie wszyscy członkowie Synodu przenieśli się do sali hotelu Sandro Silver, gdzie odbywały się dalsze obrady. Drugi dzień obfitował w sprawozdawczość. Zebrani mieli okazję usłyszeć podsumowanie roku z perspektywy bp. Marcina Hintza (Biskupa Diecezjalnego), p. Izabeli Główki-Sokołowskiej (Kurator Diecezji), ks. radcy Janusza Staszczaka (Rady Duchownego), ks. Wojciecha Froehlicha (Dyrektora Diakonii DPW), ks. dr Karola Niedoby (Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży) czy ks. Waldemara Gabrysia (Diecezjalnego Duszpasterza Motocyklistów). Rada Diecezjalna przedstawiła również sprawozdanie finansowe za rok 2023 i na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono jej absolutorium. Przyjęto również preliminarz budżetowy na rok 2024. 

Jak to zwykle bywa na synodach pojawiła się seria zaproszeń na następujące wydarzenia: 

  • Międzyparafialne Rekolekcje Pasyjne w Poznaniu;
  • Spotkanie Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach;
  • Diecezjalny Zjazd Chórów w Słupsku;
  • Diecezjalne Śniadanie dla Kobiet w Toruniu;
  • Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej w Cieszynie;
  • Diecezjalny Zjazd Młodzieży Ewangelickiej w Bydgoszczy;
  • Obchody 500 lecia Reformacji w Grudziądzu. 

Synod Diecezjalny jest najwyższą władzą diecezji. W jego skład wchodzą wszyscy czynni duchowni diecezji oraz świecy przedstawiciele każdej parafii.comments powered by Disqus comments powered by Disqus