Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP

Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 31/05/2022

XXXIV Diecezjalny Zjazd Chórów we Włocławku

W dniach 28-29 maja 2022 roku, po długiej, 3-letniej, przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, we Włocławku odbył się ponownie, wyczekiwany przez wielu z utęsknieniem, XXXIV Diecezjalny Zjazd Chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

W sobotę po południu chóry z parafii w Sopocie, Bydgoszczy, Poznaniu, Toruniu, Piły oraz w Rypinie zameldowały się we włocławskiej parafii. Oficjalnego otwarcia zjazdu dokonał zwierzchnik Diecezji, ks. bp Marcin Hintz w towarzystwie gospodarza, ks. Dawida Mendroka – proboszcza parafii we Włocławku. Chórowe spotkanie rozpoczęło się w kościele od wspólnej modlitwy i zaśpiewania pieśni „Za rękę weź mnie, Panie”. Następnie zaplanowana została wspólna próba połączonych chórów, którymi tym razem kierowała dyrygentka pilskiego chóru, p. Natalia Karolak. Wieczorem chóry miały czas, aby zapoznać się z akustyką mie...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 20/05/2022

W niedzielę Cantate ks. bp Marcin Hintz poprowadził nabożeństwo w Dublinie dla polskich luteran mieszkających w Irlandii

15 maja 2022 r. w 4. Niedzielę po Wielkanocy – Cantate – ks. bp Marcin Hintz poprowadził nabożeństwo w Dublinie dla polskich luteran mieszkających w Irlandii.

W roku 2007 Kościół Ewangelicko-Augsburski objął swoją opieką duszpasterską Polaków ewangelików, którzy przebywają w Irlandii. Pierwsze nabożeństwo w kościele luterańskim w Dublinie odbyło się 19 maja 2007 r.

Obecnie nabożeństwa odbywają się raz w miesiącu, a koordynatorem nabożeństw i duszpasterzem Polskiego Duszpasterstwa Ewangelickiego w Irlandii jest ks. Wojciech Froehlich – proboszcz parafii w Słupsku.

Nabożeństwa odbywają się o godz. 17.00 w kościele luterańskim St. Finian’s Lutheran Church (Dublin Adelaide Road 24). Po nabożeństwie odbyło się spotkanie z parafianami w Luther House.Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 20/05/2022

Światowa Federacja Luterańska otworzyła w Gdańsku Centrum Pomocy Uchodźcom z Ukrainy

17 maja 2022 r. w Gdańsku otwarto drugi, największy z sześciu punktów rejestracyjnych programu wsparcia finansowego dla uchodźców z Ukrainy realizowanego przez UNHCR oraz Światową Federację Luterańską.  Wychodząc naprzeciw potrzebom uchodźców uciekających z Ukrainy Służba Światu ŚFL (LWF World Service) otwiera w Polsce sześć punktów doraźnej pomocy gotówkowej.

Punkt rejestracyjny dla uchodźców w Gdańsku – „Zieleniak”, przy ul. Wały Piastowskie 1 – będzie miał za zadanie zarejestrować i następnie monitorować wypłacanie pomocy gotówkowej dla 20 tys. rodzin. Ma też zapewnić priorytetowe traktowanie najsłabszych i najbardziej nieodpornych w tej grupie.

– Dzięki współpracy wielu środowisk, otworzyliśmy punkt, który będzie świadczył pomoc długofalowo. Udało się wejść we współpracę z Organizacją Narodów Zjednoczonych, która jest wyspecjalizow...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 31/03/2022

Kazanie bp. Marcina Hintza wygłoszone w Bydgoszczy z okazji jubileuszu 100-lecia parafii

W 4. Niedzielę Pasyjną Laetare 27 marca 2022 roku w Bydgoszczy odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji jubileuszu 100-lecia bydgoskiej parafii połączone z wprowdzeniem nowej Rady Parafialnej.

Z tej okazji kazanie podczas nabożeństwa wygłosił Zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, ks. bp Marcin Hintz.

Poniżej znajduje się tekst kazania.

Tekst kazalny: 2 Kor 1,3-7

3. Błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiego pokrzepienia,

4. Ten, który nas pokrzepia w każdym naszym ucisku, abyśmy sami mogli pokrzepiać tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku, pokrzepieniem, którym sami jesteśmy pokrzepiani przez Boga.

5. Jak bowiem wzrastają w nas cierpienia Chrystusa, tak też przez Chrystusa wzrasta nasze pokrzepienie.

6. Jeśli więc doznajemy ucisku – to dla was


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 24/03/2022

Relacja z wiosennej sesji Synodu DPW w Koninie

W sobotę 19 marca 2022 roku w Koninie obradował Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP.

X sesja VI kadencji Synodu DPW rozpoczęła się od nabożeństwa spowiednio-komunijnego w kościele Świętego Ducha w Koninie. Nabożeństwo poprowadzili: zwierzchnik Diecezji, ks. bp Marcin Hintz, który wygłosił kazanie, ks. radca Janusz Staszczak, który poprowadził spowiedź oraz ks. Dawid Mendrok i ks. Waldemar Wunsz, którzy poprowadzili liturgię. Kolektę z nabożeństwa w całości przeznaczono na rehabilitację ks. Dawida Barona, byłego wikariusza diecezji pomorsko-wielkopolskiej.

Po nabożeństwie rozpoczęły się obrady Synodu, zaplanowane gościnnie w Państwowej Szkole Muzycznej w Koninie. Wiosenna sesja Synodu ma charakter przede wszystkim sprawozdawczy. Synodałowie na wstępie zapoznali się ze sprawozdaniami diecezjalnych duszpasterzy środowiskowych za ubiegły rok. Ze swojej służby oraz z działalności relacje kolejno zdali: Ogólnopolski...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 17/11/2021

Oświadczenie Biskupa i Rady Diecezjalnej DPW odnośnie wydarzeń w Kaliszu w Święto Niepodległości

Oświadczenie Biskupa i Rady Diecezjalnej Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP

oraz

Proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu

odnośnie wydarzeń w Kaliszu podczas obchodów Święta Niepodległości 

 

To wiara każe nam z całą mocą angażować się w sferę świecką, w świat, i to nie na jego marginesie, w intymności pietystycznego serca, lecz w pełnym blasku, każe wchodzić w sam wir życia.                                                                                                                                   ...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 28/10/2021

Polsko-niemieckie spotkanie partnerskie w Güstrow 19-21 października 2021

W dniach 19-21 października 2021 r. w Güstrow (Niemcy) odbyło się spotkanie kierownictwa Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Północnych Niemiec (Nordkirche) z przedstawicielami rad diecezjalnych diecezji pomorsko-wielkopolskiej oraz diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Obie diecezje już od 22 lat współpracują z Nordkirche w ramach umowy partnerskiej.

Ze strony niemieckiej w spotkaniu uczestniczyli duchowni i świeccy radcy Kościoła oraz członkowie synodów na czele ze zwierzchniczką Nordkirche, bp. Kristiną Kühnbaum-Schmidt oraz zwierzchnikiem okręgu Meklemburgii i Pomorza, bp. Tilmanem Jeremiasem. Diecezja wrocławska reprezentowana była przez: bp. Waldemara Pytla, bp. Ryszarda Bogusza, bp. Mirosława Wolę, ks. Roberta Sitarka, dk. Izabelę Sikorę, kurator diecezji Katarzynę Bruzi oraz członkinię rady diec. Lucynę Żak. Z ramienia diecezji pomorsko-wielkopolskiej uczestniczyli: ks. bp Marcin Hintz, ks. radca Janusz Staszczak, ...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 23/10/2021

Głos Synodu Kościoła w sprawie wsparcia dla osób na granicy z Białorusią i Apel Diakonii

Głos Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polscew sprawie wsparcia dla osób na granicy z Białorusią.

„Zapewniam was, to, co uczyniliście jednemuz tych braci Moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”Ewangelia Mateusza 25,40

Jako chrześcijanie ewangelicy czujemy zobowiązanie słowami naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pozostawił swoim wyznawcom jasne wskazanie, by troszczyć się o najsłabszych i ujmować się za tymi, którzy nie mają głosu. Pośród nich w biblijnym przekazie szczególne miejsce zajmują migranci i uchodźcy. Kościoły tradycji luterańskiej postrzegają służbę na ich rzecz jako ważną i integralną część swojej misji i świadectwa wobec świata. Zaś polska tradycja obchodzenia zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, której jesteśmy częścią, każe zwracać szczególną uwagę na doświadczenie potrzebującej rodziny, której odmówiono gościny.

Dlat...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 23/10/2021

Synod Kościoła zagłosował za ordynacją kobiet na księży

W dniach 15-17 października, w Centrum Luterańskim w Warszawie odbyła się 11. sesja XIV kadencji Synodu Kościoła.

Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce opowiedział się ZA wprowadzeniem ordynacji kobiet na księży.

Za wnioskiem Synodalnej Komisji Kobiet głosowało 45 osób, 13 było przeciw, 1głos był wstrzymujący. Zgodnie z procedurą, uchwalenie wniosku dotyczącego zmiany Zasadniczego Prawa Wewnętrznego wymaga uzyskania większości 2/3 głosów.

Dyskusja na temat ordynacji kobiet w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce toczyła się z przerwami od ponad 70 lat. W 1963 roku umożliwiono absolwentkom teologii wprowadzenie w urząd nauczania kościelnego, dzięki czemu katechetki nauczały, odprawiały nabożeństwa i zajmowały się pracą duszpasterską w parafiach. 

W 2008 roku Synodalna Komisja Teologii i Konfesji stwierdziła, że nie istni...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 30/09/2021

Diecezjalna konferencja duchownych w Grudziądzu

We wtorek 28 września odbyła się diecezjalna konferencja duchownych. Tym razem duchowni spotkali się w Grudziądzu, a konferencja rozpoczęła się od modlitwy i rozważania Słowa Bożego w prawosławnej kaplicy św. Mikołaja, które poprowadził ks. dr Karol Niedoba - proboszcz grudziądzkiej parafii.

Następnie duchowni udali się na plebanię, gdzie miały miejsce obrady. Konferencji przewodniczył zwierzchnik DPW, ks. bp Marcin Hintz. Duchowni omawiali aktualne sprawy diecezjalne i ogólnokościelne. Poruszono m.in. kwestie wyboru rad parafialnych w poszczególnych parafiach. Biskup DPW przekazał informacje dot. przygotowań do październikowego Synodu Kościoła, a także informacje z Konferencji Biskupów. Omówiono także plany kolejnych spotkań i wydarzeń w diecezji.

Podczas konferencji dyrektor diecezjalnej Diakonii, ks. Wojciech Froehlich, przekazał księżom naczynia liturgiczne zakupione w głównej mierze ze środków, które DPW otrzym...        więcej...