Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP

Parafia Poznań | 05/05/2015

2. Ewangelicki Zlot Motocyklowy, Poznań 15-17 maja 2015

W imieniu ks. Waldemara Gabrysia - Ewangelickiego Duszpasterza Motocyklistów - serdecznie zapraszamy na kolejny, już drugi Ewangelicki Zlot Motocyklistów, który odbędzie się w Parafii Ewangelicko-Augsburskiego w Poznaniu w dniach 15-17 maja 2015 roku.

Zgłoszenia oraz wszelkie szczegółowe informacje dot. Zlotu pod nr tel. oraz e-mail podanymi na załączonym plakacie.

Serdecznie zapraszamy!Parafia Słupsk | 05/05/2015

Zaproszenie do Słupska na koncert organowy z cyklu Muzyczne wieczory w kościele ewangelickim 19 maja 2015

12 maja 2015 roku o godz. 19.30 zapraszamy do Słupska, na pierwszy koncert z cyklu Muzyczne wieczory w kościele ewangelickim.

Wystąpi na nim amerykańska organistka Peggy Haas Howell, która w maju wramach tournee po Europie odwiedza też Polskę.Działająca od 1996 roku w Lynchburgu w Wirgninii Peggy Haas Howell jestlaureatką dwóch poważnych konkursów organowych, przez 10 lat uczyła gry naorganach w Peabody Conservatory w Baltimore, jako koncertująca organistkaznana jest w USA i w Europie.W programie koncertu obok utworów J.S. Bacha i W.A. Mozarta znajdą się teżzupełnie nie znane w Polsce dzieła kompozytorów amerykańskich, w tymskomponowana w 2003 roku Salem Sonata D. Locklaira, którego dzieła byływykonywane między innymi podczas prezydenckich inauguracji i pogrzebów.Koncert jest p


ks. Marcin Rayss | 08/04/2015

Rekolekcyjny Diecezjalny Zjazd Młodzieży w Sopocie

W dniach 27-29 marca w Sopocie odbył się Zjazd Młodzieży Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej zatytułowany Gdy będziesz przechodził przez wody… nie zaleją cię.

25 młodych ewangelików z parafii w Poznaniu, w Kaliszu, w Koninie oraz w Gdańsku-Sopocie wspólnie, w dniach 27-29 marca 2015, przeżywało pasyjne rekolekcje. Tematyka związana z wodą przewijała się przez pobyt w nadmorskim mieście i Parafii Gdańsk-Sopot-Gdynia. Był czas na wspólny śpiew i modlitwę, gry planszowe i film. Wieczorne modlitwy pozwoliły młodym ludziom przemyśleć historię proroka Jonasza z perspektywy pasyjnej, oraz swoje świeże nadmorskie doświadczenia skonfrontować  z własnymi przemyśleniami o  życiu.

Całą sobotę młodzież spędziła w Gdyni, gdzie miała okazję zwiedzić Muzeum Marynarki Wojennej uczestnicząc w zajęciach nauki wiązania węzłów marynarskich, żaglowiec Dar Pomorza, Akwarium Gdyńskie oraz odwiedzić Centrum Wychowania Mors...        więcej...


ks. Marcin Rayss | 02/04/2015

Życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Chrystus Pan mówi: Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. (Obj 1,18).

Nieśmy wszystkim radosną ewangelię, że Pan prawdziwie żyje, a grób pozostał pusty. Śpiewajmy radosne "Alleluja" dziękując Bogu za wielki akt miłosierdzia i łaski, za to, że Swego Syna poświęcił w ofierze, a trzeciego dnia wzbudził Go z martwych. Śmierć została zniszczona, a życie nam darowane!

Wiele świątecznej radości, obfitości Bożych łask, błogosławieństwa Pana Kościoła na ten czas i na każdy dzień. Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzę Wam, Drodzy, aby wszelkie mroki doczesności zginęły w Światłości Chrystusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł.

...        więcej...


ks. Marcin Rayss | 02/04/2015

Kazanie Biskupa Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej wygłoszone podczas Synodu w Koszalinie

Kazanie wygłoszone przez ks. bpa Marcina Hintza podczas Synodu DPW 14 marca 2015 w Koszalinie na tekst 4. Niedzieli Pasyjnej Laetare z Ewangelii wg św. Jana 12,20-26.

Przewielebni i Wielebni Księża, Drogie siostry i drodzy bracia w Panu,

nasz tegoroczny Synod w sposób szczególny poświęcony jest urzędowi kościelnemu. W różnych funkcjach, w różnych wymiarach, chcemy przyjrzeć się, jak możemy najlepiej służyć Kościołowi. Bo powołaniem każdego duchownego i każdego chrześcijanina w myśl nauki o powszechnym kapłaństwie jest przede wszystkim głoszenie Chrystusa. Głoszenie tego, że jest On Zbawicielem świata i Zbawicielem każdego z nas.

Apostołowie zostali powołani przez Jezusa właśnie w tym celu, by iść w świat, głosić Ewangelię i jak na pożegnaniu powiedział im: by w imię Chrystusa, w imię Trójcy Świętej chrzcić cały świat. Wśród tych uczniów byli Filip i Andrzej. Nie zawsze byli oni pewni swojego...        więcej...


ks. Marcin Rayss | 17/03/2015

W Koszalinie obradował Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej

W dniach 13-14 marca 2015 w Koszalinie obradował Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Dwudniowa, wiosenna, sesja rozpoczęła się w piątkowy wieczór od modlitwy w kościele św. Gertrudy. Rozważanie poprowadziła kurator Diecezji Izabela Główka-Sokołowska.

Następnie rozpoczęła się część referatowa, podczas której Synodałowie wysłuchali trzech wystąpień. Podjęta tematyka dotyczyła urzędu kościelnego. Pierwszy referat pt. Luterańskie rozumienie urzędu duchownego wygłosił duchowny radca Diecezji ks. Janusz Staszczak, który mówił m. in. o historycznym rozumieniu urzędu kościelnego, odwołując się do Ksiąg Wyznaniowych Kościoła Luterańskiego. Ks. Staszczak podkreślił apostolską sukcesję wiary oraz naukę o powszechnym kapłaństwie.

Drugi z referatów wygłosiła ks. Paulina Hławiczka z Lutheran Church in Great Britain (Luterański Kościół w Wielkiej Brytanii), ordynowana w ubiegłym roku w Anglii. ...        więcej...


ks. Marcin Rayss | 10/03/2015

Nowym proboszczem w Toruniu został wybrany ks. Michał Walukiewicz

Zgromadzenie Parafialne parafii w Torunii dokonało w niedzielę 1 marca br. wyboru nowego proboszcza. Został nim ks. Michał Walukiewicz, dotychczas proboszcz parafii we Włocławku.

Ponieważ poprzedni proboszcz parafii, ks. Jerzy Molin, przeszedł na emeryturę, w parafi ogłoszono wakans na stanowisku proboszcza. Jako kandydaci na ten urząd zostali zatwierdzeni trzej księża: ks. Michał Walukiewicz, ks. Paweł Hause i ks. Bogdan Wawrzeczko. Spośród nich zgromadzenie parafialne wybrało na urząd proboszcza ks. Michała Walukiewicza. 

W pierwszej turze nikt z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów (50%+1). Do drugiej tury z jednakową liczbą głosów (po 19) przeszli ks. Paweł Hause oraz ks. Michał Walukiewicz. Ostateczny wynik: ks. Paweł Hause: 24 głosy, ks. Michał Walukiewicz: 25 głosów.

Nowy proboszcz toruńskiej parafii urodził się 21 lipca 1973 roku. Pochodzii z parafii w Gdańsku-Sopocie. Ordynowany 30...        więcej...


ks. Marcin Rayss | 22/01/2015

Kazanie ks. bpa Marcina Hintza wygłoszone w kościele rzymskokatolickim w Gdańsku w ramach TMoJCh 2015

Kazanie wygłoszone przez ks. bpa Marcina Hintza w kościele rzymskokatolickim św. Alberta w Gdańsku-Przymorzu podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 20.01.2015 roku.

Tekst kazalny: [Jezus] Polecił [Samarytance]: Idź, zawołaj swojego męża i przyjdź tutaj. Kobieta oznajmiła: Nie mam męża. Powiedział jej Jezus: Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, z którym teraz jesteś, nie jest twoim mężem. Zgodnie z prawdą to powiedziałaś. (J 4,16-18)

 

W dzisiejszym dniu – trzecim tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan – chcemy wsłuchać się w sposób szczególny w słowa Samarytanki, która oznajmiła Jezusowi: „nie mam męża”. To słowo padło po tym, jak Jezus poprosił ją, aby zawołała swego małżonka i kobie


ks. Marcin Rayss | 22/01/2015

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2015

Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 18-25 stycznia 2015. W tym roku porządek opracowali chrześcijanie różnych wyznań z Brazylii pod hasłem: "Jezus rzekł do Smarytanki: Daj mi pić!". Podstawą rozważań podczas nabożeństw ekumenicznych jest historia spotkania Jezusa z Samarytanką przy Studni Jakubowej, zapisanej w czwartym rozdziale Ewangelii Jana.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w nabożeństwach organizowanych w naszej Diecezji przez pięć Oddziałów Polskiej Rady Ekumenicznej: Gdański, Kaliski, Koszaliński, Kujawsko-Pomorski oraz Poznański. Szczegółowy plan nabożeństw można znaleźć na witrynie internetowej PRE pod adresem: http://ekumenia.pl
Izabela Główka-Sokołowska | 21/01/2015

Oczy otwarte na innych - ekumenicznie w Koszalinie.

Płk Krzysztof Olkowicz wyróżniony ekumenicznie przez koszaliński oddział PRE.

W czwartek 15 stycznia w Centrum Luterańskim w Koszalinie na VI Ekumenicznym Spotkaniu Opłatkowym spotkali się członkowie koszalińskich Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

Jej członkami w Koszalinie są: Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki oraz Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Kościół Rzymskokatolicki reprezentował  ks. prałat Kazimierz Bednarski. Oprócz przedstawicieli PRE na spotkaniu obecni byli parlamentarzyści, samorządowcy, ludzie kultury  mediów, przedstawiciele wyższych uczelni, przedstawiciele służb mundurowych  oraz osoby zaangażowan