Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP

Szymon Krawczyk | 07/03/2012

Obrady Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej - Relacja

W dniach 2-3 marca 2012 r. w centrum parafialnym parafii w Poznaniu obradował Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Było to posiedzenie wyborczo-sprawozdawcze otwierające nową, piątą kadencję Synodu. W obradach Synodu wziął udział biskup Kościoła Jerzy Samiec oraz pani biskupowa Beata Michałek-Samiec. Zwierzchnik Kościoła prowadził część wyborczą Synodu.

Obrady rozpoczęły się w piątek uroczystą modlitwą, podczas której każdy członek Synodu złożył ślubowanie i przyjął życzenia oraz gratulacje z rąk biskupa diecezjalnego ks. Marcina Hintza. Kolejnym punktem piątkowych obrad Synodu było wysłuchanie referatów ściśle związanych z hasłem roku 2012, który w kościele został ogłoszony Rokiem Nowych Wyzwań. Synodałowie wysłuchali trzech referatów: ks. bp. prof. Marcina Hintza pt. Chrześcijaństwo wobec nowych wyzwań natury globalnej; ks. Michała Walukiewicza pt. Rok Nowych wyzwań w Państwie, Kościele i Rodzinie; ks. Wojciecha Płoszka pt. Na...        więcej...


Szymon Krawczyk | 28/02/2012

Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej w Poznaniu

Porządek obrad I Sesji V Synodu Diecezji Pomorsko–Wielkopolskiej.

Piątek – 2 marca 2012

1. Kolacja – 18:00.2. Modlitwa i Otwarcie I sesji V Synodu Diecezji o godz. 18:30.3. Ślubowanie nowo wybranych delegatów.

Sesja I - referatowa

4. Wykład pt. CHRZEŚCIJAŃSTWO WOBEC NOWYCH WYZWAŃ natury globalnej - ks. bp Marcin Hintz.5. Wykład pt. ROK NOWYCH WYZWAŃ w Państwie, Kościele i Rodzinie - ks. Michał Walukiewicz.6. Wykład pt. NABOŻEŃSTWO – SŁUŻBA – ZABAWA. Wyzwania w duszpasterstwie młodzieży - ks. Wojciech Płoszek.7. Dyskusja.8. Autoprezentacja Synodałów (1,5 minuty na wystąpienie).9. 


Parafia Konin | 20/12/2011

Konferencja Duchownych Diecezji

W dniu 12 grudnia w Parafii w Koninie odbyła się Diecezjalna Konferencja Duchownych Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej.

Po konferencji w tamtejszym kościele św. Ducha odbyło się nabożeństwo, podczas którego została wprowadzona w urzędowanie nowowybrana Rada Parafialna oraz podziękowano odchodzącemu na emeryturą ks. proboszczowi Andrzejowi Mendrokowi. Ks. Andrzej Mendrok pełnił służbę duszpasterską, w konińskiej parafii, przez ponad 35 lat; z dniem 1 stycznia 2012 r. obowiązki administratora parafii obejmie ks. Waldemar Wunsz. 


Szymon Krawczyk | 25/11/2011

Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej - Kazanie ks. dr. Dariusza Chwastka

Tekst kazalny: 1 Kor 12, 12-14. 26. 27 

Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus; bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. I jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki; a jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. 

Prawie osiem lat temu, dokładnie 19 stycznia 2004 r., w Bawarskiej Akademii Katolickiej doszło do spotkania między Jürgenem Habermasem a ówczesnym kardynałem Josephem Ratzingerem – obecnym papieżem Benedyktem XVI. Niemiecki filozof i socjolog, Jürgen Habermas, wypowiedział wtedy międz


Szymon Krawczyk | 22/11/2011

Rekolekcje i Obrady Synodu w Toruniu

W dniu 19 listopada 2011 r. w Toruniu obradował Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Była to ostatnia sesja IV kadencji Synodu.

Posiedzenie było poprzedzone rekolekcjami, w których uczestniczyli nie tylko synodałowie, ale również pracownicy parafii. Rekolekcje rozpoczęły się w nabożeństwem w kościele św. Szczepana, podczas którego kazanie, na tekst z 1 Kor 12,12-14.26.27, wygłosił ks. dr Dariusz Chwastek, proboszcz parafii ewangelickiej w Lublinie. Następnie w pomieszczeniach parafialnych, w kaplicy, przy ul. Strumykowej ks. dr D. Chwastek kontynuował rekolekcje, w czasie których wygłosił wykład pt. Ewangelicka teologia krzyża z perspektywy współczesności. Prelegent w pierwszej części omówił myśl lutra dotyczącą teologii krzyża, a następnie odniósł się do współczesnych zagadnień i problemów. Wykład wywołał ożywioną dyskusję wśród uczestników i wymianę doświadczeń.

Rok 2012 w ...        więcej...


Parafia Słupsk | 31/10/2011

Słupskie Dni Kultury Ewangelickiej

W roku 2011, wpisującym się w Dekadę Reformacji 2008-2017, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Słupsku postanowiła obchodzić w szerszym wymiarze święto Reformacji jako Słupskie Dni Kultury Ewangelickiej.

Choć planowane od prawie roku wydarzenia w szczególnie intensywny sposób wypełniły ostatni weekend października, to można powiedzieć, że ewangelicy w Słupsku w tym roku w wyjątkowo dużym stopniu dali świadectwo swojej obecności w mieście. Już w czerwcu ukazał się przewodnik po Słupsku zatytułowany „Szlak ewangelicki w Słupsku” a w październiku wydana została jego niemiecka wersja. Przez miesiąc w Herbaciarni w Spichlerzu Richtera prezentowana była wystawa o reformatorze Pomorza – Janie Bugenhagenie, którą mogło zobaczyć wielu słupszczan i turystów. Kulminacyjnym punktem obchodów tegorocznej pamiątki Reformacji dla słupskiej Parafii były


Szymon Krawczyk | 25/10/2011

Diecezjalna Konferencja Księży

W dniach 24-25 października w Centrum Parafialnym Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Koszalinie odbyła się Konferencja Księży Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej.

Konferencja była połączona ze szkoleniem zorganizowanym przez Diakonię Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koszalinie i Diecezja Pomorsko-Wielkopolska pt. Projekt socjalny - pozyskiwanie środków z jednostek samorządu terytorialnego. Szkolenie Poprowadził p. Mariusz Ryndziewicz z Centrum Doradczo-Inwestycyjnego (CeDIR).

http://www.luteranie.pl/pl/index.php?D=3780

Szymon Krawczyk | 03/10/2011

Odsłonięcie tablicy ku czci Jana Heweliusza

W dniu 3 października 2011 r. miała miejsce na Gdańskiej Politechnice uroczystość odsłonięcia reliefu ku czci Jana Heweliusza (1611-1687), wielkiego astronoma, Gdańszczanina, głęboko wierzącego ewangelika.

http://www.luteranie.pl/pl/index.php?D=3742
Parafia Bydgoszcz | 25/09/2011

Wprowadzenie Rady Parafialnej w Bydgoszczy

W dniu 25 września 2011 r. zwierzchnik Diecezji ks. bp Marcin Hintz dokonał aktu wprowadzenia w urzędowanie nowej Rady Parafialnej PEA w Bydgoszczy. Radni zostali wybrani przez Zgromadzenie Parafialne i wprowadzeni na 5-letnią kadencję.

W kazaniu na tekst z Mk 1,40-45 bp prof. Hintz podkreślił zaangażowanie bydgoskich zborowników w dzieło budowania dobrego wizerunku Kościoła ewangelickiego w lokalnej społeczności. Podziękował proboszczowi Parafii ks. kmdr. Markowi Loskotowi oraz Radzie Parafialnej za inicjatywę budowy centrum parafialnego, które ma stanąć przy Kościele. Obecnie dom parafialny znajduje się z dala od świątyni, co szczególnie w zimowych miesiącach utrudnia realizację pewnych działań. Biskup życzył zgromadzonym: Radzie Parafialnej, Proboszczowi i jego Małżonce, wiele wytrwałości i odwagi w realizacji ambitnych planów.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bydgoszczy jest jedną z największych na terenie Diecezji Pomorsk...        więcej...


Parafia Włocławek | 20/09/2011

Uroczystości upamiętniające polskie ofiary II Wojny Światowej

W dniach 19-20 września 2011 r. odbyły się uroczystości w upamiętniające polskie ofiary II Wojny Światowej.

Uroczystości odbywały się na kilku cmentarzach Niemczech (Braunsbedra, Elsterwerda, Neuburxdorf). Gdzie zostały poświęcone trzy pomniki upamiętniające polskich przymusowych robotników i ofiary II Wojny Światowej.

Natomiast w dzielnicy Weinberge miasta Bad Liebenswerda odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową polskiego robotnika przymusowego Romana Garbackiego zabitego przez Gestapo w roku 1943.

Diecezję Pomorsko-Wielkopolską na uroczystościach reprezentował ks. Michał Walukiewicz, proboszcz Parafii we Włocławku.