Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP

ks. Marcin Rayss | 28/05/2014

Warsztaty kompetencji komunikacyjnych i mediacyjnych - Koszalin 16-17 czerwca 2014

W dniach 16-17 czerwca 2014 roku w Koszalinie odbędzie się Szkolenie kompetencji komunikacyjnych, mediacyjnych i negocjacyjnych w relacjach interpersonalnych w pracy diakonijno-socjalnej, którego organizatorami są Diakonia PEA Koszalin oraz Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP.

Warsztaty przeznaczone są dla duchownych, pracowników świeckich Parafii i parafialnych Diakonii.

Program szkolenia obejmuje m. in. sposoby zapobiegania konfilktom, reagowanie na konflikty i umiejętność radzenia sobie z zaistniałymi konfliktami, umiejętność podejmowania demokratycznych decyzji w grupie. Uczestnicy warsztatów zapoznają się także z technikami mediacyjnymi, zasadami mediacji i korzyściami, które daje oraz spróbują odpowiedzieć na pytanie o miejsce mediacji w Kościele.


ks. Marcin Rayss | 27/05/2014

Nowy Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich

Dnia 17 maja 2014 roku w Wiśle odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich (SPE). Zgromadzenie wybrało m. in. nowy czteroosobowy Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

•             Marcin Strzelczyk – Prezes Zarządu

•             Edgar Barcikowski – Wiceprezes Zarządu

•             Tadeusz Bujok – Członek Zarządu - Sekretarz

•             Łukasz Hławiczka – Skarbnik

Miło nam poinformować, że Prezesem Stowarzyszenia został p. Marcin Strzelczyk z Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, parafianin PEA Gdańsk-Sopot.

Wszysc


Parafia Poznań | 20/05/2014

VIII Wiosna Muzyczna u Luteranów w Poznaniu

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu zaprasza na cykl koncertów w ramach VIII Wiosny Muzycznej u Luteranów.

W tym roku odbędą się trzy koncerty, w każdą kolejną sobotę począwszy od 24 maja. W organizację festiwalu włączył się również Stadtsuperintendent Hanoweru Hans - Martin Heinemann. W ramach naszych bliskich kontaktów partnerskich i dzięki jego staraniu wykonawcą koncertu inauguracyjnego będzie Christoph Bornheimer – organista w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Hanowerze. Na kolejnym koncercie będziemy gościli p. Magdalenę Hudzieczek - Cieślar z Pabianic. Natomiast festiwal zakończy się koncertem w wykonaniu solistki p. Marzyny Michałowskiej oraz Mikołaja Zgółki (skrzypce), Natalii Hyżak (klawesyn) oraz Bartosza Kokoszy (wiolonczela). W ich wykonaniu usłyszymy utwory największych mistrz&o


ks. Marcin Rayss | 15/05/2014

Słowo ks. bpa Marcina Hintza wygłoszone podczas II Ekumenicznego Przeglądu Pieśni Wielkanocnej w Bydgoszczy

Przewielebny Księże Proboszczu, Czcigodny Księże Prezesie Pomorsko-Kujawskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, Czcigodni Zgromadzeni, Miłośnicy muzyki i wysławiania Pana, a po prostu Siostry i Bracia w Chrystusie,

spotykamy się dzisiaj na II Ekumenicznym Przeglądzie Pieśni Wielkanocnej. Pozwólcie, że będzie nam towarzyszyło Słowo Psalmisty Pańskiego z Psalmu 98,1: Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił! Prawica i jego święte ramię przyniosły mu zwycięstwo.

Drodzy Zgromadzeni, w nazwie dzisiejszego festiwalu znajduje się wiele treści, ale przede wszystkim tak wiele radosnych słów. Pięć słów, które mają jednak wielki i głęboki wymiar. Pieśń wielkanocna bowiem wyraża chrześcijańską radość, wyraża naszą radość z faktu Zmartwychwstania Pana Jezusa. Wielką radość budzi też, myślę w nas wszystkich, ekumeniczny wym


ks. Marcin Rayss | 13/05/2014

II Ekumeniczny Przegląd Pieśni Wielkanocnej w Bydgoszczy

W sobotnie popołudnie, 10 maja 2014, do Kościoła Zbawiciela z różnych miast północnej Polski przyjechało sześć chórów aby wziąć udział w II Ekumenicznym Przeglądzie Pieśni Wielkanocnej organizowanym przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Bydgoszczy oraz Ewangelickie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe w Bydgoszczy. Choć koncert zaplanowany był na godz. 16, już od godz 14.30 chóry zjeżdżały się i rozśpiewywały w sąsiadującej z kościołem szkole (w tym miejscu dziękujemy Dyrekcji Gimnazjum nr 25 im. Aleksandra Fredry za udostępnienie nam sal).

Przegląd rozpoczął się muzyką organową (kantor parafii Jakub Kwintal wykonał Preludium BWV 550 Johanna Sebastiana Bacha) oraz biciem dzwonów.

Wszystkich zebranych powitał proboszcz ks. kmdr Marek Loskot, następnie głos zabrał szczególny go


ks. Marcin Rayss | 30/04/2014

Synod Kościoła, Warszawa 25-27 kwietnia 2014

W ostatni weekend kwietnia w Warszawie, w Centrum Luterańskim przy ul. Miodowej 21, na wiosennej sesji obradował Synod naszego Kościoła. Z ramienia Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej w sesji Synodu uczestniczyli delgaci duchowni: ks. bp Marcin Hintz, ks. radca Janusz Staszczak, ks. Marek Loskot, ks. Tomasz Wola oraz delegatka świecka: p. Izabela Główka-Sokołowska.

Ks. Loskot brał udział w pracach synodalnej Komisji Uchwał i Wniosków. Synod Kościoła przyjął m. in. wniosek złożony przez Synod naszej Diecezji dot. edycji katechizmów dla dorosłych. Realizację tego zadania Synod powierzył Radzie Synodalnej.

Zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, ks. bp Marcin Hintz, w sobotni wieczór wygłosił rozważanie, którego tekst zamieszczony jest poniżej:

Rozważanie wieczorne wygłoszone przez ks. bpa Marcina Hintza w Warszawie podczas Synodu Kościoła, 26 kwietnia 2014 roku.

Tekst: Mt 5,8

8. Błogosławieni...        więcej...


ks. Marcin Rayss | 19/04/2014

Życzenia Biskupa DPW z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

"Chrystus Pan mówi: Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła" (Obj 1,18).

Jezus porzucił grobu cień! Alleluja! Pan prawdziwie Zmartwychwstał! Bóg powiedział swoje "TAK" przyznając się do krzyżowej ofiary Swego Syna i wzbudził Go z martwych do życia, a w nas, przez wiarę, wzbudził nadzieję życia wiecznego. Oto Chrystus śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł. 

Z tej okazji całej naszej diecezjalnej społeczności ewangelickiej, wszystkim Parafiom, Waszym rodzinom i bliskim, życzę błogosławionych, zdrowych, spokojnych i pełnych radości Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niechaj wszystkie mroki doczesności utoną w światłości, którą przyniósł z sobą na świat Zmartwychwstały. 

Życzę Wam, Drodzy, abyśmy potrafili nie tylko w te Święta, ale w każdym czasie, złożyć wszelkie troski, bóle, lęki oraz wątpliwości, to wszys...        więcej...


Aleksandra Molin | 18/04/2014

Rekonsekracja kościoła ewangelickiego w Toruniu 13 kwietnia 2014 r.

13 kwietnia 2014 r. - Dzień Niedzieli Palmowej przejdzie w dziejach parafii ewangelicko-augsburskiej do  historii. Tego dnia odbyła się bowiem po ponad rocznym remoncie wnętrz rekonsekracja budynku kościoła.

Toruński kościół ewangelicki został wybudowany w 1904 r. i służył do 1945 r. miejscowej niemieckojęzycznej parafii kalwińskiej podporządkowanej pod superintendenturę Poznań II. Ewangelickiego Kościoła Unijnego. Ze względu na małą liczebność i brak stałego duchownego był on użytkowany sporadycznie i często wynajmowany dla innych konfesji oraz wojska. Polscy ewangelicy, którzy osiedlali się w Toruniu od 1920 r. korzystali wówczas z gościny niemieckojęzycznej parafii staroluterańskiej posiadającej kaplicę przy ulicy Strumykowej 8.

Gdy w 1945 r. niemieccy ewangelicy należący zarówno do Ewangelickiego Kościoła Unijnego jak i Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego (staroluterańskiego) opuścili Toruń polska społeczność ewangelicka uzyskała od wł...        więcej...


Parafia Leszno | 17/04/2014

Pierwszy Ewangelicki Zlot Motocyklowy, Poznań 9-11 maja 2014

Ewangelicki Duszpasterz Motocyklistów

oraz Parafia Ewangelicko – Augsburska w Poznaniu

 

zapraszają na Pierwszy Ewangelicki Zlot Motocyklowy

 

piątek 09 maja – od godz. 17:00 przyjazd uczestników, rozpoczęcie zlotu

sobota 10 maja – rano ruszamy na motocyklową wycieczkę po okolicy, wieczorem zwiedzamy Poznań

niedziela 11 maja – nabożeństwo w kościele Łaski Bożej i powrót do domów

 

Maksymalny koszt wynosi 120zł/os. (zależny od wybranych opcji)

Noclegi w 2,3,4 osobowych pokojach z łazienkami w Centrum Ewangelickim w Poznaniu,

ul. Obozowa 5, Poznań.

 

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: edmo@luteranie.pl

Wszelkich informacji udziela: ks. Waldemar Gabryś: mail jak wyżej, tel. 500 132 546


Parafia Poznań | 17/04/2014

Kolejny zjazd kursu superwizji w ramach TPiPP odbył się w Poznaniu

W dniach 7-11 kwietnia 2014 odbył się kolejny zjazd kursu superwizji. Tym razem gospodarzem kursu była Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu. 

W drugim dniu szkolenia uczestnicy kursu mieli możliwość spotkania z Biskupem Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej ks. prof. Marcinem Hintzem. Podczas pierwszej sesji Zwierzchnik Diecezji przedstawił sytuację Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej natomiast kolejna sesja poświęcona była zagadnieniu rozumienia urzędu biskupiego w diecezji diasporalnej.

Po raz pierwszy w ramach prowadzonych zajęć odbyło się spotkanie uczestników kursu z parafianami. Celem tego spotkania było zaprezentowanie szerszemu gronu czym zajmuje się superwizja psychologiczno-pastoralna, jakie są jej kompetencje oraz do kogo jest kierowana. Ponadto jednym z założeń spotkania było zaprezentowanie superwizorów w procesie kształceni