Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP

Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 17/11/2021

Oświadczenie Biskupa i Rady Diecezjalnej DPW odnośnie wydarzeń w Kaliszu w Święto Niepodległości

Oświadczenie Biskupa i Rady Diecezjalnej Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP

oraz

Proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu

odnośnie wydarzeń w Kaliszu podczas obchodów Święta Niepodległości 

 

To wiara każe nam z całą mocą angażować się w sferę świecką, w świat, i to nie na jego marginesie, w intymności pietystycznego serca, lecz w pełnym blasku, każe wchodzić w sam wir życia.                                                                                                                                   ...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 28/10/2021

Polsko-niemieckie spotkanie partnerskie w Güstrow 19-21 października 2021

W dniach 19-21 października 2021 r. w Güstrow (Niemcy) odbyło się spotkanie kierownictwa Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Północnych Niemiec (Nordkirche) z przedstawicielami rad diecezjalnych diecezji pomorsko-wielkopolskiej oraz diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Obie diecezje już od 22 lat współpracują z Nordkirche w ramach umowy partnerskiej.

Ze strony niemieckiej w spotkaniu uczestniczyli duchowni i świeccy radcy Kościoła oraz członkowie synodów na czele ze zwierzchniczką Nordkirche, bp. Kristiną Kühnbaum-Schmidt oraz zwierzchnikiem okręgu Meklemburgii i Pomorza, bp. Tilmanem Jeremiasem. Diecezja wrocławska reprezentowana była przez: bp. Waldemara Pytla, bp. Ryszarda Bogusza, bp. Mirosława Wolę, ks. Roberta Sitarka, dk. Izabelę Sikorę, kurator diecezji Katarzynę Bruzi oraz członkinię rady diec. Lucynę Żak. Z ramienia diecezji pomorsko-wielkopolskiej uczestniczyli: ks. bp Marcin Hintz, ks. radca Janusz Staszczak, ...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 23/10/2021

Głos Synodu Kościoła w sprawie wsparcia dla osób na granicy z Białorusią i Apel Diakonii

Głos Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polscew sprawie wsparcia dla osób na granicy z Białorusią.

„Zapewniam was, to, co uczyniliście jednemuz tych braci Moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”Ewangelia Mateusza 25,40

Jako chrześcijanie ewangelicy czujemy zobowiązanie słowami naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pozostawił swoim wyznawcom jasne wskazanie, by troszczyć się o najsłabszych i ujmować się za tymi, którzy nie mają głosu. Pośród nich w biblijnym przekazie szczególne miejsce zajmują migranci i uchodźcy. Kościoły tradycji luterańskiej postrzegają służbę na ich rzecz jako ważną i integralną część swojej misji i świadectwa wobec świata. Zaś polska tradycja obchodzenia zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, której jesteśmy częścią, każe zwracać szczególną uwagę na doświadczenie potrzebującej rodziny, której odmówiono gościny.

Dlat...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 23/10/2021

Synod Kościoła zagłosował za ordynacją kobiet na księży

W dniach 15-17 października, w Centrum Luterańskim w Warszawie odbyła się 11. sesja XIV kadencji Synodu Kościoła.

Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce opowiedział się ZA wprowadzeniem ordynacji kobiet na księży.

Za wnioskiem Synodalnej Komisji Kobiet głosowało 45 osób, 13 było przeciw, 1głos był wstrzymujący. Zgodnie z procedurą, uchwalenie wniosku dotyczącego zmiany Zasadniczego Prawa Wewnętrznego wymaga uzyskania większości 2/3 głosów.

Dyskusja na temat ordynacji kobiet w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce toczyła się z przerwami od ponad 70 lat. W 1963 roku umożliwiono absolwentkom teologii wprowadzenie w urząd nauczania kościelnego, dzięki czemu katechetki nauczały, odprawiały nabożeństwa i zajmowały się pracą duszpasterską w parafiach. 

W 2008 roku Synodalna Komisja Teologii i Konfesji stwierdziła, że nie istni...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 30/09/2021

Diecezjalna konferencja duchownych w Grudziądzu

We wtorek 28 września odbyła się diecezjalna konferencja duchownych. Tym razem duchowni spotkali się w Grudziądzu, a konferencja rozpoczęła się od modlitwy i rozważania Słowa Bożego w prawosławnej kaplicy św. Mikołaja, które poprowadził ks. dr Karol Niedoba - proboszcz grudziądzkiej parafii.

Następnie duchowni udali się na plebanię, gdzie miały miejsce obrady. Konferencji przewodniczył zwierzchnik DPW, ks. bp Marcin Hintz. Duchowni omawiali aktualne sprawy diecezjalne i ogólnokościelne. Poruszono m.in. kwestie wyboru rad parafialnych w poszczególnych parafiach. Biskup DPW przekazał informacje dot. przygotowań do październikowego Synodu Kościoła, a także informacje z Konferencji Biskupów. Omówiono także plany kolejnych spotkań i wydarzeń w diecezji.

Podczas konferencji dyrektor diecezjalnej Diakonii, ks. Wojciech Froehlich, przekazał księżom naczynia liturgiczne zakupione w głównej mierze ze środków, które DPW otrzym...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 02/07/2021

Ogólnopolska Konferencja Duchownych w Wiśle 28-29 czerwca 2021

W dniach 28-29 czerwca 2021 roku w Wiśle odbyła się Ogólnopolska Konferencja Duchownych po dwuletnie przerwie w związku z pandemią (w 2020 roku OKD została odwołana). W Konferencji brali udział również duchowni Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej.

Konferencja, zorganizowana w formie hybrydowej (obrady były dostępne dla duchownych nie uczestniczących stacjonarnie w posiedzeniu), rozpoczęła się modlitwą, którą poprowadził ks. Grzegorz Fryda. Następnie Biskup Kościoła, ks. bp Jerzy Samiec, powitał wszystkich zebranych i powołał prezydium obrad.

W dalszej kolejności duchowni wysłuchali trzech mini referatów: Pastoralne wyzwania doby pandemii w kontekście przeżywanej destrukcji i doświadczanej kreatywności, który zaprezentował bp Adrian Korczago, Perspektywy tożsamości luterańskiej na XXI wiek, które omówił ks. dr Grzegorz Olek oraz Ordynacja kobet a tożsamość luterańskia, który przygotowała ...        więcej...


Parafia Gdańsk z siedzibą w Sopocie | 01/07/2021

Ukazał się nowy numer Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego za rok 2020

Ukazał się nowy numer „Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego” za rok 2020.

„Gdański Rocznik Ewangelicki” został powołany do życia w roku 2007, obecnie ukazała się jego 14. edycja. Czasopismo to wydawane jest przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Gdańsku, a Radę Naukową tworzą humaniści i teologowie związani z Diecezją Pomorsko-Wielkopolską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, pracownicy naukowi polskich uczelni, a także uznani naukowcy związani z Kościołem ewangelickim z Czech i Niemiec. Redakcję stanowią osoby związane z ewangelickim środowiskiem trójmiejskim i toruńskim. Redaktorem naczelnym czasopisma jest ks. bp Marcin Hintz.

Struktura bieżącego tomu jest identyczna z poprzednimi numerami czasopisma. Artykuły zamieszczone są w działach: Historia, Teologia oraz Varia. W tym ostatnim znajdują się teksty o charakterze interdyscyplinarnym. Nowością Rocznika 2020 jest natomiast wprowadzenie cyfrowej identyfikacji wszystkich tekstów ...        więcej...


Parafia Piła | 22/06/2021

I Pilskie Warsztaty Gospel

Od 18 do 20 czerwca w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pile odbyły „I Pilskie Warsztaty Gospel”. Okazało się, że w małej, diasporalnej ewangelickiej parafii w północnej Wielkopolsce, można i w ten sposób wielbić Boga. Tym bardziej, że fundamentem projektu byli ludzie świata muzyki bardziej lub mniej bliscy pilskiej ewangelickiej parafii: nad aranżacją utworów gospelowych czuwała Monika Różańska - „organistka” w pilskiej parafii, oraz Natalia Karolak - dyrygentka pilskiego ewangelickiego chór im. Oskara Kolberga, która też prowadziła całe warsztaty.

W projekcie, jako solistki, zaśpiewały byłe wokalistki zespołu N.O.C. z parafii: Ewa Pitura i Klaudia Kaczyńska, które dziś swoje życie artystyczne prowadzą w Poznaniu i Bydgoszczy, jednak służą zawsze pomocą swojej parafii w Pile. Muzycy akompaniujący chórowi to w dużej mierze również członkowie zespołu N.O.C. oraz gościnnie znakomity basista j...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 22/06/2021

Ks. bp Marcin Hintz wybrany ponownie na urząd biskupa diecezjalnego

W sobotę 19 czerwca w kościele Zbawiciela w Bydgoszczy odbyła się wyborcza sesja Synodu diecezji pomorsko-wielkopolskiej. Synodałowie wybrali bp. Marcina Hintza na drugą kadencję posługi biskupa diecezjalnego. Część wyborczą prowadził Biskup Kościoła - ks. bp Jerzy Samiec.Bp Marcin Hintz był jedynym kandydatem zgłoszonym przez konferencję duchownych DPW. Uzyskał 31 głosów na 39 głosujących synodałów. Pierwsza kadencja (10 lat) zwierzchnika tej diecezji kończyła się 19 lutego 2021 roku. Ze względu na pandemię wybory zostały jednak przesunięte.Biskup Marcin Hintz ma 53 lata. Pochodzi z Warszawy. Ukończył teologię ewangelickiej na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz filozofię na Uniwersytecie Warszawskim.Od 1991 pracuje w Katedrze Teologii Systematycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.W 1995 został ordynowany na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W latach 1995&ndash


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 26/04/2021

Debata online Wychowanie do dialogu w ramach programu Ekumeniczny Lublin 2021.

Serdecznie zapraszamy na debatę „Wychowanie do dialogu” w ramach programu „Ekumeniczny Lublin 2021. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie”.

28 kwietnia 2021 r. (środa), godz. 19.00, on-line.

W spotkaniu udział wezmą: dr Małgorzata Łysiak - psycholog KUL, dr Joanna Koleff -Pracka - pedagog ChAT oraz bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz - teolog ChAT, biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Spotkanie poprowadzi ks. Grzegorz Brudny - proboszcz PEA Lublin.

Wszystkich zainteresowanych odsłyamy na stronę organizatora: www.ekumenizmlublin.pl

Więcej informacji na https://fb.me/e/2t03qr0Kk