Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP

Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 06/02/2021

Odbyło się zdalne posiedzenie Rady Diecezjalnej DPW

W dniu 25 stycznia 2021 r., poprzez platformę do wideokonferencji ZOOM, odbyło się zdalne posiedzenie Rady Diecezjalnej Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej.

Zebranych powitał ks. bp Marcin Hintz, który rozpoczął posiedzenie modlitwą. W zebraniu uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Diecezjalnej.

Jedną z głównych kwestii było omówienie przez Radę Diecezjalną sytuacji duszpasterskiej w poszczególnych parafiach DPW podczas stanu pandemii. Relację, na podstawie informacji zebranych od duchownych podczas konferencji księży, zdał ks. bp Marcin Hintz.

Dokonano również podsumowania kończącego się Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021, który w tym roku, ze względu na obostrzenia i konieczność zachowania dystansu społecznego, miał inny wymiar. W poszczególnych okręgach, w których działa Polska Rada Ekumeniczna, zadecydowano, że odbędą się tylko pojedyncze, centralne nabożeństwa ekumeniczne. Ks. radca Janusz Staszczak...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 05/01/2021

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021

Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc – pod tym hasłem będzie przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021. Tym razem materiały do ekumenicznych modlitw przygotowane zostały we wspólnocie Grandchamp w Szwajcarii. Podczas tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Ewangelii według św. Jana 15,1–17.

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:

Dzień 1: Przyjmując wybranieDzień 2: Dojrzewając wewnętrznieDzień 3: Formując jedno ciałoDzień 4: Modląc się wspólnieDzień 5: Pozwalając się przemienić słowemDzień 6: Przyjmując innychDzień 7: Wzrastając w jednościDzień 8: Jednając się z całym stworzen


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 05/01/2021

Nowa płyta z kolędami chóru z Piły

Ukazała się płyta pt. „Śpiewajmy” z kolędami chóru ewangelickiego im. Oskara Kolberga z Piły.

Święta Bożego Narodzenia w Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Pile były czasem finału „oczekiwania”. Prawdziwym wypełnieniem adwentu. W tym czasie doszło do ukazanie się pierwszej debiutanckiej płyty chóru ewangelickiego im. Oskara Kolberga z Piły pt. „Śpiewajmy”. Płyta została nagrana jesienią 2020 roku z uwzględnieniem reżimu sanitarnego i dzięki  zastosowaniu odpowiednich rozwiązań logistycznych.

Na płycie nagrano 9 kolęd i pastorałek, zaśpiewanych przez 24 chórzystów i chórzystek pod dyrekcją Natalii Karolak oraz jeden bonus track: „Anioł pasterzom mówił”, na pianino (aranż. Monika Różańska) i wokal (Natalia Karolak). Przy wydaniu płyty wsparcia udzielili: Diecezja Pomorsko-Wielkopolska, Urząd Miasta ...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 02/01/2021

ROK 2021 rokiem tożsamości luterańskiej

Rok 2021 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce został ogłoszony „Rokiem tożsamości luterańskiej”.

Hasło biblijne Roku Pańskiego 2021 wyjęte jest z Ewangelii według św. Łukasza:Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. (Łk 6,36)

Życzymy Wam, Drodzy, błogosławionego i szczęśliwego Nowego Roku, zdrowia, wszelkiej pomyślności, a przede wszystkim Bożego miłosierdzia! Niechaj łaskawy Pan ma nas wszystkich w swojej opiece.Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 27/11/2020

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Ekumeniczna akcja charytatywna

Wraz z Adwentem rozpoczyna się kolejna, już XXI edycja ekumenicznej akcji charytatywnej Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom pod hasłem: „Świeca, która tworzy polską Wigilię”.

Świece będzie można nabyć w każdej parafii ewangelickiej już od 1. Niedzieli Adwentu, czyli od 29 listopada aż do Świąt Bożego Narodzenia. Cena dużej świecy to 15,- złotych, a małej 5,- złotych. Wszystkich zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w tegorocznej akcji – niechaj świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom zapłoną na naszych świątecznych stołach.

Poprzez akcję chcemy pomóc dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych, dać nadzieję na lepszy start w dorosłe życie, chronić ich przed marginalizacją i wykluczeniem w życiu społecznym. Nabywając świecę wspieramy projekty Diakonii Polskiej. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na pomoc edukacyjną, rehabilitację i leczenie dzieci oraz zorganizowane formy wypoczynku.

...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 27/11/2020

Diecezjalne spotkanie młodzieży ONLINE - Rekolekcje Adwentowe 28.11. godz. 18.00

28 listopada w sobotę o godz. 18.00 odbędą się rekolekcje adwentowe online dla młodzieży.

Diecezjalne spotkanie młodzieży w Adwencie od lat odbywało się w Bydgoszczy, jednak z powodu pandemii w tym roku nie może ono się odbyć.

Dlatego młodzież naszej diecezji zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w rekolekcjah online zorganizowanych przez diecezjalnego duszpasterza młodzieży, ks. Karola Niedobę.

Chętnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailowo na adres: karol.niedoba@luteranie.pl


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 13/11/2020

Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach za pośrednictwem TVP

W większości parafii należących do Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej odbywają się niedzielne nabożeństwa w kościołach. Jednakże z powodu pandemii, na chwilę obecną, liczba wiernych mogących uczestniczyć w nabożeństwie została ograniczona do 1 osoby na 15m2 powierzchni kościoła lub kaplicy.

W związku z powyższym, jak i z innych powodów, np. zdrowotnych, nie wszyscy mogą uczestniczyć osobiście w nabożeństwie w swojej parafii. Dlatego zachęcamy i zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach za pośrednictwem Telewizji lub Internetu.

Przypominamy, że od niedzieli 18 października zostały wznowione transmisje ewangelickich nabożeństw w Telewizji Polskiej – Program 3. Nagrane nabożeństwa z kościołów ewangelicko-augsburskich w Polsce będą emitowane w każdą niedzielę o godz. 15.50 w TVP 3. Najbliższe nabożeństwo będzie retransmitowane z kościoła Zbawiciela w Gliwicach.

Zapraszamy do uczestnictwa w tej formie nabożeństw i rów...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 03/11/2020

Oświadczenie Konferencji Biskupów Luterańskich

Oświadczenie Konferencji Biskupów Luterańskich

Zaniepokojeni sytuacją, jaka ma miejsce w polskim społeczeństwie, podziałami, które przebiegają często poprzez rodziny, jako Konferencja Biskupów Luterańskich pragniemy wyrazić naszą duszpasterską troskę. Od wielu dni odbywają się w Polsce największe protesty od początku lat 80. ubiegłego wieku. Wtedy, strajki powszechne dotyczyły naprawy sytuacji ekonomicznej, a skończyły się walką o odzyskanie wolności. Czterdzieści lat później, na ulice wyszły przede wszystkim kobiety. Mężczyźni stoją ramię w ramię z protestującymi. Zdecydowaną większość stanowią młodzi, niezadowoleni ludzie. Kościół nie może patrzeć obojętnie na to, co dzieje się w naszym społeczeństwie. Przyszło nam żyć w czasie pandemii, w okresie szczególnego zagrożenia życia setek czy już tysięcy osób, a mimo to, tak wielu ludzi mając świadomość epidemicznego zagrożenia, gotowych jest manifestować, walcz...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 27/10/2020

Nabożeństwo z okazji Święta Reformacji 31 października o godz. 17.00 w TVP 2

Zapraszamy do oglądania transmisji nabożeństwa z okazji Pamiątki Reformacji w sobotę 31 października, z kościoła Świętej Trójcy w Lędzinach-Hołdunowie – TVP 2, godz. 17.00.

31 października 1517 roku ks. dr Marcin Luter przybił do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze swoje 95 tez, skierowanych przeciw nadużyciom w handlu odpustami. Tezy Lutra były wezwaniem do publicznej dysputy, a samo wydarzenie historycy przyjęli później jako symboliczny początek Reformacji.

Z tego powodu Kościół luterański na całym świecie tego dnia obchodzi Pamiątkę Reformacji organizując dziękczynne nabożeństwa za XVI-wieczne dzieło odnowy Kościoła.

W sopockim kościele Zbawiciela obchodziliśmy tzw. „Niedzielę Reformacyjną” w minioną niedzielę 25 października.

Główne postulaty Reformacji zostały ujęte w cztery hasła, tzw. „Sola”:

Sola Scr...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 23/10/2020

10. Ogólnopolski Dzień Duszpasterstwa ONLINE 28 listopada 2020

Ogólnopolski Dzień Duszpasterstwa to coroczna konferencja adresowana do osób zainteresowanych tematyką poradniczą, do duchownych, świeckich pracowników i wolontariuszy Kościołów w Polsce, absolwentów kursów duszpasterskich, a także do pracowników i wolontariuszy placówek socjalnych oraz do studentów kierunków związanych działaniami pomocowymi i in.

W tym roku konferencja odbędzie się online 28 listopada na platformie ZOOM, w godzinach 10.00-13.00.

Będziemy pracować i świętować, podsumowywać 10 lat istnienia i inspirować się nawzajem do tego, co przed nami...

Temat konferencji: Miejsce poradnictwa duszpasterskiego w kontekście współczesnych wyzwań10 lat Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej  

Po konferencja odbędzie się Walne Zebranie Członków TPiPP [od godz. 14.00]....        więcej...