Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP

Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 05/04/2016

Zapraszamy do odsłuchania Audycji z udziałem ks. bpa Marcina Hintza

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania Audycji radiowych z udziałem bp. Marcina Hintza, które zostały zarejestrowane w ostatnim czasie.

W Polskim Radio w Wielką Sobotę zostały wyemitowane dwie audcyje.

Ponadto 4 kwietnia w Radiu TOK FM w programie redaktora Cezarego Łasiczki "OFF Czarek" odbyła się rozmowa ze zwierzchnikiem Diecezji-Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP.

Poniżej linki do audycji:

 

http://www.polskieradio.pl/9/29/Artykul/1598789,Wigilia-Wielkanocna-w-radiowej-Trojce

http://www.polskieradio.pl/8/405/Artykul/1598880,Jezus-historii-czy-Chrystus-wiaryDiecezja Pomorsko-Wielkopolska | 05/04/2016

Synod Kościoła wybrał nowych radców Konsystorza KEA w RP

Podczas wiosennej sesji w Warszawie, dnia 2 kwietnia 2016 roku, Synod Kościoła wybrał nowych radców Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP na pięcioletnią kadencję.

Radcą duchownym, z największą liczbą głosów, został wybrany m.in. radca Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, ks. Januszcz Staszczak - proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koszalinie.

Ponadto na radców duchownych Konsystorza zostali wybrani przez Synod: ks. Piotr Wowry oraz ks. Edwin Pech. Natomiast radcami świeckimi zostali: Bożena Polak, Jan Machalica i Korneliusz Glajcar.Ślubowanie nowych radców Konsystorza odbyło się w niedzielę, 3 kwietnia br., podczas nabożeństwa w kościele św. Trójcy w Warszawie.

Księdzu Radcy Januszowi Staszczakowi serdecznie gratulujemy i życzymy wiele Bożego błogosławieństwa w służbie i pełnieniu nowej funkcji na rzecz Kościoła.


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 22/03/2016

Finał Konkursu Biblijnego Sola Scriptura w Bielsku-Białej

Do finału IX Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Sola Scriptura 2015/2016, który odbył się w Bielsku-Białej 12 marca 2016 r. zakwalifikowało się 139 młodych ewangelików ze wszystkich diecezji. Wśród najliczniej reprezentowanych parafii znalazły się: Cieszyn, Skoczów, Warszawa – parafia Świętej Trójcy, Wisła-Centrum, Goleszów, Drogomyśl, Jastrzębie Zdrój oraz Kraków.

Diecezję Pomorsko-Wielkopolską reprezentowały dzieci i młodzież z Parafii w Gdańsku-Sopocie, Kępna, Słupska i Torunia. Laureatami konkursu zostali: z grupy szkół podstawowych - Julia Hintz (PEA Gdańsk) oraz z grupy gimnazjalnej - Filip Szalbot (PEA Toruń). Finalistami konkursu pondato byli: Natalia Szczerbuk (PEA Kępno) oraz Dorota Sieklicka i Adam Parol (PEA Słupsk).

W tej edycji uczestnicy musieli się wykazać znajomością Ew...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 18/03/2016

Kazanie bpa Marcina Hintza wygłoszone podczas Synodu DPW w Warcinie

Kazanie wygłoszone przez ks. bpa Marcina Hintza podczas Synodu DPW w Warcinie 5 marca 2016 roku na tekst 4. Niedzieli Pasyjnej Laetare:

3.Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, 4.który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. 5.Bo, jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. 6.Jeśli tedy utrapienie nas spotyka, jest to dla waszego pocieszenia i zbawienia; jeśli zaś pocieszenie, jest to ku waszemu pocieszeniu, którego doświadczacie, gdy w cierpliwości znosicie te same cierpienia, które i my znosimy; 7.a nadzieja nasza co do was jest mocna, gdyż wiemy, iż jako w cierpieniach udział macie, tak i w pociesze. (2 Kor 1,3-7).


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 08/03/2016

Relacja z Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, Warcino 4-5 marca 2016

W dniach 4-5 marca 2016 roku w Warcinie obradował Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP.

Sesja miała miejsce na terenie Zespołu Szkół Leśnych im. prof. Stanisława Sokołowskiego. Dwudniowe spotkanie rozpoczęło się w piątkowe popołudnie od modlitwy, którą poprowadził ks. Dawid Mendrok w zabytkowym, XVII-wiecznym kościele, przeniesionym z Ciecholubia i odrestaurowanym w Warcinie za sprawą zmarłego kuratora Diecezji śp. Piotra Mańki. Kolejny już Synod DPW w tym miejscu był swoistym hołdem złożonym byłemu dyrektorowi Technikum Leśnego w Warcinie, a przede wszystkim oddanemu w służbie działaczowi na rzecz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. To właśnie m.in. jemu poświęcona była wieczorna sesja i wspomnienie, którego dokonał proboszcz słupskiej parafii, ks. Wojciech Froehlich.  Społeczność diecezjalna uczciła również pamięć śp. Piotra Mańki składając kwiaty pod tablicą z jego nazwiskiem po sobotnim ...        więcej...


Parafia Poznań | 08/03/2016

W Poznaniu odbyła się promocja książki o księdzu seniorze Gustawie Manitiusie

„Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich” (Hbr 13, 7) – to znane słowa, aktualne w każdym czasie i miejscu. Przypominamy je po raz kolejny, bowiem 30 i 31 stycznia 2016 r. parafia ewangelicko-augsburska w Poznaniu miała przyjemność zorganizowania spotkań poświęconych prezentacji książki „Ks. Gustaw Manitius. Pastor ewangelicki, męczennik za wiarę i polskość”, opublikowanej w ostatnich dniach ubiegłego roku przez toruńskie Wydawnictwo Adam Marszałek. Autorem starannie wydanej, ilustrowanej, 400-stronnicowej publikacji jest Andrzej Manitius, prywatnie wnuk bohatera biografii, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, obecnie profesor Wydziału Elektrotechniki i Inżynierii Komputerowej amerykańskiego George Mason University w Fairfax, Virginia.

Ksiądz Gustaw Manitius urodził się w rodzinie pastorskiej w Konstantynowie Łódzk...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 25/02/2016

Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, Warcino, 4-5 marca 2016

W dniach 4-5 marca 2016 roku w Warcinie, na terenie Technikum Leśnego, odbędzie się wiosenna, sprawozdawcza sesja Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP.

 

Poniżej prgram Synodu:

Piątek, 04.03.2016

17.30 Przyjazd uczestników do Warcina (Technikum Leśne, Warcino 1).

18.00 Wieczorne rozważanie w kościele w Warcinie – ks. Dawid Mendrok.

18.30 Sesja referatowa:

Wspomnienie śp. Piotra Mańki, zmarłego kuratora Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej.

19.00 Przerwa na kolację.

19.45 Moja wizja Kościoła.

Swoje refleksje wygłoszą: ks. Karol Niedoba, ks. Waldemar Gabryś, ks. Tomasz Wola, dr Małgorzata Grzywacz, p. Jan Wild.

Dyskusja.

21.00 Wieczór integracyjny.

 

Sobota, 05.03.2016

...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 13/02/2016

Kazanie ks. bpa Marcina Hintza wygłoszone w kościele św. Jadwigi w Gdyni w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016

Tekst kazania: EWANGELIA: Mt 28,1-10

A gdy skończył się szabat, pierwszego dnia tygodnia o świcie, Maria Magdalena i inna Maria poszły, żeby obejrzeć grób. Nagle nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Anioł Pana zstąpił bowiem z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Wyglądał jak błyskawica, a jego szaty były białe jak śnieg. Strażnicy na jego widok z przerażenia zadrżeli i zamarli. Anioł zaś powiedział do kobiet: Nie bójcie się! Wiem, że szukacie ukrzyżowanego Jezusa. Nie ma Go tu, zmartwychwstał, tak jak zapowiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. Pójdźcie też szybko i oznajmijcie Jego uczniom: Powstał z martwych i idzie przed wami do Galilei, tam Go zobaczycie. Oto, co miałem wam powiedzieć. Odeszły więc szybko od grobu i ze strachem, i z wielką radością pobiegły przekazać to Jego uczniom. Nagle Jezus wyszedł im naprzeciw i pozdrowił je: Witajcie! One zaś podeszły, objęły Go za nogi i złożyły Mu pokłon....        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 12/02/2016

Konferencja w 470. rocznicę śmierci Reformatora Kościoła ks. dra Marcina Lutra

Dnia 9 lutego 2016 roku w toruńskiej plebanii odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Diecezję Pomorsko-Wielkopolską KEA w RP oraz miejscową parafię. Konferencja poświęcona była Reformatorowi Kościoła ks. dr. Marcinowi Lutrowi w 470. rocznicę jego śmierci.

W konferencji wzięli udział toruńscy parafianie, przedstawiciele środowiska naukowego, studenci teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, duchowni Diecezji: Pomorsko-Wielkopolskiej, Warszawskiej oraz Mazurskiej.

Wśród zaproszonych gości – wykładowców – znaleźli się ks. prof. Johannes Schilling, prezydent międzynarodowej organizacji Luther-Gesellschaft zrzeszającej naukowców, głównie teologów i historyków Reformacji, na całym świecie. Luther-Gesellschaft, która swoją siedzibę ma w Wittenberdze, powstała w 1918 roku i liczy obecnie ponad tysiąc członków. Jej celem jest popularyzac...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 14/01/2016

Diecezjalny etap konkursu Sola Scriptura w Bydgoszczy

Tegoroczny etap diecezjalny konkursu biblijnego dla dzieci i młodzieży Sola Scriptura w Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej odbył się 9 stycznia w nowym centrum parafialnym w Bydgoszczy.

Część uczestników dotarła już w przeddzień ze względu na dużą odległość dzielącą ich od Bydgoszczy. Organizowanie konkursu Sola Scriptura w Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej jest więc zarazem dużym nakładem pracy młodych ludzi jak i logistycznym przedsięwzięciem duchownych i opiekunów. Oprócz konkursu przygotowany został program dla uczestników, którego celem była integracja młodzieży oraz zwiedzenie ścisłego centrum Bydgoszczy. Konkurs rozpoczął modlitwą i odczytaniem haseł biblijnych zwierzchnik diecezji, ks. bp prof. Marcin Hintz, życząc wszystkim udanych prac i przejścia do kolejnego etapu. Następnie biskup przedstawił młodzieży księży i opiekunów, a także wizytatora diecezjalnego ks. Marka Loskota oraz przyszłego diecezjalnego duszpa...        więcej...