Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP

Parafia Słupsk | 02/10/2015

Pierwsza rocznica śmierci byłego kuratora Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, śp. Piotra Mańki

Dnia 23 września 2015 roku minęła pierwsza rocznica śmierci śp. Piotra Mańki – Kuratora Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, Kuratora Rady Parafialnej Parafii E-A w Słupsku, ale przede wszystkim oddanego członka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Uroczystości rocznicowe, zorganizowane przez Centrum Edukacji Regionalnej i Technikum Leśne w Warcinie, których dyrektorem był śp. Piotr Mańka, miały charakter konferencji popularno-naukowej pt. Historie (z) lasu – Pamięci Piotra Mańki. Obchody były dwudniowe.

Pierwszy dzień poświęcono osobie Piotra Mańki. Konferencja rozpoczęła się modlitwą i złożeniem kwiatów na grobie w Kępicach. W modlitwie wszystkich zebranych poprowadził Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej ks. prof. Marcin Hintz, a kwiaty złożyli: w imieniu Starostwa Powiatowego w Słupsku – Starosta Zdzisław Kołodziejski i Przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego Jan Olech, w imieniu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej...        więcej...


ks. Marcin Rayss | 11/06/2015

Konferencja naukowa - Życie i dzieło mistrza Jana Husa

W poniedziałek 8 czerwca 2015 roku w Gdańsku odbyła się konferencja naukowa Życie i dzieło mistrza Jana Husa w 600. rocznicę męczeńskiej śmierci. 

Organizatorem konferencji był Instytut Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Diecezją Pomorsko-Wielkopolską KEA w RP przy współpracy z Centrum Ekumenicznym św. Brygidy w Gdańsku. W konferencji brali udział m.in. profesorowie, historycy, duchowni Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, duchowni Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP oraz członkowie trójmiejskiej Parafii.

Całodniowa konferencja składała się z dwóch części. Pierwsza część odbyła się w sali wykładowej Wydziału Historycznego UG, gdzie uczestnicy wysłuchali referatów podzielonych na dwa bloki moderowane przez prof. dr. hab. Tadeusza Stegnera oraz prof. UG dr hab. Beatę Możejko. Referaty wygłosili: prof. UG dr hab. Anna Paner, prof. dr hab. Stanisław Bylina (PAN, Warszawa), prof. UG dr hab. Wojc...        więcej...


ks. Marcin Rayss | 11/06/2015

Prof. Jerzy Buzek wyróżniony jako Człowiek Pojednania 2015 - uroczystości w Łęgowie

W dniu 6 czerwca 2015 roku, w Sanktuarium Pojednania w Łęgowie koło Pruszcza Gdańskiego, odbyła się uroczystość ogłoszenia Człowiekiem Pojednania 2015 prof. Jerzego Buzka. 

Wyróżnienie dla byłego premiera i przewodniczącego Europarlamentu przyznała Kapituła, którą tworzą przedstawiciele różnych wyznań i religii: w jej skład wchodzą m.in. abp Sławoj Leszek Głódź – Metropolita Gdański (przewodniczący Kapituły) oraz bp Marcin Hintz – zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP. Nagroda co roku wręczana jest osobom, które swoją działalnością przyczyniły się do budowania zgody i poszanowania oraz przysłużyły się pojednaniu między wyznawcami różnych wyznań i religii.

Sekretarz Kapituły i zarazem gospodarz uroczystości ks. Grzegorz Rafiński powiedział o Laureacie: „profesor Buzek jest ewangelikiem, żyje w zgodzie z przedstawicielami innych wyznań i religii. Wartoś...        więcej...


ks. Marcin Rayss | 12/05/2015

XXIX Zjazd Chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej oraz poświęcenie Luterańskiego Centrum Parafialnego w Bydgoszczy

W dniach 9-10 maja 2015 roku odbył się XXIX Zjazd Chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Zjazdu zakwaterowani byli w ośrodku wypoczynkowym w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim. Zjazd rozpoczął się w sobotę w godzinach popołudniowych od rozśpiewania i wspólnej próby połączonych chórów.

Po próbie zwierzchnik Diecezji ks. bp Marcin Hintz wraz z gospodarzem Zjazdu ks. Markiem Loskotem przywitali chórzystów i oficjalnie otworzyli XXIX Zjazd Chórów DPW. Następnie zaplanowano wieczór integracyjny, kolację - grill przy muzyce.

W niedzielę wczesnym rankiem chórzyści udali się do Bydgoszczy, gdzie w kościele Zbawiciela odbyło się uroczyste nabożeństwo. Bydgoska Parafia w tym dniu przeżywała swoje szczególne święto, a mianowicie poświęcenie i oficjalne otwarcie nowo wybudowanego Luterańskiego Centrum Parafialnego. Poświęcenia przed nab...        więcej...


Parafia Poznań | 05/05/2015

2. Ewangelicki Zlot Motocyklowy, Poznań 15-17 maja 2015

W imieniu ks. Waldemara Gabrysia - Ewangelickiego Duszpasterza Motocyklistów - serdecznie zapraszamy na kolejny, już drugi Ewangelicki Zlot Motocyklistów, który odbędzie się w Parafii Ewangelicko-Augsburskiego w Poznaniu w dniach 15-17 maja 2015 roku.

Zgłoszenia oraz wszelkie szczegółowe informacje dot. Zlotu pod nr tel. oraz e-mail podanymi na załączonym plakacie.

Serdecznie zapraszamy!Parafia Słupsk | 05/05/2015

Zaproszenie do Słupska na koncert organowy z cyklu Muzyczne wieczory w kościele ewangelickim 19 maja 2015

12 maja 2015 roku o godz. 19.30 zapraszamy do Słupska, na pierwszy koncert z cyklu Muzyczne wieczory w kościele ewangelickim.

Wystąpi na nim amerykańska organistka Peggy Haas Howell, która w maju wramach tournee po Europie odwiedza też Polskę.Działająca od 1996 roku w Lynchburgu w Wirgninii Peggy Haas Howell jestlaureatką dwóch poważnych konkursów organowych, przez 10 lat uczyła gry naorganach w Peabody Conservatory w Baltimore, jako koncertująca organistkaznana jest w USA i w Europie.W programie koncertu obok utworów J.S. Bacha i W.A. Mozarta znajdą się teżzupełnie nie znane w Polsce dzieła kompozytorów amerykańskich, w tymskomponowana w 2003 roku Salem Sonata D. Locklaira, którego dzieła byływykonywane między innymi podczas prezydenckich inauguracji i pogrzebów.Koncert jest p


ks. Marcin Rayss | 08/04/2015

Rekolekcyjny Diecezjalny Zjazd Młodzieży w Sopocie

W dniach 27-29 marca w Sopocie odbył się Zjazd Młodzieży Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej zatytułowany Gdy będziesz przechodził przez wody… nie zaleją cię.

25 młodych ewangelików z parafii w Poznaniu, w Kaliszu, w Koninie oraz w Gdańsku-Sopocie wspólnie, w dniach 27-29 marca 2015, przeżywało pasyjne rekolekcje. Tematyka związana z wodą przewijała się przez pobyt w nadmorskim mieście i Parafii Gdańsk-Sopot-Gdynia. Był czas na wspólny śpiew i modlitwę, gry planszowe i film. Wieczorne modlitwy pozwoliły młodym ludziom przemyśleć historię proroka Jonasza z perspektywy pasyjnej, oraz swoje świeże nadmorskie doświadczenia skonfrontować  z własnymi przemyśleniami o  życiu.

Całą sobotę młodzież spędziła w Gdyni, gdzie miała okazję zwiedzić Muzeum Marynarki Wojennej uczestnicząc w zajęciach nauki wiązania węzłów marynarskich, żaglowiec Dar Pomorza, Akwarium Gdyńskie oraz odwiedzić Centrum Wychowania Mors...        więcej...


ks. Marcin Rayss | 02/04/2015

Życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Chrystus Pan mówi: Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. (Obj 1,18).

Nieśmy wszystkim radosną ewangelię, że Pan prawdziwie żyje, a grób pozostał pusty. Śpiewajmy radosne "Alleluja" dziękując Bogu za wielki akt miłosierdzia i łaski, za to, że Swego Syna poświęcił w ofierze, a trzeciego dnia wzbudził Go z martwych. Śmierć została zniszczona, a życie nam darowane!

Wiele świątecznej radości, obfitości Bożych łask, błogosławieństwa Pana Kościoła na ten czas i na każdy dzień. Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzę Wam, Drodzy, aby wszelkie mroki doczesności zginęły w Światłości Chrystusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł.

...        więcej...


ks. Marcin Rayss | 02/04/2015

Kazanie Biskupa Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej wygłoszone podczas Synodu w Koszalinie

Kazanie wygłoszone przez ks. bpa Marcina Hintza podczas Synodu DPW 14 marca 2015 w Koszalinie na tekst 4. Niedzieli Pasyjnej Laetare z Ewangelii wg św. Jana 12,20-26.

Przewielebni i Wielebni Księża, Drogie siostry i drodzy bracia w Panu,

nasz tegoroczny Synod w sposób szczególny poświęcony jest urzędowi kościelnemu. W różnych funkcjach, w różnych wymiarach, chcemy przyjrzeć się, jak możemy najlepiej służyć Kościołowi. Bo powołaniem każdego duchownego i każdego chrześcijanina w myśl nauki o powszechnym kapłaństwie jest przede wszystkim głoszenie Chrystusa. Głoszenie tego, że jest On Zbawicielem świata i Zbawicielem każdego z nas.

Apostołowie zostali powołani przez Jezusa właśnie w tym celu, by iść w świat, głosić Ewangelię i jak na pożegnaniu powiedział im: by w imię Chrystusa, w imię Trójcy Świętej chrzcić cały świat. Wśród tych uczniów byli Filip i Andrzej. Nie zawsze byli oni pewni swojego...        więcej...


ks. Marcin Rayss | 17/03/2015

W Koszalinie obradował Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej

W dniach 13-14 marca 2015 w Koszalinie obradował Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Dwudniowa, wiosenna, sesja rozpoczęła się w piątkowy wieczór od modlitwy w kościele św. Gertrudy. Rozważanie poprowadziła kurator Diecezji Izabela Główka-Sokołowska.

Następnie rozpoczęła się część referatowa, podczas której Synodałowie wysłuchali trzech wystąpień. Podjęta tematyka dotyczyła urzędu kościelnego. Pierwszy referat pt. Luterańskie rozumienie urzędu duchownego wygłosił duchowny radca Diecezji ks. Janusz Staszczak, który mówił m. in. o historycznym rozumieniu urzędu kościelnego, odwołując się do Ksiąg Wyznaniowych Kościoła Luterańskiego. Ks. Staszczak podkreślił apostolską sukcesję wiary oraz naukę o powszechnym kapłaństwie.

Drugi z referatów wygłosiła ks. Paulina Hławiczka z Lutheran Church in Great Britain (Luterański Kościół w Wielkiej Brytanii), ordynowana w ubiegłym roku w Anglii. ...        więcej...