Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP

Parafia Konin | 14/05/2013

Diecezjalny Zjazd Młodzieży Ewangelickiej, Konin 12-14 kwietnia 2013 roku

Niedawno odbył się kolejny diecezjalny zjazd młodzieży. Tym razem spotkaliśmy się w Koninie. Tematem przewodnim były relacje panujące między nami, wzajemny szacunek i dobre stosunki z naszymi bliskimi.

W piątek odbyło się uroczyste rozpoczęcie zjazdu. Po kolacji wybraliśmy się na krótki spacer po mieście. Naszym przewodnikiem był tamtejszy proboszcz parafii, ks. Waldemar Wunsz. Po powrocie na parafię ks. Wunsz poprowadził wieczorne rozważanie. Głównym przesłaniem były drogowskazy życiowe jakie daje nam Biblia.

Sobota była bardzo emocjonującym dniem Po śniadaniu ks. Wojciech Płoszek przeprowadził rozważanie, które było bardzo ciekawe, ponieważ sami mogliśmy je współtworzyć. Dzielić się swoimi refleksjami i przemyśleniami. Tematem była miłość i szacunek do bliźniego, które wiążą się z miłością i szacunkiem do Boga.

Po modlitwie porannej wybraliśmy się na salę gimnastyczną, gd...        więcej...


Parafia Poznań | 28/04/2013

Kazanie ks. bpa Marcina Hintza wygłoszone w Poznaniu 23.03.2013 roku

Kazanie wygłoszone przez ks. bpa Marcina Hintza 23.03.2013 roku w Poznaniu na nabożeństwie wspomnieniowym śp. ks. Tadeusza Raszyka.

Tekst Kazalny: „Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia naśladujcie wiarę ich” (Hbr 13,7)

Czcigodni zgromadzeni, Pani Pastorowo, Droga Rodzino ks. Tadeusza, Przewielebni Księża, Drodzy goście, Drogie siostry i drodzy bracia w Chrystusie,

autor Listu do Hebrajczyków mówi nam, że mamy pamiętać o naszych wodzach, o przewodnikach naszej wiary. O czym więc powinniśmy pamiętać? Czy wspominać przede wszystkim ich osobę, osobowość, dzieła, czy też – jak podpowiada autor Listu do Hebrajczyków – przypomnieć i pamiętać o ich wierze: „rozpatrując koniec ich życia naśladujcie ich wiarę”. To jest przesłanie tego wiersza, który często jest przywoływany przy różne...        więcej...


Szymon Krawczyk | 02/03/2013

Synod Diecezjalny w Pile

Dnia 2. marca 2013 roku, w Pile, obradował Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP. Synod ropoczął się od nabożeństwa spowiednio-komunijnego w kościele św. Jana, na którym oprócz Synodałów byli obecni również przedstawiciele lokalnej władzy.

Po nabożeństwie rozpoczęto obrady, które odbywały się w auli Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Pile.

W trakcie sesji odczytano i przyjęto sprawozdanie Biskupa Diecezji, sprawozdania Duszpasterzy Diecezjalnych oraz sprawozdanie Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej. Ks. bp Marcin Hintz w słowach skierowanych do Synodałów mówił o ważniejszych wydarzeniach w roku 2012 w przestrzeni ogólnokościelnej oraz diecezjalnej, podkreślając zaangażowanie poszczególnych parafii w różne inicjatywy związane z "Rokiem Nowych Wyzwań". Biskup Diecezji podkreślił także potrzebę otwarcia się na media oraz - w odniesieniu do danych statystycznych diecez...        więcej...


Parafia Poznań | 07/02/2013

Kazanie ks. bpa Marcina Hintza wygłoszone w Poznaniu 3. lutego 2013 roku

Kazanie wygłoszone w niedzielę Sexagesimae przez ks. bpa Marcina Hintza, zwierzchnika Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP, w kościele Łaski Bożej w Poznaniu, 3. lutego 2013 roku.

Tekst kazalny: Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko! Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu! Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje – mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: nie wraca do mnie puste, lecz wykonuj...        więcej...


Parafia Kalisz | 28/10/2012

Młodzieżowy Zjazd Reformacyjny w Kaliszu

W dniach 12-14 października 2012 odbył się już kolejny Zjazd Reformacyjny Młodzieży naszej diecezji. Tym razem zjechaliśmy się do przepięknego miasta Kalisza, które jest jednocześnie najstarszym miastem Polski. Temat zjazdu brzmiał interesująco: „Nie jesteś papierową marionetką!” Wszyscy byli ciekawi co się za tym kryje.Oficjalnie zjazd rozpoczął się ok. godziny 20:00 w piątek. Po kolacji, odbyło się spotkanie organizacyjne, na którym gospodarz tamtejszej parafii- ks. Michał Kuhn- przedstawił nam krótko historię samej parafii jak i przeszłość Kalisza. Następnie wybraliśmy się na wieczorny spacer po ulicach najstarszego miasta w Polsce. Myślę, że na wielu uczestnikach wywarło to wielkie wrażenie.Sobotę rozpoczęliśmy, tradycyjnie już, od śniadania. Następnie odbyła się modlitwa poranna, na której dużo śpiewaliśmy, ale również przedstawialiśmy i poznawaliśmy się wzajemnie. Ks. Wojtek Płoszek rozpocz...        więcej...


Szymon Krawczyk | 25/10/2012

Rekolekcje Diecezjalne i Diecezjalne Święto Żniw 2012

„Wino i chleb” - pod takim hasłem odbyły się rekolekcje diecezjalne Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej oraz Diecezjalne Święto Żniw, które w dniach 5-7 października 2012 r. przeżywaliśmy w ewangelickiej parafii w Słupsku.

Trzydniowe spotkanie nad morzem rozpoczęło się w piątek w Warcinie, gdzie po zwiedzeniu dawnego pałacu kanclerza Otto von Bismarcka, po którym gości oprowadzał kurator Diecezji a jednocześnie Dyrektor Technikum Leśnego – Piotr Mańka – wszyscy spotkali się przy ognisku. Po wspólnej kolacji uczestnicy rekolekcji udali się do, odbudowanego na terenie Szkoły, dawnego ewangelickiego kościoła z Ciecholubia, gdzie proboszcz miejsca, ks. Wojciech Froehlich, poprowadził uczestników w wieczornej modlitwie mającej charakter nieszporów. Tego wieczora wiślański chór parafialny, który przybył do Słupska na zaproszenie miejscowej parafii ewangelickiej wykonał jedną z przygotowanych ...        więcej...


Szymon Krawczyk | 21/10/2012

Dziedzictwo protestantyzmu w Gdańsku, Gdyni i Sopocie oraz w perspektywie europejskiej - konferencja

Zaproszenie

Parafia Ewangelicko-Augsburska Gdańsk-Gdynia-Sopot, Diecezja Pomorsko-Wielkopolska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Katedra Teologii Systematycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przy współpracy Muzeum Historycznego Miasta Gdańska zapraszają na Międzynarodową Konferencja Naukowa: 

Dziedzictwo protestantyzmu w Gdańsku, Gdyni i Sopocie oraz w perspektywie europejskiej

http://diec.pomorsko-wlkp.luteranie.pl/var/pliki/Konferencja.pdf

Szymon Krawczyk | 13/09/2012

Ósma rocznica poświęcenia kościoła w Poznaniu i wspomnienie śp. ks. sen. Tadeusza Raszyka

Ósmą rocznicę poświęcenia nowego kościoła i centrum parafialnego obchodzili w niedzielę poznańscy protestanci. Uroczystości rozpoczęły się od wspólnej modlitwy i złożenia kwiatów przy grobie zmarłego w marcu ks. Tadeusza Raszyka, który przez ponad 30 lat był proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej.

http://www.lazarz.pl/?id=2&nr=4212Parafia Bydgoszcz | 19/05/2012

Noc Muzeów w Bydgoszczy

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bydgoszczy włączyła się do „Nocy Muzeów”, otwierając dla zwiedzających kościół Zbawiciela. Świątynia została zbudowana w 1897 r. według projektu berlińskiego architekta Heinricha Seelinga.

http://luteranie.pl/archiwum/2012/bydgoska_noc_muzeow_2012,4058.htmlParafia Leszno | 19/05/2012

Noc Muzeów w Lesznie

Parafia Ewangelicka w Lesznie po raz drugi włączyła się do akcji Noc Muzeów. Spotkania odbywały się w budynku kościoła oraz w domu parafialnym.

http://luteranie.pl/archiwum/2012/noc_muzeow_w_lesznie,4052.html