Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP

Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 02/01/2021

ROK 2021 rokiem tożsamości luterańskiej

Rok 2021 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce został ogłoszony „Rokiem tożsamości luterańskiej”.

Hasło biblijne Roku Pańskiego 2021 wyjęte jest z Ewangelii według św. Łukasza:Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. (Łk 6,36)

Życzymy Wam, Drodzy, błogosławionego i szczęśliwego Nowego Roku, zdrowia, wszelkiej pomyślności, a przede wszystkim Bożego miłosierdzia! Niechaj łaskawy Pan ma nas wszystkich w swojej opiece.Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 27/11/2020

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Ekumeniczna akcja charytatywna

Wraz z Adwentem rozpoczyna się kolejna, już XXI edycja ekumenicznej akcji charytatywnej Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom pod hasłem: „Świeca, która tworzy polską Wigilię”.

Świece będzie można nabyć w każdej parafii ewangelickiej już od 1. Niedzieli Adwentu, czyli od 29 listopada aż do Świąt Bożego Narodzenia. Cena dużej świecy to 15,- złotych, a małej 5,- złotych. Wszystkich zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w tegorocznej akcji – niechaj świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom zapłoną na naszych świątecznych stołach.

Poprzez akcję chcemy pomóc dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych, dać nadzieję na lepszy start w dorosłe życie, chronić ich przed marginalizacją i wykluczeniem w życiu społecznym. Nabywając świecę wspieramy projekty Diakonii Polskiej. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na pomoc edukacyjną, rehabilitację i leczenie dzieci oraz zorganizowane formy wypoczynku.

...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 27/11/2020

Diecezjalne spotkanie młodzieży ONLINE - Rekolekcje Adwentowe 28.11. godz. 18.00

28 listopada w sobotę o godz. 18.00 odbędą się rekolekcje adwentowe online dla młodzieży.

Diecezjalne spotkanie młodzieży w Adwencie od lat odbywało się w Bydgoszczy, jednak z powodu pandemii w tym roku nie może ono się odbyć.

Dlatego młodzież naszej diecezji zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w rekolekcjah online zorganizowanych przez diecezjalnego duszpasterza młodzieży, ks. Karola Niedobę.

Chętnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailowo na adres: karol.niedoba@luteranie.pl


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 13/11/2020

Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach za pośrednictwem TVP

W większości parafii należących do Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej odbywają się niedzielne nabożeństwa w kościołach. Jednakże z powodu pandemii, na chwilę obecną, liczba wiernych mogących uczestniczyć w nabożeństwie została ograniczona do 1 osoby na 15m2 powierzchni kościoła lub kaplicy.

W związku z powyższym, jak i z innych powodów, np. zdrowotnych, nie wszyscy mogą uczestniczyć osobiście w nabożeństwie w swojej parafii. Dlatego zachęcamy i zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach za pośrednictwem Telewizji lub Internetu.

Przypominamy, że od niedzieli 18 października zostały wznowione transmisje ewangelickich nabożeństw w Telewizji Polskiej – Program 3. Nagrane nabożeństwa z kościołów ewangelicko-augsburskich w Polsce będą emitowane w każdą niedzielę o godz. 15.50 w TVP 3. Najbliższe nabożeństwo będzie retransmitowane z kościoła Zbawiciela w Gliwicach.

Zapraszamy do uczestnictwa w tej formie nabożeństw i rów...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 03/11/2020

Oświadczenie Konferencji Biskupów Luterańskich

Oświadczenie Konferencji Biskupów Luterańskich

Zaniepokojeni sytuacją, jaka ma miejsce w polskim społeczeństwie, podziałami, które przebiegają często poprzez rodziny, jako Konferencja Biskupów Luterańskich pragniemy wyrazić naszą duszpasterską troskę. Od wielu dni odbywają się w Polsce największe protesty od początku lat 80. ubiegłego wieku. Wtedy, strajki powszechne dotyczyły naprawy sytuacji ekonomicznej, a skończyły się walką o odzyskanie wolności. Czterdzieści lat później, na ulice wyszły przede wszystkim kobiety. Mężczyźni stoją ramię w ramię z protestującymi. Zdecydowaną większość stanowią młodzi, niezadowoleni ludzie. Kościół nie może patrzeć obojętnie na to, co dzieje się w naszym społeczeństwie. Przyszło nam żyć w czasie pandemii, w okresie szczególnego zagrożenia życia setek czy już tysięcy osób, a mimo to, tak wielu ludzi mając świadomość epidemicznego zagrożenia, gotowych jest manifestować, walcz...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 27/10/2020

Nabożeństwo z okazji Święta Reformacji 31 października o godz. 17.00 w TVP 2

Zapraszamy do oglądania transmisji nabożeństwa z okazji Pamiątki Reformacji w sobotę 31 października, z kościoła Świętej Trójcy w Lędzinach-Hołdunowie – TVP 2, godz. 17.00.

31 października 1517 roku ks. dr Marcin Luter przybił do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze swoje 95 tez, skierowanych przeciw nadużyciom w handlu odpustami. Tezy Lutra były wezwaniem do publicznej dysputy, a samo wydarzenie historycy przyjęli później jako symboliczny początek Reformacji.

Z tego powodu Kościół luterański na całym świecie tego dnia obchodzi Pamiątkę Reformacji organizując dziękczynne nabożeństwa za XVI-wieczne dzieło odnowy Kościoła.

W sopockim kościele Zbawiciela obchodziliśmy tzw. „Niedzielę Reformacyjną” w minioną niedzielę 25 października.

Główne postulaty Reformacji zostały ujęte w cztery hasła, tzw. „Sola”:

Sola Scr...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 23/10/2020

10. Ogólnopolski Dzień Duszpasterstwa ONLINE 28 listopada 2020

Ogólnopolski Dzień Duszpasterstwa to coroczna konferencja adresowana do osób zainteresowanych tematyką poradniczą, do duchownych, świeckich pracowników i wolontariuszy Kościołów w Polsce, absolwentów kursów duszpasterskich, a także do pracowników i wolontariuszy placówek socjalnych oraz do studentów kierunków związanych działaniami pomocowymi i in.

W tym roku konferencja odbędzie się online 28 listopada na platformie ZOOM, w godzinach 10.00-13.00.

Będziemy pracować i świętować, podsumowywać 10 lat istnienia i inspirować się nawzajem do tego, co przed nami...

Temat konferencji: Miejsce poradnictwa duszpasterskiego w kontekście współczesnych wyzwań10 lat Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej  

Po konferencja odbędzie się Walne Zebranie Członków TPiPP [od godz. 14.00]....        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 09/10/2020

Kazanie wygłoszone przez ks. bp. Marcina Hintza w Rypinie 22.09.2020

Kazanie ks. bp. Marcina Hintza wygłoszone w kościele w Rypinie podczas Diecezjalnej Konferencji Księży DPW dnia 22 września 2020 roku.

 

Tekst kazalny według przekładu Biblii Ekumenicznej: 2. List św. Pawła do Tymoteusza 1,7-10

7. Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i rozsądku.

8. Nie wstydź się więc świadectwa naszego Pana ani mnie, Jego więźnia, lecz znoś trudy dla Ewangelii, wspierany mocą Boga.

9. On nas wybawił i powołał świętym powołaniem, nie na podstawie naszych uczynków, ale zgodnie ze swoim postanowieniem i łaską, daną nam odwiecznie w Chrystusie Jezusie,

10. ukazaną zaś teraz, przez objawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który zniszczył śmierć, a życie i nieśmiertelność rozświetlił przez Ewangelię

 

Drodzy Bracia w urzędzie, Siostry i Bracia w Chrystusie Panu,

...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 25/09/2020

Diecezjalna Konferencja Duchownych w Rypinie

Dnia 22 września 2020 duchowni Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej spotkali się na kolejnej konferencji - tym razem w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rypinie.

Konferencja rozpoczęła się od nabożeństwa Słowa Bożego, podczas którego kazanie na tekst z 2. Listu do Tymoteusza, wyznaczony na 16. Niedzielę po Trójcy Św., wygłosił zwierzchnik DPW, ks. bp Marcin Hintz, natomiast liturgię poprowadził gospodarz miejsca, ks. Dawid Mendrok - proboszcz-administrator parafii w Rypinie.

Na nbożeństwie, oprócz parafian z Rypina i duchownych, był obecny również Burmistrz Rypina, p. Paweł Grzybowski. Była to okazja do złożenia podziękowania Burmistrzowi za okazaną pomoc i zaangażowanie przy renowacji ewangelickiego kościoła w Rypinie. Głos zabrał również Burmistrz wyrażając radość z obecności społeczności ewangelickiej w Rypinie i z tego, że kościół odzyskuje swój blask.

Po nabożeństwie rozpoczęły się obrady, które z racji pięk...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 08/09/2020

Zmarł śp. Bernard Rozwałka

W nocy z 28/29 sierpnia zmarł w wieku 69 lat śp. adw. Bernard Rozwałka, długoletni Prezes Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu.

Śp. Bernard Rozwałka urodził się 17 lutego 1951 roku w Szczecinie. Po studiach prawniczych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, związał się z tym miastem na stałe. W Poznaniu odbył aplikację sądową, a następnie adwokacką. 

Od 1982 r. był członkiem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu i mocno zaangażował się w jej życie. Od ok. 30 lat był członkiem Rady Parafialnej, a przez kilka kadencji pełnił funkcję prezesa.Przez 5 kadencji był członkiem Synodu Kościoła, w tym przez jedną kadencję wiceprzewodniczącym Rady Synodalnej. Od 1983 r. był członkiem Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, w ramach którego przez dwie kadencje pełnił funkcję Prezesa Zarządu Głównego. 

Od wielu lat pracował w samorządzie adwokackim będąc członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, pełnił w n...        więcej...