Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP

ks. Marcin Rayss | 02/01/2015

Wiosenna Sesja Synodu DPW, Koszalin 13-14 marca 2015

Najbliższa, wiosenna sesja Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP odbędzie się w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koszalinie w dniach 13-14 marca 2015 roku.

Dwudniowa sesja będzie miała przede wszystkim charakter sprawozdawczy. Wszystkich Synodałów DPW prosimy o uwzględnienie powyższej daty w swoich kalendarzach.
ks. Marcin Rayss | 02/01/2015

W Koszalinie obradowała Rada Diecezjalna DPW

Ostatnie w 2014 roku posiedzenie Rady Diecezjalnej odbyło się dnia 3 grudnia 2014 roku w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koszalinie. Rada Diecezjalna po raz pierwszy obradowała w nowym składzie, po tym jak kuratorem Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP, na jesiennym Synodzie w Bydgoszczy, została wybrana Izabela Główka-Sokołowska z PEA Koszalin.

W skład Rady Diecezjalnej wchodzą ponadto: z urzędu zwierzchnik Diecezji - ks. bp prof. Marcin Hintz, oraz wybrani przez Synod: radca duchowny - ks. Janusz Staszczak proboszcz PEA Koszalin i radca świecki - Dorota Mielczarek z PEA Gdańsk-Sopot.

Czteroosobowa Rada Diecezjalna jest władzą wykonawczą Diecezji. Do zadań Rady Diecezjalnej należy m.in. zarządzanie majątkiem Diecezji, wykonywanie uchwał Synodu Diecezjalnego, zajmowanie się sprawami bieżącymi Diecezji, a także sprawami zleconymi przez kościelne władze przełożone. 


ks. Marcin Rayss | 18/11/2014

W Bydgoszczy obradował Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej

Dnia 8 listopada 2014 roku w Bydgoszczy odbyła się jesienna VI Sesja V Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP. Synod rozpoczął się od nabożeństwa spowiednio-komunijnego w kościele Zbawiciela, które poprowadzili zwierzchnik Diecezji ks. bp Marcin Hintz, proboszcz bydgoskiej parafii ks. Marek Loskot oraz ks. kpt. Tomasz Wola, który wygłosił kazanie.

Bezpośrednio po nabożeństwie rozpoczęła się część referatowa Synodu poświęcona tematyce obchodów jubileuszu 500-lecia Reformacji. Na Synod zostali zaproszeni: Biskup Diecezji Elbląskiej – ks. dr Jacek Jezierski z Kościoła Rzymskokatolickiego, który mówił o możliwościach ekumenicznych obchodów jubileuszu z perspektywy KRK oraz ks. dr nadradca Daniel Mourkojannis z Kościoła Ewangelickiego Północnych Niemiec, odpowiedzialny za organizację


ks. Marcin Rayss | 18/11/2014

Akcja Prezent pod choinkę w Diecezji zakończona

Zakończył się etap przygotowywania prezentów dla dzieci na Ukrainie, Białorusi i w Rumunii w ramach tegorocznej akcji Prezent pod Choinkę.

Na Synod Diecezjalny do Bydgoszczy zostały przywiezione paczki z następujących Parafii naszej Diecezji: Bydgoszcz, Konin, Kępno, Sopot, Leszno, Słupsk, Piła, Poznań oraz Toruń - razem 370 prezentów.

Wszystkim zaangażowanym w akcję dziękuję w imieniu organizatorów i obdarowanych dzieci.

Ks. Wojciech Froehlich - koordynator akcji w DPW.


ks. Marcin Rayss | 13/11/2014

Wywiad z ks. bp. Marcinem Hintzem w TOK FM

Serdecznie zapraszamy do odsłuchania wywiadu z ks. bp. prof. Marcinem Hintzem - zwierzchnikiem Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP - na temat Kościoła Luterańskiego w Polsce. Rozmowa została zarejestrowana dnia 6 listopada 2014 roku.

Ks. bp Marcin Hintz był gościem redaktora Cezarego Łasiczki w ramach audycji "OFF Czarek" w rozgłośni radiowej TOK FM.

Poniżej link do nagrania:http://audycje.tokfm.pl/odcinek/20145


ks. Michał Kühn | 30/10/2014

Jeszcze o Mistrzostwach w Bowlingu w Kaliszu
ks. Marcin Rayss | 23/10/2014

Kazanie ks. bpa Marcina Hintza wygłoszone w kościele w Mikołajkach Pomorskich z okazji Dziękczynnego Święta Żniw

Tekst kazalny: 15. Przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają jego imię. 16. A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej; takie bowiem ofiary podobają się Bogu (Hbr 13,15-16).

ks. Marcin Rayss | 23/10/2014

Dziękczynne Święto Żniw w Mikołajkach Pomorskich

W drugą niedzielę października parafianie z Elbląga i Mikołajek Pomorskich wspólnie obchodzili Dziękczynne Święto Żniw.

W tym roku gościliśmy na naszym nabożeństwie zwierzchnika Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej ks. bpa Marcina Hintza, który wygłosił kazanie oraz przekazał okolicznościowy bochen chleba na ołtarz. Liturgię wspólnie poprowadzili ks. Marcin Rayss - wikariusz Diecezji oraz gospodarz, ks. Marcin Pilch.

W czasie dziękczynnego nabożeństwa mogliśmy wysłuchać również występu chóru ewangelickiego Gloria Dei z trójmiejskiej parafii pod kierownictwem pana Aleksandra Przeradowskiego z towarzyszeniem skrzypiec, na których zagrały Angelika Leśniak oraz Clara Leśniak z Parafii E-A w Gdańsku-Sopocie.

Po nabożeństwie wszyscy uczestniczyliśmy w drugiej części


Szymon Krawczyk | 16/10/2014

Ks. bp Marcin Hintz odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej

W dniu 9 października 2014 r., w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przy ul. Miodowej 21c, odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2014/2015 połączona z obchodami 60-tej rocznicy powołania Akademii.

Po uroczystej immatrykulacji studentów I roku, p. Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, z okazji jubileuszu 60 lat istnienia Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i w uznaniu dla działalności edukacyjnej zasłużonych pracowników naukowo-dydaktycznych ChAT, udekorował ich orderami resortowymi.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej został również odznaczony zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP, ks. bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz. Medal KEN jest przyznawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Księdzu Biskupowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.


Szymon Krawczyk | 16/10/2014

Artur Pawłowski otrzymał główną nagrodę Diakonii Miłosierny Samarytanin

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP już po raz ósmy przyznała swoje nagrody w uznaniu za zaangażowanie na rzecz pracy diakonijnej oraz za „samarytańskie serce”.

Nagrody zostały rozdane podczas uroczystej ekumenicznej XIII Gali Ubi Caritas, która odbyła się 4 października w warszawskim Teatrze Kamienica. Nagrody i wyróżnienia przyznały także rzymskokatolicki Caritas Polska, Eleos Kościoła Prawosławnego, a także – po raz pierwszy – Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

W tym roku Nagrodę Główną Diakonii Polskiej i statuetkę „Miłosierny Samarytanin” otrzymał p. Artur Pawłowski z PEA Gdańsk-Sopot. Urodzony w 1930 r., po wojnie związał się z parafią luterańską w Gdańsku z siedzibą w Sopocie. Od wielu lat jest zaangażowany w jej działalność diakonijną, pełni funkcję przewodniczącego parafialnej Komisji Diakonijnej, na bieżąco organizuje pomoc dla najbardziej potrzebujących. Nag...        więcej...