Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP

Parafia Poznań | 08/03/2016

W Poznaniu odbyła się promocja książki o księdzu seniorze Gustawie Manitiusie

„Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich” (Hbr 13, 7) – to znane słowa, aktualne w każdym czasie i miejscu. Przypominamy je po raz kolejny, bowiem 30 i 31 stycznia 2016 r. parafia ewangelicko-augsburska w Poznaniu miała przyjemność zorganizowania spotkań poświęconych prezentacji książki „Ks. Gustaw Manitius. Pastor ewangelicki, męczennik za wiarę i polskość”, opublikowanej w ostatnich dniach ubiegłego roku przez toruńskie Wydawnictwo Adam Marszałek. Autorem starannie wydanej, ilustrowanej, 400-stronnicowej publikacji jest Andrzej Manitius, prywatnie wnuk bohatera biografii, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, obecnie profesor Wydziału Elektrotechniki i Inżynierii Komputerowej amerykańskiego George Mason University w Fairfax, Virginia.

Ksiądz Gustaw Manitius urodził się w rodzinie pastorskiej w Konstantynowie Łódzk...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 25/02/2016

Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, Warcino, 4-5 marca 2016

W dniach 4-5 marca 2016 roku w Warcinie, na terenie Technikum Leśnego, odbędzie się wiosenna, sprawozdawcza sesja Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP.

 

Poniżej prgram Synodu:

Piątek, 04.03.2016

17.30 Przyjazd uczestników do Warcina (Technikum Leśne, Warcino 1).

18.00 Wieczorne rozważanie w kościele w Warcinie – ks. Dawid Mendrok.

18.30 Sesja referatowa:

Wspomnienie śp. Piotra Mańki, zmarłego kuratora Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej.

19.00 Przerwa na kolację.

19.45 Moja wizja Kościoła.

Swoje refleksje wygłoszą: ks. Karol Niedoba, ks. Waldemar Gabryś, ks. Tomasz Wola, dr Małgorzata Grzywacz, p. Jan Wild.

Dyskusja.

21.00 Wieczór integracyjny.

 

Sobota, 05.03.2016

...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 13/02/2016

Kazanie ks. bpa Marcina Hintza wygłoszone w kościele św. Jadwigi w Gdyni w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016

Tekst kazania: EWANGELIA: Mt 28,1-10

A gdy skończył się szabat, pierwszego dnia tygodnia o świcie, Maria Magdalena i inna Maria poszły, żeby obejrzeć grób. Nagle nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Anioł Pana zstąpił bowiem z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Wyglądał jak błyskawica, a jego szaty były białe jak śnieg. Strażnicy na jego widok z przerażenia zadrżeli i zamarli. Anioł zaś powiedział do kobiet: Nie bójcie się! Wiem, że szukacie ukrzyżowanego Jezusa. Nie ma Go tu, zmartwychwstał, tak jak zapowiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. Pójdźcie też szybko i oznajmijcie Jego uczniom: Powstał z martwych i idzie przed wami do Galilei, tam Go zobaczycie. Oto, co miałem wam powiedzieć. Odeszły więc szybko od grobu i ze strachem, i z wielką radością pobiegły przekazać to Jego uczniom. Nagle Jezus wyszedł im naprzeciw i pozdrowił je: Witajcie! One zaś podeszły, objęły Go za nogi i złożyły Mu pokłon....        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 12/02/2016

Konferencja w 470. rocznicę śmierci Reformatora Kościoła ks. dra Marcina Lutra

Dnia 9 lutego 2016 roku w toruńskiej plebanii odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Diecezję Pomorsko-Wielkopolską KEA w RP oraz miejscową parafię. Konferencja poświęcona była Reformatorowi Kościoła ks. dr. Marcinowi Lutrowi w 470. rocznicę jego śmierci.

W konferencji wzięli udział toruńscy parafianie, przedstawiciele środowiska naukowego, studenci teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, duchowni Diecezji: Pomorsko-Wielkopolskiej, Warszawskiej oraz Mazurskiej.

Wśród zaproszonych gości – wykładowców – znaleźli się ks. prof. Johannes Schilling, prezydent międzynarodowej organizacji Luther-Gesellschaft zrzeszającej naukowców, głównie teologów i historyków Reformacji, na całym świecie. Luther-Gesellschaft, która swoją siedzibę ma w Wittenberdze, powstała w 1918 roku i liczy obecnie ponad tysiąc członków. Jej celem jest popularyzac...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 14/01/2016

Diecezjalny etap konkursu Sola Scriptura w Bydgoszczy

Tegoroczny etap diecezjalny konkursu biblijnego dla dzieci i młodzieży Sola Scriptura w Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej odbył się 9 stycznia w nowym centrum parafialnym w Bydgoszczy.

Część uczestników dotarła już w przeddzień ze względu na dużą odległość dzielącą ich od Bydgoszczy. Organizowanie konkursu Sola Scriptura w Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej jest więc zarazem dużym nakładem pracy młodych ludzi jak i logistycznym przedsięwzięciem duchownych i opiekunów. Oprócz konkursu przygotowany został program dla uczestników, którego celem była integracja młodzieży oraz zwiedzenie ścisłego centrum Bydgoszczy. Konkurs rozpoczął modlitwą i odczytaniem haseł biblijnych zwierzchnik diecezji, ks. bp prof. Marcin Hintz, życząc wszystkim udanych prac i przejścia do kolejnego etapu. Następnie biskup przedstawił młodzieży księży i opiekunów, a także wizytatora diecezjalnego ks. Marka Loskota oraz przyszłego diecezjalnego duszpa...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 09/12/2015

Diecezjalna Konferencja Księży DPW - Piła, 8 grudnia 2015

8 grudnia w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pile odbyła się konferencja księży Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. 

Konferencja rozpoczęła się od adwentowego nabożeństwa spowiednio-komunijnego, podczas którego Słowo Boże zwiastował radca DPW, ks. Janusz Staszczak, spowiedź poprowadził zwierzchnik diecezji ks. bp Marcin Hintz, a liturgię proboszcz pilskiej parafii - ks. Tomasz Wola.

Po nabożeństwie księża dyskutowali na temat ordynacji kobiet na urząd prezbitera w Kościele E-A w RP. Dyskutowano przede wszystkim o praktycznych stronach tej kwestii z perspektywy diaspory. Wprowadzenie do dyskusji, na podstawie dokumentu opracowanego przez synodalną komisję prawniczą, poprowadził ks. Tomasz Wola - członek Synodu Kościoła. Poruszane były między innymi kwestie możliwości odbywania wspólnie przez małżeństwo duchownych praktyki i wikariatu w jednej parafii, urlopu macierzyńskiego i jego konsekwencji, itp.

Dyskusja pokazała, że wśr&oacut...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 01/12/2015

Konferencja prasowa poświęcona obchodom jubileuszu 500-lecia Reformacji w Gdańsku i na Pomorzu

1 grudnia 2015 roku w Urzędzie Miasta Gdańska odbyła się konferencja prasowa poświęcona planowanym obchodom jubileuszu 500-lecia Reformacji w Trójmieście i na Pomorzu w 2017 roku.

W konferencji wzięli udział m.in. zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP, ks. bp prof. Marcin Hintz, Prezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz, Wiceprezydent Miasta Sopotu, Marcin Skwierawski, Dziekan Wydziału Historycznego UG, prof. Wiesław Długokęcki oraz ks. kmdr por. Marcin Pilch.

Konferencja miała za zadanie przybliżyć inicjatywę obchodów oraz sam jubileusz, a także promować wszelkie działania, które będą realizowane zarówno przez Diecezję Pomorsko-Wielkopolską jak i Parafię E-A w Gdańsku-Sopocie, wspólnie z trójmiejskimi instytucjami i partnerami.

Przedstawiono ramowy plan obchodów 500-lecia Reformacji, które będą skupiać się wokół kilku najważniejszych wydarzeń,  mając...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 12/11/2015

8 listopada zbieraliśmy ofiarę na pomoc uchodźcom

W minioną niedzielę, 3. przed końcem Roku Kościelnego, w naszych parafiach podczas nabożeństw zbieraliśmy ofiarę z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom przebywającym w obozach na Bliskim Wschodzie: w Jordanii, Iraku, Libanie i Turcji.

Zbiórkę tę przeprowadzono w odpowiedzi na uchwałę Synodu Kościoła, który odbył się w październiku we Wrocławiu. W liście przewodnim do wiernych, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, bp Jerzy Samiec napisał: "Jako Kościół nie możemy stać obojętni wobec dramatu ludzi dotkniętych wojną i szukających pomocy dla siebie i swoich rodzin. Z jednej strony przygotowujemy się do przyjęcia uchodźców w Polsce, z drugiej strony, musimy mieć świadomość tego, że w obozach dla uchodźców na Bliskim Wschodzie, a także w przeważających przypadkach poza nimi, przebywają w uwłaczających warunkach miliony ludzi, których celem nie jest emigracja do Europy, ale przetrwanie w bezpiecznym miej...        więcej...


Parafia Poznań | 06/11/2015

Obchody Ekumenicznego Święta Biblii w Poznaniu

Dobrze, jeśli uczniowie Chrystusa, mimo dzielących ich różnic, potrafią razem się modlić. Owocem tej modlitwy powinno być jednak także wspólne działanie.

„Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem tak, jak i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga” – to właśnie te słowa zaczerpnięte z Listu do Rzymian towarzyszyły w tym roku chrześcijanom różnych wyznań podczas XIV Ekumenicznego Święta Biblii. W czasie jego poznańskich obchodów, trwających od 19 do 24 października, wspólnie się modlono, dyskutowano i uczestniczono w koncertach muzyki chrześcijańskiej. Odbyła się także Biblijna Gra Miejska, oparta oczywiście na Piśmie Świętym.

Otwórzmy ramiona

To bowiem słowo Boże znajdowało się w centrum każdego z wydarzeń tego tygodnia. – Słowo przekazane nam przez Boga i zapisane w Biblii jest tym, co nas jako chrześcijan łączy, stanowiąc fundament i drogowskaz w naszym życiu. I w tych...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 05/11/2015

Jesienna sesja reformacyjnego Synodu DPW w Poznaniu

W Święto Reformacji, 31 października 2015 roku, w Poznaniu odbyła się jesienna sesja reformacyjnego Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP.

Sesja Synodu miała charakter otwarty i uczestniczyli w niej nie tylko Synodałowie DPW, ale także parafianie z wielu parafii Diecezji, którzy spotkali się w Poznaniu, by wspólnie upamiętnić XVI-wieczne dzieło odnowy Kościoła.

Synod Reformacyjny rozpoczął się od nabożeństwa spowiednio-komunijnego w poznańskim kościele Łaski Bożej. Nabożeństwo wspólnie poprowadzili: ks. bp Marcin Hintz, który wygłosił kazanie, ks. radca Janusz Staszczak, ks. Dawid Mendrok oraz proboszcz PEA Poznań – ks. Marcin Kotas. Nabożeństwo swoim występem uświetnił chór poznańskiej parafii pod dyr. Małgorzaty Raszyk-Kopczyńskiej. W trakcie nabożeństwa miało również miejsce zaprzysiężenie nowych członków Synodu DPW: dwóch duchownych – ks. Dawida Mendroka, kt&oacu...        więcej...