Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP

Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 24/03/2020

Modlitwa w czasie pandemii dla dzieci. Wersja do zmawiania wspólnie z Rodzicami

Na podstawie „Modlitwy wstawienniczej w czasie rozprzestrzeniania się COVID-19„, opublikowanej przez Światową Federację Luterańską, ks. Marcin Rayss opracował wersję modlitwy przeznaczonej dla dzieci – do zmawiania wspólnie z Rodzicami.

Zachęcamy do wspólnej modlitwy z całą rodziną, słowami prostymi i zrozumiałymi dla najmłodszych, którzy, w tym trudnym dla nas wszystkich czasie zagrożenia, również odczuwają silny niepokój.

Wspólnie prośmy Wszechmogącego i Miłosiernego Boga, by nam błogosławił, w swej łasce wlał w nasze serca otuchę i pocieszenie, i strzegł nas od wszelkiego złego.Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 24/03/2020

Nagranie nabożeństwa z kościoła Zbawiciela w Sopocie na 4. Niedzielę Pasyjną

Drogie Siostry i drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie,

ponieważ nie możemy spotkać się w naszych kościołach na niedzielnych nabożeństwach, zdecydowaliśmy się nagrać nabożeństwo Słowa Bożego w kościele Zbawiciela w Sopocie i opublikować je na kanale YouTube Parafii E-A w Gdańsku Ewangelicy Trójmiasto, abyśmy za pośrednictwem Internetu mogli wspólnie pomodlić się i wsłuchać w Słowo Boże wyznaczone na 4. Niedzielę Pasyjną Laetare.

Kazanie, na podstawie tekstu z księgi proroka Izajasza, wygłosił ks. bp Marcin Hintz - zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP. Serdecznie zachęcamy do uczestniczenia w tej formie nabożeństwa.

LINK DO NAGRANIAhttps://www.youtube.com/watch?v=MzItNIUwL6U

 

Jednocześnie zachęcamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału w...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 21/03/2020

Zwiastun Ewangelicki dostępny w formie elektronicznej. Nowa strona internetowa luterańskiego czasopisma

Na prośbę redakcji „Zwiastuna Ewangelickiego” informujemy, że najnowszy numer ewangelickiego kościelnego czasopisma jest w całości do pobrania z nowej strony internetowej w formacie PDF. Na stronie można również zapoznać się z poszczególnymi artykułami. Adres strony: www.zwiastun.pl

Poniżej publikujemy treść listu redaktora naczelnego „Zwiastuna Ewangelickiego”, ks. Jerzego Belowa, adresowanego do czytelników. Serdecznie polecamy lekturę naszego ewangelickiego czasopisma.

Drodzy Czytelnicy!

Od pewnego czasu pracowaliśmy nad nową odsłoną strony internetowej „Zwiastuna Ewangelickiego” – www.zwiastun.pl. Ma ona nowe możliwości prezentacji treści naszego dwutygodnika, a także właściwie współpracować z naszymi prenumeratorami.

Wypadki ostatnich tygodni zmotywowały nas do przyspieszenia końcowego etapu prac. Z datą 22 marca ukazał się 6 ...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 18/03/2020

Ukazał się nowy numer Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego za rok 2019

„Gdański Rocznik Ewangelicki” został powołany do życia w roku 2007, obecnie ukazała się jego 13. edycja. Czasopismo to wydawane jest przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Gdańsku, a Radę Naukową tworzą humaniści i teologowie związani z Diecezją Pomorsko-Wielkopolską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, pracownicy naukowi polskich uczelni, a także uznani naukowcy związani z Kościołem ewangelickim z Czech i Niemiec. Redakcję stanowią osoby związane z ewangelickim środowiskiem trójmiejskim i toruńskim. Redaktorem naczelnym jest ks. bp Marcin Hintz.

W roku 2019 „Gdański Rocznik Ewangelicki” został wpisany na nową listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, spełniając wysokie wymagania redakcyjne i merytoryczne stawiane periodykom naukowym. W nowym wykazie ministerialnym GRE przyznano 40 punktów.

Szczególnymi obszarami, które Rada Naukowa i Redakcja stara się ukazać polskiemu środowisku human...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 15/03/2020

Kazanie ks. bp. Marcina Hintza na 3. Niedzielę Pasyjną OCULI

Poniżej zamieszczamy tekst kazania na 3. Niedzielę Pasyjną Oculi, napisanego przez ks. bp. Marcina Hintza – proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gdańsku oraz Biskupa Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Jednocześnie przypominamy, że w niedzielę o godz. 13.00, na kanale TVP 3, będzie transmitowane nabożeństwo z ewangelickiego kościoła Św. Trójcy w Warszawie.

Zachęcamy do oglądania i słuchania nabożeństw za pośrednictwem TV i Internetu, a przede wszystkim do samodzielnej lektury Słowa Bożego, modlitwy i śpiewu w domu.

 

Tekst kazalny: Łk 9,57-62

57.Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego: Pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. 58.A Jezus rzekł do niego: Lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. 59.Do drugiego zaś rzekł: Pójdź za mną! A ten rzekł: Pozwól mi najpierw odejść i po...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 13/03/2020

Apel ks. bp. Marcina Hintza skierowany do wiernych w związku z epidemią koronawirusa

Drodzy Domownicy Wiary,Członkowie i Sympatycy Parafii Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej,Siostry i Bracia w Chrystusie,

czas pasyjny to szczególny okres w życiu Kościoła Ewangelickiego. Tegoroczny czas pasyjny naznaczony jest szczególnym doświadczeniem – cały świat zmaga się z pandemią koronawirusa. Ta sytuacja dotyka nas wszystkich, w sposób szczególny jest zagrożeniem dla osób starszych, osłabionych, chorych, przeziębionych, które podróżowały, jak też dla naszych najmłodszych sióstr i braci w wierze, czyli dzieci. Nie wiemy, kto jest zarażony, ani kto jest nosicielem wirusa, możemy jednak przyczynić się do ograniczenia zagrożenia. Potencjalnym ryzykiem jest kontakt z osobami, które ostatnio podróżowały lub miały styczność z osobami z zagranicy, a także z osobami pełniącymi funkcje publiczne.

W trosce o zdrowie nas wszystkich apel...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 13/03/2020

Nabożeństwa luterańskie - transmisja przez Internet

W związku z epidemią koronawirusa i apelem o pozostanie w niedzielę w domach zachęcamy do skorzystania z oferty i możliwości słuchania i oglądania transmisji ewangelickich nabożeństw za pośrednictwem Internetu.

Poniżej lista parafii, które prowadzą takie transmisje oraz godziny i odnośniki bezpośrednio do stron parafialnych:

Wisła Malinka – 10.15 szczegóły transmisjiCieszyn – 8.00 i 10.00 szczegóły transmisjiSkoczów – 8.00 i 10.00 szczegóły transmisjiWisła Czarne – 8.45 szczegóły transmisjiKraków - 10.00, 12.00 


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 12/03/2020

Wiosenna sesja Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej odwołana - list i apel Biskupa DPW

W trosce o bezpieczeństwo i zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, w związku z epidemią koronawirusa w Polsce, władze Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP zadecydowały odwołać wiosenną sesję Synodu DPW zaplanowaną w dniach 13-14 marca w Toruniu.

Poniżej zamieszczamy list zwierzchnika DPW, ks. bpa Marcina Hintza, skierowany do Synodałów oraz wiernych diecezji:

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Chrystusie Panu, Czcigodni Członkowie Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej,

Po całym dniu konsultacji i rozmów, obserwując zmieniającą się sytuację epidemiologiczną w kraju, Rada Diecezjalna podjęła jednomyślną decyzję o odwołaniu obrad Synodu w Toruniu.

Bardzo nam zależało, by Synod się odbył, ale w poczuciu odpowiedzialności, podjęliśmy decyzję o jego odwołaniu. Znajdujemy się w wyjątkowej sytuacji, w ostatnich dziesięcioleciach praktycznie bez precedensu, która ma już ogromny wpływ n...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 25/02/2020

W Sopocie odbyło się posiedzenie Rady Diecezjalnej DPW

W poniedziałek, dnia 24 lutego 2020 r., w Sopocie odbyło się posiedzenie Rady Diecezjalnej Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP.

Głównym punktem obrad Rady Diecezjalnej było zatwierdzenie nadesłanych przez parafie sprwozdań finansowych za rok ubiegły oraz preliminarzy budżetowych na rok bieżący.

Rada Diecezjalna ponadto omawiała przygotowania do wiosennej sesji Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, która zaplanowana jest w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Toruniu w dniach 13-14 marca 2020 r.


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 29/01/2020

Ks. bp Marcin Hintz laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza

28 stycznia 2020 r., w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta Gdańska, odbyła się uroczysta gala, podczas której Prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz, wręczyła Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Wydarzenie odbywa się co roku z okazji rocznicy urodzin wybitnego, gdańskiego astronoma – Jana Heweliusza.

Za rok 2019 to prestiżowe wyróżnienie, w kategorii nauk humanistycznych i społecznych, otrzymał ks. bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT (Chrześcijańska Akademia Teologiczna), Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz proboszcz trójmiejskiej parafii luterańskiej. Nagrodę przyznaje się za wybitne osiągnięcia naukowe, a Kapituła Nagrody w uzasadnieniu podkreśliła znaczący wkład ks. bp. Marcina Hintza w zgłębianiu myśli społeczno-politycznej protestantyzmu, w szczególności pomiędzy eklezjologią a ewangelickim prawem kościelnym.

Laudację na ...        więcej...