Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP

Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 05/06/2018

Kazanie ks. bpa Marcina Hintza wygłoszone podczas Zjazdu Chórów w Lipnie

Kazanie wygłoszone przez ks. bpa Marcina Hintza w kościele Trójcy Świętej w Lipnie dnia 27 maja 2018 roku, w Święto Trójcy Świętej, z okazji XXXII Zjazdu Chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej oraz jubileuszu 150-lecia pamiątki poświęcenia kościoła w Lipnie.

Tekst kazalny: Ef 1,3-14

3.Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios;

4.w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości

5.przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej,

6.ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym.

7.W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego,

8.której nam hojnie udzi...        więcej...


Parafia Elbląg | 05/06/2018

Nowa Rada Parafialna w Elblągu

W 5. Niedzielę po Wielkanocy,  6 maja 2018 roku, podczas nabożeństwa w kaplicy parafialnej w Elblągu ks. bp prof. Marcin Hintz - Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP, dokonał wprowadzenia w urzędowanie Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Elblągu, wybranej w głosowaniu podczas Zgromadzenia Parafialnego dnia 3 grudnia 2017 roku.

Zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej w swoim przemówieniu wskazał na zobowiązania i odpowiedzialność, jakie wynikają z wyboru do gremiów kościelnych i życzył radnym Bożego błogosławieństwa dla pełnionej służby.

Ks. Biskup wygłosił również kazanie w oparciu o tekst z Listu ap. Pawła do Kolosan 4, 2-4.

W nabożeństwie wzięli udział parafianie z Elbląga oraz z filiału z Mikołajek Pomorskich.

ks. Marcin PilchParafia Lipno | 31/05/2018

XXXII Zjazd Chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej i 150-lecie kościoła w Lipnie

Trzy radosne uroczystości wypełniły Kościół św. Trójcy w Lipnie 27 maja 2018 roku: Jubileusz 150-lecia poświęcenia Kościoła, XXXII Zjazd Chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej i Święto Trójcy Bożej.

Z zaproszenia skorzystało sześć chórów parafialnych naszej diecezji, chór z parafii: Sopot, Piła, Bydgoszcz, Poznań, Toruń i Rypin. Nabożeństwu przewodniczył i kazanie wygłosił Ks. bp prof. dr hab. Marcin Hintz, a w liturgii, obok gospodarza miejsca ks. Dawida Mendroka, służyli ks. kpt. Tomasz Wola prowadzący spowiedź i ks. Michał Walukiewicz czytający teksty liturgiczne. Na zakończenie nabożeństwa słowo pozdrowienia przekazał starosta Lipnowski Pan Krzysztof Baranowski – organizator pomocniczy Zjazdu Chórów, Sekretarz Miasta Lipno Pani Renata Gołębiewska, oraz proboszcz zaprzyjaźnionej parafii Rzymskokatolickiej w Lipnie ks. Kanonik Henryk Kołodziejczyk.

Bezpośrednio po nabożeństwi...        więcej...


Parafia Leszno | 08/05/2018

Uroczystości majowe w Lesznie

Z okazji Święta Flagi Rzeczpospolitej Polskiej na leszczyńskim rynku miało miejsce uroczyste wciągnięcie na maszt flagi państwowej z udziałem pododdziałów wojska garnizonu Leszno.

W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyło się nabożeństwo w bazylice św. Mikołaja z udziałem kompanii honorowej wojska polskiego, pocztów sztandarowych oraz orkiestry dętej miasta Leszna.

Po uroczystościach kościelnych uczestnicy udali się pod pomnik Konstytucji 3 Maja i Niepodległości, gdzie rozpoczęła się manifestacja patriotyczna.

W obchodach uczestniczył ks. ppor. Waldemar Gabryś, proboszcz leszczyńskiej parafii luterańskiej.

fot. Jarek Adamek
Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 20/03/2018

Relacja z wiosennej sesji Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej w Poznaniu

W dniach 9-10 marca 2018 roku w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu odbyła się wiosenna, sprawozdawcza sesja Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP.

Dwudniowa sesja rozpoczęła się w piątek popołudniu. Zebranych przywitał zwierzchnik Diecezji, ks. bp Marcin Hintz, a następnie poprowadził rozważanie Słowa Bożego w kościele Łaski Bożej.

Pierwszego dnia obrad zaplanowano część referatową. Synodałowie mieli okazję wysłuchać dwóch wykładów poświęconych zagadnieniu konfirmacji w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP. Referentami byli ks. Tomasz Bujok z Drogomyśla, który wygłosił referat pt. Konfirmacja na Śląsku Cieszyńskim – teoria i praktyka oraz ks. Marcin Kotas - proboszcz PEA w Poznaniu, który wygłosił referat pt. Wyzwania wobec konfirmacji – spojrzenie z perspektywy parafii diasporalnych. Po referatach odbyła się dyskusja, Synodałowie zastanawiali się przede wszystkim nad wiekiem mł...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 20/03/2018

Finał konkursu biblijnego Sola Scriptura w Bielsku-Białej

W dniu 17 marca 2018 roku w Bieslku Białej odbył się finał konkursu biblijnego Sola Scriptura dla dzieci i młodzieży. Organizatorem konkursu jest kościelne Wydawnictwo Augustana. Uczestnicy startowali w trzech grupach wiekowych: I grupa - uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, II grupa - uczniowie VII klasy szkoły podstawowej i klas II-III gimnazjów oraz III grupa - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku materiał obejmował księgi Starego Testamentu: Estery, Daniela oraz wybrane rozdziały księgi Ezechiela.

Po rejestracji uczestników zgromadzonych uczniów i opiekunów przywitał dyr. Augustany ks. Jerzy Below. Następnie słowa pozdrowienia wygłosił ks. bp Marcin Hintz i poprowadził zebranych w modlitwie. Po przedstawieniu regulaminu konkursu przez diakon Ewę Below dzieci i młodzież przystąpiła do pisania testu. Po oddaniu prac i poczęstunku, dla wszystkich został zorganizowany pokaz filmu przygodowego pt. "...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 16/02/2018

Ukazał się nowy numer Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego za rok 2017

Z początkiem roku ukazał się nowy, jubileuszowy numer Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego za rok 2017 – to już XI tom ewangelickiego czasopisma naukowego wydawanego przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Gdańsku. Czasopismo współtworzą uznani naukowcy, pracownicy polskich oraz zagranicznych uczelni, przede wszystkim związani z Diecezją Pomorsko-Wielkopolską KEA w RP oraz Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie. Redaktorem naczelnym czasopisma jest ks. bp prof. Marcin Hintz – zwierzchnik tejże Diecezji i jednocześnie wykładowca ChAT.

GRE składa się z trzech głównych działów: Historii, Teologii oraz Varia. Publikowane artykuły przybliżają czytelnikom dzieje protestantyzmu na ziemiach polskich, rozpowszechniają najnowsze wyniki badań z etyki, biblistyki oraz skłaniają do teologicznej refleksji. Całość uzupełnia każdorazowo Rozmowa oraz Kronika wydarzeń z życia paraf...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 17/01/2018

W Sopocie odbył się diecezjalny etap konkursu Sola Scriptura

W sobotę 13 stycznia w sopockiej parafii odbył się drugi, diecezjalny etap konkursu biblijnego "Sola Scriptura". Organizatorem ogólnokościelnego konkursu dla dziedzi i młodzieży jest Wydawnictwo Augustana.

W tym roku uczestnicy musieli wykazać się znajomością dwóch ksiąg starotestamentowych: Księgi Estery oraz Księgi Daniela.

Etap diecezjalny rozpoczął modlitwą zwierzchnik DPW, ks. bp Marcin Hintz, a następnie skierował do uczestników i opiekunów słowa pozdrowienia.

Konkurs przeprowadziła komisja składająca się z trzech duchownych: ks. Marek Loskot - diecezjalny wizytator nauczania religii, ks. dr Karol Niedoba - diecezjalny duszpasterz młodzieży oraz ks. Marcin Rayss - wikariusz Diecezji.

W drugim etapie wzięło udział łącznie 10 osób: 6 uczestników z prafii w Gdańsku-Sopocie, 3 uczestników z parafii w Słupsku oraz 1 uczestnik z parafii w Kępnie. Wyniki i listę osób zakwalifikowanych do og&oacu...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 17/01/2018

Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej - wiosenna sesja sprawozdawcza, 9-10 marca 2018, Poznań

W dniach 9-10 marca 2018 roku w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu odbędzie się wiosenna, sprawozdawcza sesja Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP.

Podczas obrad, oprócz części sprawozdawczej, przewidziana jest również część referatowa. Synodałowie będą mieli okazję wysłuchać wykładów poświęconych zagadnieniu konfirmacji w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP. Referentami będą ks. Dariusz Dawid - proboszcz PEA w Zabrzu oraz ks. Marcin Kotas - proboszcz PEA w Poznaniu.

Kazanie podczas sobotniego nabożeństwa wygłosi ks. Marcin Liberacki - wikariusz PEA w Poznaniu.

Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 22/12/2017

Życzenia Bożonarodzeniowe Biskupa Diecezji

"Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie" (Iz 9,1).

"Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i urzejliśmy chwałę Jego" (J 1,14). 

Dziecię zrodzone przed dwoma tysiącami lat w Betlejem, któremu dano imię Jezus – prawdziwy Bóg i człowiek zarazem – to długo wyczekiwany i obiecany przez Boga Zbawiciel świata. Wspominając to wydarzenie, jak co roku, nasze serca przepełnia ogromna radość ze względu na niezgłębioną miłość Bożą, którą Stwórca obdarzył całą ludzkość zsyłając Swego Syna, byśmy w Nim mieli usprawiedliwienie i odkupienie. Ilekroć wracamy do historii narodzin naszego Pana, tylekroć chcemy wdzięczni i z całych sił zaśpiewać wraz z chórem aniołów: Gloria in excelsis Deo! Chwała Bogu na wysokościach!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia niechaj będzie mi wolno złożyć Wam, Drodzy, najlepsze życzenia pokoju duc...        więcej...