Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP

Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 11/04/2017

Obrady Rady Diecezjalnej po raz pierwszy w nowym składzie

Dnia 10 kwietnia 2017 roku w Sopocie obradowała Rada Diecezjalna Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP.

Podczas wiosennej sesji Synodu DPW w Bydgoszczy, 11 marca 2017, Synod wybrał nową Radę Diecezjalną. Na radcę duchownego diecezji wybrano ks. Janusza Staszczaka - proboszcza parafii E-A w Koszalinie i radcę Konsystorza; kuratorem diecezji została wybrana p. Izabela Główka-Sokołowska z parafii w Koszalinie; radcą świeckim został wybrany prof. Jarosław Kłaczkow z parafii w Toruniu; w skład Rady Diecezjalnej wchodzi z urzędu również zwierzchnik diecezji - ks. bp Marcin Hintz.

W Sopocie, po zatwierdzeniu wyborów przez Konsystorz Kościoła, Rada Diecezjalna obradowała po raz pierwszy w nowym składzie. Rada zapoznała się z programem obchodów 500-lecia Reformacji w Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Omówiono również program obchodów centralnych w Warszawie oraz w pozostałych diecezjach naszego Kościoła.

...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 11/04/2017

Konferencja diecezjalna księży i rekolekcje w Toruniu

Dnia 4 kwietnia w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Toruniu obradowała konferencja księży Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP.

Konferencja rozpoczęła się od nabożeństwa spowiednio-komunijnego w kaplicy przy ul. Strumykowej. Nabożeństwo wspólnie poprowadzili biskup diecezji, ks. Marcin Hintz, proboszcz toruńskiej parafii, ks. Michał Walukiewicz oraz prezes Synodu i dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej, ks. dr Grzegorz Giemza, który wygłosił kazanie.

Konferencja księży była połączona z rekolekcjami dla duchownych, w ramach których odbyła się dyskusja do prelekcji ks. Giemzy.

Podczas obrad duchowni dyskutowali m. in. o diecezjalnych obchodach jubileuszu 500-lecia Refromacji zaplanowanych w dniach 18-21 maja 2017 roku w Gdańsku. Dokonano również podsumowania wiosennej I sesji Synodu DPW w nowym składzie, która miała miejsce w Bydgoszczy w dniach 10-11 marca 2017.Księża zapoznali się również z prezen...        więcej...


Parafia Piła | 17/03/2017

Rondo Reformacji w Pile - już jest!

Dnia 15.03.2017 roku miała miejsce uroczystość nadania jednemu z rond w Pile nazwy "Ronda Reformacji". Przy rondzie pojawiły się  tablice informacyjne, a Zastępca Prezydenta Miasta, p. Beata Dudzińska, spotkała się z przedstawicielami Wnioskodawcy, czyli Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pile oraz z Mieszkańcami.

Zastępca Prezydenta w krótkim wystąpieniu mówiła „Dzisiaj symbolicznie nadajemy nazwę, trzeciemu już w ostatnim czasie, rondu w naszym mieście. Nadanie nazwy  Reformacji stanowi upamiętnienie dorobku historyczno – kulturowego pilskich ewangelików. Przykładem widocznego znaku tego dorobku jest najstarszy kościół w Pile – św. Stanisława Kostki przy ulicy Browarnej, wcześniej Kościół Marcina Lutra. Dalej wymienić należałoby budynek Urzędu Miasta i Nafty, wcześniej Konsystorz i Superintentendura ewangelicka. Z kolei Szkoła Podstawowa Nr 1 mieści się w gmachu dawnej Szkoły Ewangelickiej, podobnie...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 16/03/2017

Relacja z I Sesji VI Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej

W dniach 10-11 marca 2017 roku w Bydgoszczy obradował Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP.

I sesja VI kadencji Synodu odbyła się na terenie parafii ewangelicko-augsburskiej w Bydgoszczy. Dwudniowe spotkanie rozpoczęło się w piątkowe popołudnie od modlitwy w kościele Zbawiciela, którą poprowadził zwierzchnik Diecezji, ks. bp Marcin Hintz. Po rozważaniu Słowa Bożego Biskup oraz radca Diecezji ks. Janusz Staszczak odebrali ślubowanie świeckich członków Synodu, wybranych jesienią ubiegłego roku, jako reprezentantów poszczególnych parafii do władz Diecezji.

Po wieczornej piątkowej modlitwie zaplanowano również sesję referatową, która odbyła się w sali Centrum Parafialnego bydgoskiej parafii. Referat pt. Reformacyjne przesłanie o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę i jego aktualizacje wygłosił ks. bp Marcin Hintz. Następnie słuchacze podzielili się swoimi refleks...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 16/03/2017

Kazanie ks. bpa Marcina Hintza wygłoszone w Turku w 1. Niedzielę Pasyjną

Kazanie wygłoszone przez ks. bpa Marcina Hintza w Turku, dnia 5 marca 2017 roku w 1. Niedzielę Pasyjna – Invocavit z okazji wprowadzenia nowej Rady Parafialnej.

 Tekst kazalny:

1.A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? 2.A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, 3.tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. 4.Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie, 5.lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. 6.A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 14/03/2017

Nowe Rady Parafialne w parafiach w Koninie i w Turku

W 1. Niedzielę Pasyjną Invocavit, dnia 5 marca 2017 roku podczas nabożeństwa w kościele Świętego Ducha w Koninie ks. Marcin Hintz Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP dokonał wprowadzenia w urzędowanie Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koninie, wybranej w głosowaniu podczas Zgromadzenia Parafialnego 30 października 2016 roku.

Zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej w swoim przemówieniu wskazał na zobowiązania i odpowiedzialność, jakie wynikają z wyboru do gremiów kościelnych i życzył radnym Bożego błogosławieństwa dla pełnionej służby. Ks. Biskup wygłosił również kazanie na tekst z 1. Księgi Mojżeszowej 3, 1-19. W nabożeństwie wzięli udział parafianie z Konina oraz filiałów w Zagórowie, Kole i Sompolnie.

Po południu podczas nabożeństwa w kaplicy w Turku ks. bp Marcin Hintz dokonał również wprowadzenia nowej Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Turku.

...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 14/03/2017

Kazanie wygłoszone przez ks. bp. Marcina Hintza w Koszalinie z okazji wprowadzenia nowej Rady Parafialnej

Kazanie wygłoszone przez ks. bpa Marcina Hintza w Koszalinie dnia 19 lutego 2017 roku w 2. Niedzielę przed postem – Sexagesimae z okazji wprowadzenia nowej Rady Parafialnej.

Tekst kazalny:

26.I mówił: Tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię. 27.A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie, nasienie kiełkuje i wzrasta; on zaś nie wie jak. 28.Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. 29.A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo. (Mk 4,26-29).

Przewielebny Księże Radco, Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie,

jesteśmy w czasie poepifanijnym, w czasie przedpościa, w czasie, który jest pomiędzy radością z tego, że Bóg objawił się światu, a przygotowywaniem się na przeżywanie krzyża Golgoty – Wielkiego Piątku. Wsłuchaliśmy się w podobieństwo, kt&o...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 14/03/2017

Wprowadzenie nowej Rady Parafialnej w Koszalinie

W Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koszalinie w 2. Niedzielę przed postem Sexagesimae odbyło się uroczyste wprowadzenie nowo wybranej Rady Parafialnej.

Uroczystość miała miejsce 19 lutego 2017 w kaplicy Centrum Luterańskiego w Koszalinie. Podczas nabożeństwa obecni byli parafianie z Koszalina oraz filiałów, które również mają swoją reprezentację w Radzie. 

"Zostaliście wybrani jako przedstwiciele parafian do Rady Parafilanej, aby móc wspierać swojego proboszcza, podejmować ważne decyzje i brać odpowiedzialność za Waszą parafię i jej filiały. Będziecie wspólnie dbać o czystość nauki, edukację, diakonię oraz inne obszary działalności parafilnej" - takie słowa skierował do wprowadzanej Rady Parafilnej biskup Marcin Hintz - zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA.

Zarówno ks. Janusz Staszczak - proboszcz parafii jak i bp prof. Marcin Hintz podziękowali radny...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 10/03/2017

Zmarła śp. Anna Boruta-Bisok

Ze smutkiem, informujemy, iż w dniu 8 marca 2017 r. zmarła po ciężkiej chorobie śp. Anna Boruta-Bisok, teolog, pedagog, duszpasterz. Pracowała jako katechetka w parafii ewangelickiej w Poznaniu.

Śp. Anna Boruta – Bisok urodziła się 24 kwietnia 1976 r. w Cieszynie. W 2000 r. ukończyła studia magisterskie na wydziale teologii ewangelickiej oraz studia licencjackie z zakresu pedagogiki szkolnej i korekcyjnej  w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W latach 2000-2002 pracowała jako katecheta w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie.

Od 2004 r. pracowała w parafii ewangelickiej w Poznaniu jako katecheta. W 2006 r. złożyła egzamin diakonacki przed Kościelną komisją egzaminacyjną, a w 2015 r. roku otrzymała misję kanoniczną udzieloną przez Biskupa Kościoła do służby liturgicznej i kaznodziejskiej w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. 

Zmarła po pięciomiesięcznej walce z chorobą nowotwo...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 03/03/2017

Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, Bydgoszcz 10-11 marca 2017

W dniach 10-11 marca 2017 roku w Bydgoszczy odbędzie się wiosenna, pierwsza sesja obrad VI Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej.

Dwudniowe obrady rozpoczną się w piątek o godz. 18.00 w kościele Zbawiciela w Bydgoszczy od wspólnej modlitwy, po której będzie miało miejsce ślubowanie nowo wybranych delegatów do Synodu DPW. Następnie zaplanowano sesję referatową. Referat pt. Reformacyjne przesłanie o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę i jego aktualizacje wygłosi zwierzchnik DPW, ks. bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz. Wieczorem będzie miała miejsce prezentacja członków Synodu DPW - spotkanie integracyjne.

Sobotnie obrady rozpoczną się od nabożeństwa spowiednio-komunijnego. Kazanie wygłosi zwierzchnik Kościoła E-A w RP ks. bp Jerzy Samiec, który będzie również przewodniczył sesji wyborczej, podczas której dokonane zostą wybory do władz Diecezji oraz wybory delegatów świeckich do ...        więcej...