Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP

Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 19/03/2019

Relacja z wiosennej sesji Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej w Bydgoszczy

W dniach 15-16 marca 2019 roku w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy odbyła się wiosenna, sprawozdawcza sesja Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP.

Dwudniowa sesja rozpoczęła się w piątek po południu. Zebranych przywitał zwierzchnik Diecezji, ks. bp Marcin Hintz, a następnie poprowadził rozważanie Słowa Bożego w kościele Zbawiciela.

Pierwszego dnia obrad zaplanowano część referatową. Synodałowie mieli najpierw okazję wysłuchać dwóch wykładów poświęconych tematowi przewodniemu roku 2019 w naszym Kościele, jakim jest „troska o stworzenie”. Zaproszonym na Synod gościem był ks. prof. Marek Jerzy Uglorz, ekoteolog, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Pierwszy wykład nosił nazwę Ogród – miasto – ogród jak miasto. Czasoprzestrzeń a ekologia, a drugi zatytułowany był Wyjście – pożądliwość – pełnia. Duchowość ekologiczna. Po referatac...        więcej...


Parafia Gdańsk z siedzibą w Sopocie | 05/03/2019

Ukazał się nowy numer Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego za rok 2018

Z końcem lutego ukazał się nowy numer Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego za rok 2018 – jest to XII tom ewangelickiego czasopisma naukowego wydawanego przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Gdańsku z siedzibą w Sopocie. Czasopismo współtworzą przede wszystkim pracownicy naukowi, zarówno polskich jak i zagranicznych uczelni, którzy związani są z Diecezją Pomorsko-Wielkopolską KEA w RP oraz Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie. Redaktorem naczelnym czasopisma jest ks. bp prof. Marcin Hintz – zwierzchnik tejże Diecezji i jednocześnie wykładowca ChAT.

GRE składa się z trzech głównych działów: Historii, Teologii oraz Varia. Publikowane artykuły przybliżają czytelnikom dzieje protestantyzmu na ziemiach polskich, rozpowszechniają najnowsze wyniki badań z etyki, biblistyki oraz skłaniają do teologicznej refleksji. Całość uzupełnia dział Recenzje i sprawozdania oraz Kal...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 05/03/2019

Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej - Bydgoszcz 15-16 marca 2019

Wiosenna, sprawozdawcza sesja Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP została zaplanowana w Bydgoszczy w dniach 15-16 marca 2019 roku.

Poniżej program Synodu:

Piątek – 15 marca 2019

1.      17.30 –Modlitwa i otwarcie V Sesji VI Synodu DPW.

2.      Rozważanie Słowa Bożego: ks. bp Marcin Hintz (kościół Zbawiciela).

Sesja I – referatowa (otwarta).

3.      18.00 – Wykład pt. Ogród – miasto – ogród jak miasto. Czasoprzestrzeń a ekologia, ks. prof. dr hab. Marek J. Uglorz.

4.      18.45 – Dyskusja.

5.      19.00 – Przerwa.

6.    &nb


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 27/02/2019

Kazanie wygłoszone przez ks. bpa Marcina Hintza w Poznaniu - wprowadzenie Rady Parafialnej

Kazanie wygłoszone przez ks. bpa Marcina Hintza w kościele Łaski Bożej w Poznaniu dnia 10.02.2019 roku na nabożeństwie w 4. Niedzielę przed Postem połączonym z wprowadzeniem Rady Parafialnej PEA Poznań.

Tekst kazania: Mk 4,35-41

35.I rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór: Przeprawmy się na drugą stronę. 36.Opuścili więc lud i wzięli go z sobą tak jak był, w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. 37.I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniała. 38.A On był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: Nauczycielu! Nic cię to nie obchodzi, że giniemy? 39.I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: Umilknij! Ucisz się! I ustał wicher, i nastała wielka cisza. 40.I rzekł do niech: Czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to, jeszcze wiary nie macie? 41.I zdjął ich strach wielki, i mówili jeden do drugiego:...        więcej...


Parafia Poznań | 27/02/2019

Wprowadzenie nowej Rady Parafialnej w Poznaniu

W niedzielę 10 lutego 2019 r. w poznańskim kościele Łaski Bożej miało miejsce nabożeństwo, w czasie którego w urzędowanie została wprowadzona nowo wybrana Rada Parafialna. Nabożeństwo rozpoczęło się procesjonalnym wejściem do kościoła  członków Rady Parafialnej, poprzedzających ks. prof. Marcina Hintza, biskupa diecezji pomorsko-wielkopolskiej, księdza proboszcza Marcina Kotasa i księdza wikariusza Marcina Liberackiego. Słowa powitania wygłosił ks. Marcin Kotas, następnie ks. Marcin Liberacki poprowadził liturgię spowiednią. W liturgii wstępnej udział wzięli także członkowie Rady Parafialnej p. Magdalena Kociorska oraz p. Piotr Bisok, którzy odczytali teksty biblijne.

Kolejnym ważnym punktem był akt ślubowania i wprowadzenia w urząd nowej Rady, którego dokonał biskup diecezjalny. Oto lista członków Rady wybranych podczas Zgromadzenia Parafialnego w dniu 19 listopada 2018 r. na  nową pięcioletnią kadencję 2019-2024: Piotr Bisok, Jerz...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 02/01/2019

Diecezjalny etap konkursu biblijnego Sola Scriptura - 12 stycznia 2019 w Bydgoszczy

Tegoroczny diecezjalny etap konkursu biblijnego Sola Scriptura dla dzieci i młodzieży, którego organizatorem jest Wydawnictwo Augustana, odbędzie się w Parafii Ewangelicko-Augsburskiego w Bydgoszczy dnia 12 stycznia 2019 (sobota). Rozpoczęcie przewidziano na godzinę 11.00.

W tym roku II etap obejmuje znajomość 1. Księgi Mojżeszowej, rozdziały 1-35 oraz 37-41.Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 03/12/2018

Spotkanie partnerskie diecezji Wrocławskiej i Pomorsko-Wielkopolskiej z Kościołem Ewangelickim Północnych Niemiec

W dniach 26-28 listopada 2018 r., w Centrum Ekumenicznym św. Brygidy w Gdańsku,  odbyło się kolejne spotkanie gremiów kierowniczych Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Północnych Niemiec (Nordkirche), Diecezji Wrocławskiej oraz Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej naszego Kościoła. Ta ostatnia tym razem była gospodarzem spotkania, które odbywają się cyklicznie, co 2 lata, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, w ramach umowy partnerskiej podpisanej pomiędzy Kościołami. Mimo iż Nordkirche powstał formalnie z połączenia trzech Kościołów krajowych dopiero 6 lat temu, to samo partnerstwo, pomiędzy poszczególnymi Kościołami, istnieje już od 19 lat i w przyszłym roku będzie świętowany jubileusz 20-lecia.

Celem regularnych spotkań jest przede wszystkim podtrzymywanie bezpośredniego kontaktu, omawianie spraw bieżących, planowanie dalszych działań oraz wspólna integracja. Delegacja niemiecka przybyła na czele ze zwierzchnikiem Nordkirche &...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 13/11/2018

Nabożeństwo dziękczynne z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości - obchody 11 listopada w Sopocie

W Święto Niepodległości, dnia 11 listopada 2018 roku, w ewangelickim kościele Zbawiciela w Sopocie odbyło się uroczyste, dziękczynne nabożeństwo z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Nabożeństwo wpisywało się w oficjalne miejskiej obchody tego wielkiego jubileuszu.

Nabożeństwo było okazją do podziękowania Bogu za dar wolności i niepodległości oraz jednocześnie modlitewną prośbą w intencji naszej ziemskiej ojczyzny. W nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, m.in. Prezydent Miasta Sopotu, dr Jacek Karnowski, przewodniczący Rady Miasta Sopotu, Wieczesław Augustyniak oraz były prezydent Sopotu i marszałek województwa pomorskiego – europoseł Jan Kozłowski, który skierował do zebranych słowa pozdrowienia. Na uroczystości była również obecna delegacja i poczet sztandarowy Konwentu Polonia – najstarszej polskiej korporacji akademickiej założonej na Uniwersytecie w Dorpacie (Eston...        więcej...


Parafia Grudziądz | 06/11/2018

Ks. dr Karol Niedoba wprowadzony w urząd proboszcza parafii w Grudziądzu

28 października 2018 r. w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Jana w Grudziądzu odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji wprowadzenia na urząd proboszcza elekta ks. dra Karola Niedoby. Aktu wprowadzenia dokonał zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej ks. bp prof. Marcin Hintz. Asystentami Biskupa byli: proboszcz parafii elbląskiej i dotychczasowy proboszcz-administrator parafii grudziądzkiej ks. Marcin Pilch oraz proboszcz parafii toruńskiej ks. Michał Walukiewicz. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele duchowieństwa Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej oraz goście ekumeniczni.

Ks. dr Karol Niedoba urodził się 27 października 1984 r. w Cieszynie, ordynowany był przez ks. bpa Janusza Jaguckiego 27 grudnia 2009 r. w Goleszowie. Duchowny swoją pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w parafii krakowskiej. Później został skierowany do służby w parafii warszawskiej, a ostatnie trzy lata służył w grudziądzkiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Jana. 17 czerwc...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 16/10/2018

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

W dwóch pierwszych tygodniach października ks. bp prof. Marcin Hintz uczestniczył w inauguracjach roku akademickiego 2018/2019 w trójmiejskich uczelniach oraz w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, która była połączona z poświęceniem nowej siedziby ChAT.

Zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP brał udział w inauguracji roku akademickiego w następujących trójmiejskich uczelniach:

- Uniwersytetu Gdańskiego (inauguracja główna),

- Wydziału Nauk Społecznych Uniwerstytetu Gdańskiego,

- Politechniki Gdańskiej,

- Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,

- Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,

- Gdańskiej Szkole Wyższej,

- Gdańskim Seminarium Duchownym.