Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP

Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 14/03/2017

Nowe Rady Parafialne w parafiach w Koninie i w Turku

W 1. Niedzielę Pasyjną Invocavit, dnia 5 marca 2017 roku podczas nabożeństwa w kościele Świętego Ducha w Koninie ks. Marcin Hintz Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP dokonał wprowadzenia w urzędowanie Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koninie, wybranej w głosowaniu podczas Zgromadzenia Parafialnego 30 października 2016 roku.

Zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej w swoim przemówieniu wskazał na zobowiązania i odpowiedzialność, jakie wynikają z wyboru do gremiów kościelnych i życzył radnym Bożego błogosławieństwa dla pełnionej służby. Ks. Biskup wygłosił również kazanie na tekst z 1. Księgi Mojżeszowej 3, 1-19. W nabożeństwie wzięli udział parafianie z Konina oraz filiałów w Zagórowie, Kole i Sompolnie.

Po południu podczas nabożeństwa w kaplicy w Turku ks. bp Marcin Hintz dokonał również wprowadzenia nowej Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Turku.

...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 14/03/2017

Kazanie wygłoszone przez ks. bp. Marcina Hintza w Koszalinie z okazji wprowadzenia nowej Rady Parafialnej

Kazanie wygłoszone przez ks. bpa Marcina Hintza w Koszalinie dnia 19 lutego 2017 roku w 2. Niedzielę przed postem – Sexagesimae z okazji wprowadzenia nowej Rady Parafialnej.

Tekst kazalny:

26.I mówił: Tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię. 27.A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie, nasienie kiełkuje i wzrasta; on zaś nie wie jak. 28.Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. 29.A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo. (Mk 4,26-29).

Przewielebny Księże Radco, Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie,

jesteśmy w czasie poepifanijnym, w czasie przedpościa, w czasie, który jest pomiędzy radością z tego, że Bóg objawił się światu, a przygotowywaniem się na przeżywanie krzyża Golgoty – Wielkiego Piątku. Wsłuchaliśmy się w podobieństwo, kt&o...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 14/03/2017

Wprowadzenie nowej Rady Parafialnej w Koszalinie

W Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koszalinie w 2. Niedzielę przed postem Sexagesimae odbyło się uroczyste wprowadzenie nowo wybranej Rady Parafialnej.

Uroczystość miała miejsce 19 lutego 2017 w kaplicy Centrum Luterańskiego w Koszalinie. Podczas nabożeństwa obecni byli parafianie z Koszalina oraz filiałów, które również mają swoją reprezentację w Radzie. 

"Zostaliście wybrani jako przedstwiciele parafian do Rady Parafilanej, aby móc wspierać swojego proboszcza, podejmować ważne decyzje i brać odpowiedzialność za Waszą parafię i jej filiały. Będziecie wspólnie dbać o czystość nauki, edukację, diakonię oraz inne obszary działalności parafilnej" - takie słowa skierował do wprowadzanej Rady Parafilnej biskup Marcin Hintz - zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA.

Zarówno ks. Janusz Staszczak - proboszcz parafii jak i bp prof. Marcin Hintz podziękowali radny...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 10/03/2017

Zmarła śp. Anna Boruta-Bisok

Ze smutkiem, informujemy, iż w dniu 8 marca 2017 r. zmarła po ciężkiej chorobie śp. Anna Boruta-Bisok, teolog, pedagog, duszpasterz. Pracowała jako katechetka w parafii ewangelickiej w Poznaniu.

Śp. Anna Boruta – Bisok urodziła się 24 kwietnia 1976 r. w Cieszynie. W 2000 r. ukończyła studia magisterskie na wydziale teologii ewangelickiej oraz studia licencjackie z zakresu pedagogiki szkolnej i korekcyjnej  w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W latach 2000-2002 pracowała jako katecheta w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie.

Od 2004 r. pracowała w parafii ewangelickiej w Poznaniu jako katecheta. W 2006 r. złożyła egzamin diakonacki przed Kościelną komisją egzaminacyjną, a w 2015 r. roku otrzymała misję kanoniczną udzieloną przez Biskupa Kościoła do służby liturgicznej i kaznodziejskiej w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. 

Zmarła po pięciomiesięcznej walce z chorobą nowotwo...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 03/03/2017

Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, Bydgoszcz 10-11 marca 2017

W dniach 10-11 marca 2017 roku w Bydgoszczy odbędzie się wiosenna, pierwsza sesja obrad VI Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej.

Dwudniowe obrady rozpoczną się w piątek o godz. 18.00 w kościele Zbawiciela w Bydgoszczy od wspólnej modlitwy, po której będzie miało miejsce ślubowanie nowo wybranych delegatów do Synodu DPW. Następnie zaplanowano sesję referatową. Referat pt. Reformacyjne przesłanie o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę i jego aktualizacje wygłosi zwierzchnik DPW, ks. bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz. Wieczorem będzie miała miejsce prezentacja członków Synodu DPW - spotkanie integracyjne.

Sobotnie obrady rozpoczną się od nabożeństwa spowiednio-komunijnego. Kazanie wygłosi zwierzchnik Kościoła E-A w RP ks. bp Jerzy Samiec, który będzie również przewodniczył sesji wyborczej, podczas której dokonane zostą wybory do władz Diecezji oraz wybory delegatów świeckich do ...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 21/02/2017

Bp Marcin Hintz o rocznicy śmierci Marcina Lutra i jubileuszu 500-lecia Reformacji w radiu TOK FM

W dniu 22 lutego 2017 (środa), w godzinach 10.05 - 11.00, ks. bp Marcin Hintz - zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, był gościem Radia TOK FM.

W audycji "OFF Czarek" redaktora Cezarego Łasiczki bp Hintz rozmawiał na temat rocznicy śmierci Reformatora Kościoła ks. Marcina Lutra oraz o obchodach jubileuszu 500-lecia Reformacji w Polsce i na świecie.

Całą rozmowę można znaleźć pod adresem: 

http://audycje.tokfm.pl/podcast/Gdyby-Luter-zyl-Rozmowa-z-bp-prof-Marcinem-Hintzem/46658

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania!
Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 17/02/2017

Kazanie ks. bpa Marcina Hintza wygłoszone w katedrze św. Mikołaja w Eblągu w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2017

Kazanie wygłoszone przez ks. bpa Marcina Hintza w rzymskokatolickiej katedrze św. Mikołaja w Elblągu w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, dnia 5 lutego 2017 roku.

Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan zawiera przesłanie, które koncentruje się wokół pojednania. Naczelne hasło brzmi: „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas”, a na ostatni dzień TMoJch 2017 mamy Słowo wyjęte z Ewangelii wg św. Jana:

Maria stała przy grobie i płakała. Płacząc, zajrzała do grobowca i zobaczyła dwóch aniołów w bieli, którzy siedzieli jeden przy głowie, a drugi przy nogach, gdzie było złożone ciało Jezusa. Zapytali ją: Kobieto, dlaczego płaczesz? A ona odpowiedziała: Zabrali mojego Pana i nie wiem, gdzie Go położyli. Gdy to powiedziała, odwróciła się za siebie i zobaczyła stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że jest to Jezus. A Jezus zapytał ją: Kobieto, dlaczego płacze...        więcej...


ks. Marcin Rayss | 10/01/2017

Ukazał się X tom Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego

Wraz z Nowym Rokiem ukazał się kolejny, X tom  Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego za rok 2016 – ewangelickiego czasopisma naukowego wydawanego przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Gdańsku. Czasopismo współtworzą uznani naukowcy, pracownicy polskich oraz zagranicznych uczelni, przede wszystkim związani z Diecezją Pomorsko-Wielkopolską KEA w RP oraz Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie. GRE składa się z trzech głównych działów: historii, teologii oraz recenzji. Publikowane artykuły przybliżają czytelnikom dzieje protestantyzmu na ziemiach polskich, rozpowszechniają najnowsze wyniki badań z etyki, biblistyki oraz skłaniają do teologicznej refleksji. Całość uzupełnia każdorazowo wywiad oraz kronika wydarzeń z życia parafii w Gdańsku z siedzibą w Sopocie.

Mimo iż najnowszy tom nie ma charakteru jubileuszowego obchodzonego przez protestantów 500-lecia Reformacji – gdyż dopiero kolejny numer za rok 2017 będzie w pełni poś...        więcej...


Parafia Piła | 10/01/2017

III Ekumeniczny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Pile

W Święto Epifanii, 6 stycznia br., w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pile odbył się "III Ekumeniczny Przegląd Kolęd i Pastorałek", podczas którego wystąpiły: Chór „Pasja” z parafii rzymsko–katolickiej św. Antoniego w Pile pod dyrekcją Marioli Urbanek, Chór Akademicki PWSZ z Piły pod dyrekcją Karola Urbanka, Chór św. Cecylii z parafii rzymsko-katolickiej św. Rodziny w Pile – pod dyrekcją Błażeja Mazanowskiego, "CHÓR Halka" z Piły, Chór "Di Ortica" z Szydłowa, którym dyrygował Przemysław Wojnarowski oraz miejscowy Chór ewangelicki im. Oskara Kolberga - pod dyrekcją Natalii Karolak.

Każdy z chórów wykonał 4 kolędy, następnie wszyscy zebrani w kościele św. Jana, chórzyści i słuchacze, zaśpiewali wspólnie kolędę „Wśród nocnej ciszy”.

Po każdym występie chóru dla dyrygentów przygotowane były pamiątkowe ryn...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 28/12/2016

Posiedzenie Rady Diecezjalnej DPW

W środę 28 grudnia 2016 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Diecezjalnej Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej w RP.

Poświąteczne spotkanie Rady Diecezjalnej odbyło się tym razem w parafii w Gdańsku-Sopocie.

Rada Diecezjalna dokonała podsumowania przeprowadzonych wyborów w 2016 roku w parafiach DPW, przede wszystkim dot. wyborów świeckich delegatów do Synodu Diecezji. Ustalono też terminy wprowadzenia nowych Rad Parafialnych w parafiach, które przeprowadziły wybory do tego gremium w związku z wygasającą kadencją.

Na spotkaniu Rada Diecezjalna omawiała również przygotowania do wiosennej sesji Synodu DPW, który zaplanowano w terminie 10-11 marca 2017 roku. Będzie to pierwszy synod nowej kadencji, na którym zostanie wybrana nowa Rada Diecezjalna oraz świeccy delegaci do Synodu Kościoła.