Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP

Parafia Kalisz | 07/11/2017

Obchody jubileuszu 500-lecia Reformacji w Kaliszu

Dnia 6 listopada 2017 roku w Sali Recepcyjnej kaliskiego Ratusza odbyły się obchody jubileuszu 500-lecia Reformacji w Kaliszu. W programie obchodów przewidziano m.in. prelekcję i prezentację multimedialną.

Gospodarzami obchodów byli Grażyna Schlender, dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu i ks. Michał Kühn, proboszcz-administrator Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu. W Sali Recepcyjnej Ratusza gości powitał prezydent Kalisza. - Dawny Kalisz był miejscem, w którym spotykały się różne kultury, narodowości, wyznania - mówił Grzegorz Sapiński. - Ich współistnienie złożyło się na bogatą tradycję naszego miasta. Społeczność zwolenników reformacji obecna jest w Kaliszu od 500 lat. To ogrom historii grodu nad Prosną, na której kartach zapisali się wybitni przedstawiciele Ewangelików. Byli wśród nich fabrykanci i rzemieślnicy, wprowadzający nowoczesne technik...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 03/11/2017

Kazanie ks. bp. Marcina Hintza wygłoszone z okazji 500-lecia Reformacji dnia 31.10.2017 w Sopocie

Kazanie ks. bp. Marcina Hintza wygłoszone z okazji Święta Reformacji dnia 31.10.2017 roku w kościele Zbawiciela w Sopocie, w ramach obchodów jubileuszu 500-lecia Reformacji.

Tekst kazalny: Mt 10,26b-33

26. Albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. 27. Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. 28. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle.

29. Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. 30. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone.

31. Nie bójcie się; jesteście więcej warci niż wiele wróbli. 32. Każdego więc, kt&...        więcej...


Parafia Gdańsk z siedzibą w Sopocie | 03/11/2017

Relacja z obchodów jubileuszu 500-lecia Reformacji - uroczystości w Gdańsku i w Sopocie

Dnia 31 października, w Święto Reformacji, w Gdańsku i w Sopocie miały miejsce uroczyste obchody jubileuszu 500-lecia Reformacji.

Pierwszym punktem programu był wernisaż wystawy Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej. W 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra, który miał miejsce w Dworze Artusa w Gdańsku. W otwarciu wystawy wzięli m.in. udział: prezydent miasta Gdańska Paweł Adamowicz, prezydent miasta Sopotu Jacek Karnowski, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz. Uroczystość poprowadził dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku Wojciech Bonisławski, a okolicznościowe słowo do zebranych wygłosił zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP, ks. bp Marcin Hintz. O wystawie i zgromadzonych zbiorach opowiadali jej kuratorzy z aż czterech instytucji: Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, Archiwum Państwowego w Gdańsku i PAN Biblioteki Gdańskiej. To właśnie te ins...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 30/10/2017

Sejmik Województwa Pomorskiego uczcił 500-lecie Reformacji

W przeddzień Święta Reformacji, 30 października 2017 roku, Sejmik Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę upamiętniającą 500 lat Reformacji.

Sesji przewodniczył przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Jan Kleinszmidt, a wzięli w niej udział także marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, posłowie i senatorowie Pomorza. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

W słowie skierowanym do radnych Sejmiku oraz zgromadzonych gości, biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. prof. Marcin Hintz, podziękował za inicjatywę uchwalenia rezolucji upamiętniającej 500-lecie Reformacji na terenie obecnego województwa pomorskiego, wskazał na postacie z pięknych kart przeszłości pomorskiego ewangelicyzmu, w tym na Jana Bugenhagena oraz Jana Heweliusza, jak też na działalność gimnazjum akademickiego w Gdańsku. Biskup Hintz przywołał wydarzenia kulturalne, popularne i nauk...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 21/10/2017

Relacja z konferencji pt. Reformacja i ewangelicyzm nad Bałtykiem

W dniach 17 i 18 października 2017 r. w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Reformacja i ewangelicyzm nad Bałtykiem”. Głównym organizatorem konferencji było Nadbałtyckie Centrum Kultury wraz ze Stacją Naukową Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku, a w przygotowania wydarzeń towarzyszących włączyło się szereg instytucji trójmiejskich, m.in. Archiwum Państwowe w Gdańsku. Współorganizatorem konferencji była Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP, a swoim patronatem konferencję objął zwierzchnik DPW ks. bp Marcin Hintz. W dwudniowej konferencji, w ramach diecezjalnej konferencji księży, wzięli również udział duchowni Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej.

Celem


Parafia Elbląg | 17/10/2017

Zaproszenie na obchody 500 lat Reformacji do Elbląga, 24 października, godz. 10.00

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida oraz Parafia Ewangelicko-Augsburska w Elblągu zapraszają na konferencję naukową pt. „Słowo – Wolność – Odpowiedzialność – Praca. Reformacja w Elblągu”, która odbędzie się 24 października 2017 r. w ramach obchodów 500-lecia Reformacji. Wstęp wolny.

Konferencja odbywa się w związku z obchodami Roku Reformacji 2017.

Jak reformacja wpłynęła na historię naszego regionu i miasta Elbląga, będzie można się dowiedzieć z referatów wygłoszonych podczas konferencji. Nadzór merytoryczny nad konferencją sprawuje prof. dr hab. Andrzej Groth, a do wygłoszenia referatów zaproszeni zostali wybitni specjaliści od historii i kultury naszego regionu.Program konferencji:Sesja I, moderator: ks. Marcin Pilchgodz. 10.00 Otwarcie konferencji:Jacek Nowiński, dyrektor Biblioteki ElbląskiejWitold Wr


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 10/10/2017

Konferencja naukowa pt. Reformacja i ewangelicyzm nad Bałtykiem, Gdańsk, 17-18 października 2017

W dniach 17 i 18 października 2017 r.  w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Reformacja i ewangelicyzm nad Bałtykiem”. Jej celem jest ukazanie dziejów Reformacji i jej konsekwencji w sferze kulturowej i społecznej. 

Organizatorzy rozpoczynają od rozważań nad osobą jej współtwórcy Johannesa Bugenhagena (1485-1558), któremu będzie poświęcony w znacznym stopniu program pierwszego dnia konferencji. Następnie w naukowej refleksji uczestnicy spotkania skupią się na dziejach najnowszych (XIX i XX w.), z akcentami dotyczącymi współczesności, a więc dziedzictwa materialnego i duchowego przesłania ewangelicyzmu w Polsce i krajach bałtyckich. Jest to istotny obszar badań naukowców i polskich i niemieckich. Uczestnictwo w konferencji badaczy niemieckich pozwoli pełniej ukazać w naukowej konfrontacji stan badań pomorzoznawczych nad Reformacją po obu strona...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 10/10/2017

Diecezjalny Synod Reformacyjny w Toruniu, 14 października 2017

Dnia 14 października (sobota) w Toruniu odbędzie się II Sesja VI Synodu Diecezji Pormorsko-Wielkopolskiej. Synod Reformacyjny rozpocznie się o godz. 10.00 od nabożeństwa spowiednio-komunijnego w kościele św. Szczepana w Toruniu. Kazanie wygłosi Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. bp Jerzy Samiec.

Tegoroczne jesienne obrady Synodu uświetni koncert Solus Christus Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny z okazji 500 lat Reformacji.

Poniżej znajduje się szczegółowy program Synodu:

 

10:00 – 11:30 Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą w kościele św. Szczepana w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 14. Kazanie: ks. bp Jerzy Samiec; spowiedź: ks. radca Janusz Staszczak; liturgia ks. Michał Walukiewicz; komunia święta: ks. bp Marcin Hintz.

Podczas nabożeństwa ślubowanie nowych członków Synodu.Po nabożeństwie weryfikacja listy obe


Parafia Poznań | 27/09/2017

Poznańskie obchody 500-lecia Reformacji - konferencja naukowa w Szamotułach

22 października 2017 r. na zamku Górków w Szamotułach odbyła się konferencja naukowa „Europa – Polska - Wielkopolska - Szamotuły”. Wszystkich zebranych przywitał dyrektor Muzeum Zamek Górków pan Michał Kruszona. Następnie oddał głos księdzu Marcinowi Kotasowi, proboszczowi poznańskiej parafii, który także przywitał wszystkich zebranych.

Następnie dr Małgorzata Grzywacz, jako moderator pierwszej części konferencji, przedstawiła i zaprosiła pierwszego prelegenta prof. Wernera Bucholza z Greifswaldu. W swoim wystąpieniu zaprezentował zarys dziejów Reformacji w Wielkopolsce i Małopolsce.

Następnym prelegentem był dr Łukasz Barański, który w swoim referacie przedstawił zebranym rozwój idei reformacyjnych na terenach Wielkopolski.

Kolejno bp prof. Marcin Hintz, przedstawił teologiczne aspekty Reformacji. Skupił się przede wszystkim na teologii luterańskiej.

Pod nieobecność dr Anety Derkowskie...        więcej...


Parafia Poznań | 27/09/2017

13. pamiątka poświęcenia kościoła Łaski Bożej w Poznaniu

Piątek 15 września 2017 r., na zegarze wybija dokładnie godzina 17.00. Wtedy na plac przed centrum parafialnym, wjeżdża autokar o trochę innej tablicy rejestracyjnej aniżeli te, które można spotkać na poznańskich ulicach. Autokar bowiem przyjechał aż z Bielska-Białej i na swoim pokładzie  przywiózł członków Diecezjalnej Orkiestry Dętej Diecezji Cieszyńskiej. Cel wizyty to poznanie miasta, poznańskiej parafii oraz zapewnienie oprawy muzycznej, w niedzielę 17 września, na uroczystym nabożeństwie z okazji 13. rocznicy poświęcenia kościoła i centrum parafialnego.

Sobotę rozpoczęto modlitwą oraz przedstawieniem historii poznańskiej parafii przez ks. Marcina Liberackiego. Następnie pani Izabella Kallas oprowadziła gości po Poznaniu.

Niedzielne, uroczyste nabożeństwo, poprzedził poranek pieśni religijnej, w czasie którego Diecezjalna Orkiestra Dęta Diecezji Cieszyńskiej wykonała przygotowane utwory. Zanim wybrzmiały pierwsze nuty, wszystkich zeb...        więcej...