Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP

Parafia Leszno | 08/05/2018

Uroczystości majowe w Lesznie

Z okazji Święta Flagi Rzeczpospolitej Polskiej na leszczyńskim rynku miało miejsce uroczyste wciągnięcie na maszt flagi państwowej z udziałem pododdziałów wojska garnizonu Leszno.

W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyło się nabożeństwo w bazylice św. Mikołaja z udziałem kompanii honorowej wojska polskiego, pocztów sztandarowych oraz orkiestry dętej miasta Leszna.

Po uroczystościach kościelnych uczestnicy udali się pod pomnik Konstytucji 3 Maja i Niepodległości, gdzie rozpoczęła się manifestacja patriotyczna.

W obchodach uczestniczył ks. ppor. Waldemar Gabryś, proboszcz leszczyńskiej parafii luterańskiej.

fot. Jarek Adamek
Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 20/03/2018

Relacja z wiosennej sesji Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej w Poznaniu

W dniach 9-10 marca 2018 roku w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu odbyła się wiosenna, sprawozdawcza sesja Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP.

Dwudniowa sesja rozpoczęła się w piątek popołudniu. Zebranych przywitał zwierzchnik Diecezji, ks. bp Marcin Hintz, a następnie poprowadził rozważanie Słowa Bożego w kościele Łaski Bożej.

Pierwszego dnia obrad zaplanowano część referatową. Synodałowie mieli okazję wysłuchać dwóch wykładów poświęconych zagadnieniu konfirmacji w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP. Referentami byli ks. Tomasz Bujok z Drogomyśla, który wygłosił referat pt. Konfirmacja na Śląsku Cieszyńskim – teoria i praktyka oraz ks. Marcin Kotas - proboszcz PEA w Poznaniu, który wygłosił referat pt. Wyzwania wobec konfirmacji – spojrzenie z perspektywy parafii diasporalnych. Po referatach odbyła się dyskusja, Synodałowie zastanawiali się przede wszystkim nad wiekiem mł...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 20/03/2018

Finał konkursu biblijnego Sola Scriptura w Bielsku-Białej

W dniu 17 marca 2018 roku w Bieslku Białej odbył się finał konkursu biblijnego Sola Scriptura dla dzieci i młodzieży. Organizatorem konkursu jest kościelne Wydawnictwo Augustana. Uczestnicy startowali w trzech grupach wiekowych: I grupa - uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, II grupa - uczniowie VII klasy szkoły podstawowej i klas II-III gimnazjów oraz III grupa - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku materiał obejmował księgi Starego Testamentu: Estery, Daniela oraz wybrane rozdziały księgi Ezechiela.

Po rejestracji uczestników zgromadzonych uczniów i opiekunów przywitał dyr. Augustany ks. Jerzy Below. Następnie słowa pozdrowienia wygłosił ks. bp Marcin Hintz i poprowadził zebranych w modlitwie. Po przedstawieniu regulaminu konkursu przez diakon Ewę Below dzieci i młodzież przystąpiła do pisania testu. Po oddaniu prac i poczęstunku, dla wszystkich został zorganizowany pokaz filmu przygodowego pt. "...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 16/02/2018

Ukazał się nowy numer Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego za rok 2017

Z początkiem roku ukazał się nowy, jubileuszowy numer Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego za rok 2017 – to już XI tom ewangelickiego czasopisma naukowego wydawanego przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Gdańsku. Czasopismo współtworzą uznani naukowcy, pracownicy polskich oraz zagranicznych uczelni, przede wszystkim związani z Diecezją Pomorsko-Wielkopolską KEA w RP oraz Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie. Redaktorem naczelnym czasopisma jest ks. bp prof. Marcin Hintz – zwierzchnik tejże Diecezji i jednocześnie wykładowca ChAT.

GRE składa się z trzech głównych działów: Historii, Teologii oraz Varia. Publikowane artykuły przybliżają czytelnikom dzieje protestantyzmu na ziemiach polskich, rozpowszechniają najnowsze wyniki badań z etyki, biblistyki oraz skłaniają do teologicznej refleksji. Całość uzupełnia każdorazowo Rozmowa oraz Kronika wydarzeń z życia paraf...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 17/01/2018

W Sopocie odbył się diecezjalny etap konkursu Sola Scriptura

W sobotę 13 stycznia w sopockiej parafii odbył się drugi, diecezjalny etap konkursu biblijnego "Sola Scriptura". Organizatorem ogólnokościelnego konkursu dla dziedzi i młodzieży jest Wydawnictwo Augustana.

W tym roku uczestnicy musieli wykazać się znajomością dwóch ksiąg starotestamentowych: Księgi Estery oraz Księgi Daniela.

Etap diecezjalny rozpoczął modlitwą zwierzchnik DPW, ks. bp Marcin Hintz, a następnie skierował do uczestników i opiekunów słowa pozdrowienia.

Konkurs przeprowadziła komisja składająca się z trzech duchownych: ks. Marek Loskot - diecezjalny wizytator nauczania religii, ks. dr Karol Niedoba - diecezjalny duszpasterz młodzieży oraz ks. Marcin Rayss - wikariusz Diecezji.

W drugim etapie wzięło udział łącznie 10 osób: 6 uczestników z prafii w Gdańsku-Sopocie, 3 uczestników z parafii w Słupsku oraz 1 uczestnik z parafii w Kępnie. Wyniki i listę osób zakwalifikowanych do og&oacu...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 17/01/2018

Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej - wiosenna sesja sprawozdawcza, 9-10 marca 2018, Poznań

W dniach 9-10 marca 2018 roku w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu odbędzie się wiosenna, sprawozdawcza sesja Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP.

Podczas obrad, oprócz części sprawozdawczej, przewidziana jest również część referatowa. Synodałowie będą mieli okazję wysłuchać wykładów poświęconych zagadnieniu konfirmacji w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP. Referentami będą ks. Dariusz Dawid - proboszcz PEA w Zabrzu oraz ks. Marcin Kotas - proboszcz PEA w Poznaniu.

Kazanie podczas sobotniego nabożeństwa wygłosi ks. Marcin Liberacki - wikariusz PEA w Poznaniu.

Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 22/12/2017

Życzenia Bożonarodzeniowe Biskupa Diecezji

"Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie" (Iz 9,1).

"Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i urzejliśmy chwałę Jego" (J 1,14). 

Dziecię zrodzone przed dwoma tysiącami lat w Betlejem, któremu dano imię Jezus – prawdziwy Bóg i człowiek zarazem – to długo wyczekiwany i obiecany przez Boga Zbawiciel świata. Wspominając to wydarzenie, jak co roku, nasze serca przepełnia ogromna radość ze względu na niezgłębioną miłość Bożą, którą Stwórca obdarzył całą ludzkość zsyłając Swego Syna, byśmy w Nim mieli usprawiedliwienie i odkupienie. Ilekroć wracamy do historii narodzin naszego Pana, tylekroć chcemy wdzięczni i z całych sił zaśpiewać wraz z chórem aniołów: Gloria in excelsis Deo! Chwała Bogu na wysokościach!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia niechaj będzie mi wolno złożyć Wam, Drodzy, najlepsze życzenia pokoju duc...        więcej...


Parafia Poznań | 12/12/2017

Nabożeństwo ekumeniczne w ramach obchodów 650-lecia lokacji miasta Skoki

            W niedzielę, 19 listopada br., w miejscowości Skoki w woj. wielkopolskim miało miejsce niezwykłe wydarzenie ekumeniczne - wspólne nabożeństwo i uroczyste spotkanie przedstawicieli wyznań: katolickiego, ewangelicko-reformowanego, ewangelicko-augsburskiego oraz judaizmu. Było ono elementem całorocznych obchodów 650-lecia lokacji miasta Skoki.

            Wielkopolskie Skoki to miasto i gmina w powiecie wągrowieckim, licząca ok. 9 000 mieszkańców. Posiada ono wielowiekową historię opartą na współistnieniu różnych narodowości i religii. Stała się ona inspiracją dla Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej (TMMSiZS) do zorganizowania m.in. prelekcji „Skoki - dawne miasto wielu kultur” w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Skoki, przygotowanej przez Danutę Kęsik, Iwonę Migasiewicz oraz Doro...        więcej...


Parafia Kępno | 24/11/2017

Wprowadzenie w Urząd nowej Rady Parafialnej w Kępnie

Dnia 19 listopada o godz. 11.00 w kościele w Kępnie miało miejsce wprowadzenie w urząd nowo wybranej Rady Parafialnej. Wprowadzenia dokonał zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej ks. bp prof. Marcin Hintz, który wygłosił również Słowo Boże.

Podczas uroczystego nabożeństwa ze spowiedzią i Komunią Świętą w Urząd Radnych Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kępnie zostali wprowadzeni: Monika Cieślar, Gertruda Mencel, Ewa Koszmider, Waldemar Koszmider, Helena Trzeciak oraz Urszula Zygmunt.

Wyboru Radnych dokonało Zgromadzenie Parafialne, które miało miejsce 23 kwietnia 2017 roku.

Monika Cieślar

Parafia Kępno | 24/11/2017

Spotkanie Na Styku Kultur Religii i Czasów w Kępnie

Dnia 18 listopada o godz. 14.30 w kępińskim kinie „Sokolnia” miało miejsce spotkanie „Na Styku Kultur Religii i Czasów” zorganizowane przez Stowarzyszenie Socjum Kępno i Okolice oraz Parafię Ewangelicko-Augsburską w Kępnie.

Tegoroczne spotkanie zostało poświęcone tematyce Reformacji z okazji przypadającego w tym roku 500-lecia i również z tej okazji mogliśmy gościć wśród nas ks. bpa prof. Marcina Hintza.

Sobotnią konferencję otworzył film „Luter”, a po nim miały miejsce trzy prelekcje. Pierwszą, poświęconą historii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kępnie wygłosiła Monika Cieślar, drugą z kolei „O Ewangelickim dziedzictwie Ziemi Kępińskiej” wygłosił Dominik Makosch. Ostatnia, trzecia prelekcja, została wygłoszona przez zwierzchnika Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP ks. bpa prof. Marcina Hintza, który opowiedział o Reformacji jako wydarzeniu kościelnym i społecznym.

Tegoroczne spotk...        więcej...