Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP

Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 14/03/2017

Wprowadzenie nowej Rady Parafialnej w Koszalinie

W Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koszalinie w 2. Niedzielę przed postem Sexagesimae odbyło się uroczyste wprowadzenie nowo wybranej Rady Parafialnej.

Uroczystość miała miejsce 19 lutego 2017 w kaplicy Centrum Luterańskiego w Koszalinie. Podczas nabożeństwa obecni byli parafianie z Koszalina oraz filiałów, które również mają swoją reprezentację w Radzie. 

"Zostaliście wybrani jako przedstwiciele parafian do Rady Parafilanej, aby móc wspierać swojego proboszcza, podejmować ważne decyzje i brać odpowiedzialność za Waszą parafię i jej filiały. Będziecie wspólnie dbać o czystość nauki, edukację, diakonię oraz inne obszary działalności parafilnej" - takie słowa skierował do wprowadzanej Rady Parafilnej biskup Marcin Hintz - zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA.

Zarówno ks. Janusz Staszczak - proboszcz parafii jak i bp prof. Marcin Hintz podziękowali radny...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 10/03/2017

Zmarła śp. Anna Boruta-Bisok

Ze smutkiem, informujemy, iż w dniu 8 marca 2017 r. zmarła po ciężkiej chorobie śp. Anna Boruta-Bisok, teolog, pedagog, duszpasterz. Pracowała jako katechetka w parafii ewangelickiej w Poznaniu.

Śp. Anna Boruta – Bisok urodziła się 24 kwietnia 1976 r. w Cieszynie. W 2000 r. ukończyła studia magisterskie na wydziale teologii ewangelickiej oraz studia licencjackie z zakresu pedagogiki szkolnej i korekcyjnej  w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W latach 2000-2002 pracowała jako katecheta w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie.

Od 2004 r. pracowała w parafii ewangelickiej w Poznaniu jako katecheta. W 2006 r. złożyła egzamin diakonacki przed Kościelną komisją egzaminacyjną, a w 2015 r. roku otrzymała misję kanoniczną udzieloną przez Biskupa Kościoła do służby liturgicznej i kaznodziejskiej w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. 

Zmarła po pięciomiesięcznej walce z chorobą nowotwo...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 03/03/2017

Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, Bydgoszcz 10-11 marca 2017

W dniach 10-11 marca 2017 roku w Bydgoszczy odbędzie się wiosenna, pierwsza sesja obrad VI Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej.

Dwudniowe obrady rozpoczną się w piątek o godz. 18.00 w kościele Zbawiciela w Bydgoszczy od wspólnej modlitwy, po której będzie miało miejsce ślubowanie nowo wybranych delegatów do Synodu DPW. Następnie zaplanowano sesję referatową. Referat pt. Reformacyjne przesłanie o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę i jego aktualizacje wygłosi zwierzchnik DPW, ks. bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz. Wieczorem będzie miała miejsce prezentacja członków Synodu DPW - spotkanie integracyjne.

Sobotnie obrady rozpoczną się od nabożeństwa spowiednio-komunijnego. Kazanie wygłosi zwierzchnik Kościoła E-A w RP ks. bp Jerzy Samiec, który będzie również przewodniczył sesji wyborczej, podczas której dokonane zostą wybory do władz Diecezji oraz wybory delegatów świeckich do ...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 21/02/2017

Bp Marcin Hintz o rocznicy śmierci Marcina Lutra i jubileuszu 500-lecia Reformacji w radiu TOK FM

W dniu 22 lutego 2017 (środa), w godzinach 10.05 - 11.00, ks. bp Marcin Hintz - zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, był gościem Radia TOK FM.

W audycji "OFF Czarek" redaktora Cezarego Łasiczki bp Hintz rozmawiał na temat rocznicy śmierci Reformatora Kościoła ks. Marcina Lutra oraz o obchodach jubileuszu 500-lecia Reformacji w Polsce i na świecie.

Całą rozmowę można znaleźć pod adresem: 

http://audycje.tokfm.pl/podcast/Gdyby-Luter-zyl-Rozmowa-z-bp-prof-Marcinem-Hintzem/46658

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania!
Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 17/02/2017

Kazanie ks. bpa Marcina Hintza wygłoszone w katedrze św. Mikołaja w Eblągu w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2017

Kazanie wygłoszone przez ks. bpa Marcina Hintza w rzymskokatolickiej katedrze św. Mikołaja w Elblągu w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, dnia 5 lutego 2017 roku.

Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan zawiera przesłanie, które koncentruje się wokół pojednania. Naczelne hasło brzmi: „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas”, a na ostatni dzień TMoJch 2017 mamy Słowo wyjęte z Ewangelii wg św. Jana:

Maria stała przy grobie i płakała. Płacząc, zajrzała do grobowca i zobaczyła dwóch aniołów w bieli, którzy siedzieli jeden przy głowie, a drugi przy nogach, gdzie było złożone ciało Jezusa. Zapytali ją: Kobieto, dlaczego płaczesz? A ona odpowiedziała: Zabrali mojego Pana i nie wiem, gdzie Go położyli. Gdy to powiedziała, odwróciła się za siebie i zobaczyła stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że jest to Jezus. A Jezus zapytał ją: Kobieto, dlaczego płacze...        więcej...


ks. Marcin Rayss | 10/01/2017

Ukazał się X tom Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego

Wraz z Nowym Rokiem ukazał się kolejny, X tom  Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego za rok 2016 – ewangelickiego czasopisma naukowego wydawanego przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Gdańsku. Czasopismo współtworzą uznani naukowcy, pracownicy polskich oraz zagranicznych uczelni, przede wszystkim związani z Diecezją Pomorsko-Wielkopolską KEA w RP oraz Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie. GRE składa się z trzech głównych działów: historii, teologii oraz recenzji. Publikowane artykuły przybliżają czytelnikom dzieje protestantyzmu na ziemiach polskich, rozpowszechniają najnowsze wyniki badań z etyki, biblistyki oraz skłaniają do teologicznej refleksji. Całość uzupełnia każdorazowo wywiad oraz kronika wydarzeń z życia parafii w Gdańsku z siedzibą w Sopocie.

Mimo iż najnowszy tom nie ma charakteru jubileuszowego obchodzonego przez protestantów 500-lecia Reformacji – gdyż dopiero kolejny numer za rok 2017 będzie w pełni poś...        więcej...


Parafia Piła | 10/01/2017

III Ekumeniczny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Pile

W Święto Epifanii, 6 stycznia br., w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pile odbył się "III Ekumeniczny Przegląd Kolęd i Pastorałek", podczas którego wystąpiły: Chór „Pasja” z parafii rzymsko–katolickiej św. Antoniego w Pile pod dyrekcją Marioli Urbanek, Chór Akademicki PWSZ z Piły pod dyrekcją Karola Urbanka, Chór św. Cecylii z parafii rzymsko-katolickiej św. Rodziny w Pile – pod dyrekcją Błażeja Mazanowskiego, "CHÓR Halka" z Piły, Chór "Di Ortica" z Szydłowa, którym dyrygował Przemysław Wojnarowski oraz miejscowy Chór ewangelicki im. Oskara Kolberga - pod dyrekcją Natalii Karolak.

Każdy z chórów wykonał 4 kolędy, następnie wszyscy zebrani w kościele św. Jana, chórzyści i słuchacze, zaśpiewali wspólnie kolędę „Wśród nocnej ciszy”.

Po każdym występie chóru dla dyrygentów przygotowane były pamiątkowe ryn...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 28/12/2016

Posiedzenie Rady Diecezjalnej DPW

W środę 28 grudnia 2016 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Diecezjalnej Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej w RP.

Poświąteczne spotkanie Rady Diecezjalnej odbyło się tym razem w parafii w Gdańsku-Sopocie.

Rada Diecezjalna dokonała podsumowania przeprowadzonych wyborów w 2016 roku w parafiach DPW, przede wszystkim dot. wyborów świeckich delegatów do Synodu Diecezji. Ustalono też terminy wprowadzenia nowych Rad Parafialnych w parafiach, które przeprowadziły wybory do tego gremium w związku z wygasającą kadencją.

Na spotkaniu Rada Diecezjalna omawiała również przygotowania do wiosennej sesji Synodu DPW, który zaplanowano w terminie 10-11 marca 2017 roku. Będzie to pierwszy synod nowej kadencji, na którym zostanie wybrana nowa Rada Diecezjalna oraz świeccy delegaci do Synodu Kościoła.Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 14/11/2016

Kazanie ks. bpa Marcina Hintza podczas nabożeństwa inaugurującego obchody 500.lecia Reformacji w DPW

Kazanie wygłoszone przez ks. bp. Marcina Hintza w kościele Zbawiciela w Sopocie w Pamiątkę Reformacji dnia 31.10.2016 roku z okazji inauguracji obchodów jubileuszu 500-lecia Reformacji w Gdańsku i na Pomorzu.

Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. (Rz 3,28).

 

Najprzewielebniejsi Księża Biskupi, Przewielebni i Wielebni Duchowni, Drogie Siostry Zakonne, Czcigodni Goście, Siostry i Bracia w Panu,

Po 20 latach od słynnego wydarzenia, gdy ks. dr Marcin Luter przybił 95 Tez do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze, wzywając do dyskusji na temat rozumienia odpustów, pojawiła się szansa na to, by na Soborze powszechnym mogło dojść do spotkania podzielonego Kościoła. Był rok 37 szesnastego wieku. Mówiono, że jest możliwość, aby spotkać się na w Mantui, aby ewangelicy i katolicy wspólnie usiedli do stołu i szukali r...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 08/11/2016

Relacja z jesiennej sesji Synodu DPW w Bydgoszczy

Dnia 5 listopada 2016 w Bydgoszczy odbyła się jesienna X sesja V kadencji Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP. Była to ostatnia sesja tej kadencji Synodu i miała charakter podsumowujący 5-letnią pracę Synodu.

Sesja rozpoczęła się od nabożeństwa spowiednio-komunijnego w bydgoskim kościele Zbawiciela. Liturgię wstępną poprowadzili ks. Marek Loskot i ks. Marcin Rayss, spowiedź i liturgię komunijną zwierzchnik Diecezji – ks. bp Marcin Hintz, natomiast kazanie wygłosił ks. radca Janusz Staszczak.

Po krótkiej przerwie i wspólnym pamiątkowym zdjęciu na placu przed centrum parafialnym, Synodałowie oraz bydgoscy parafianie zapoznali się z prezentacją dot. „Ewangelickich Dni Kościoła”, które odbędą się w przyszłym roku na Śląsku Cieszyńskim w ramach obchodów 500-lecia Reformacji. O idei zorganizowania EDK oraz zaplanowanym programie mówił ks. Marcin Podżorski z Cieszyna.

Następnie zebrani wysłuchali wykładu pr...        więcej...