Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP

Parafia Grudziądz | 06/11/2018

Ks. dr Karol Niedoba wprowadzony w urząd proboszcza parafii w Grudziądzu

28 października 2018 r. w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Jana w Grudziądzu odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji wprowadzenia na urząd proboszcza elekta ks. dra Karola Niedoby. Aktu wprowadzenia dokonał zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej ks. bp prof. Marcin Hintz. Asystentami Biskupa byli: proboszcz parafii elbląskiej i dotychczasowy proboszcz-administrator parafii grudziądzkiej ks. Marcin Pilch oraz proboszcz parafii toruńskiej ks. Michał Walukiewicz. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele duchowieństwa Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej oraz goście ekumeniczni.

Ks. dr Karol Niedoba urodził się 27 października 1984 r. w Cieszynie, ordynowany był przez ks. bpa Janusza Jaguckiego 27 grudnia 2009 r. w Goleszowie. Duchowny swoją pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w parafii krakowskiej. Później został skierowany do służby w parafii warszawskiej, a ostatnie trzy lata służył w grudziądzkiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Jana. 17 czerwc...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 16/10/2018

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

W dwóch pierwszych tygodniach października ks. bp prof. Marcin Hintz uczestniczył w inauguracjach roku akademickiego 2018/2019 w trójmiejskich uczelniach oraz w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, która była połączona z poświęceniem nowej siedziby ChAT.

Zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP brał udział w inauguracji roku akademickiego w następujących trójmiejskich uczelniach:

- Uniwersytetu Gdańskiego (inauguracja główna),

- Wydziału Nauk Społecznych Uniwerstytetu Gdańskiego,

- Politechniki Gdańskiej,

- Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,

- Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,

- Gdańskiej Szkole Wyższej,

- Gdańskim Seminarium Duchownym.
Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 12/10/2018

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie ma nową siedzibę

Po 64 latach istnienia Chrześcijańska Akademia Teologiczna (ChAT) otrzymała własny budynek na warszawskich Bielanach.

Akademia powstała z wydziałów teologicznych Uniwersytetu Warszawskiego – ewangelickiego i prawosławnego - zaczynała od tymczasowych siedzib związanych z Kościołem ewangelicko-augsburskim – Ewangelickiego Domu Opieki Tabita w Chylicach (dziś Konstancin Jeziorna) i pomieszczeń przy ul. Miodowej w Warszawie. 4 października 2018 r. uroczyście zainaugurowano nowy rozdział w historii u czelni, która wykształciła pokolenia teologów ewangelickich.Zebranych powitał rektor ChAT, ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski, który podkreślił wyjątkowy kontekst bieżącego roku akademickiego – nowy dom dla uczelni oraz 100-lecie odzyskania niepodległości.Poświęcenie poprzedziło krótkie wystąpienie Biskupa Kościoła Jerzego Samca, który mówił o historii i misji ChAT, podkreślając, że dzieje uczelni nierozerw...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 11/10/2018

Konferencja naukowa pt. Rok 1918 w mojej wsi, w moim mieście, w moim kraju, w moim świecie

W dniach 11-12 października 2018 roku w ramach XI Forum Europa Nostra  na terenie Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego miała miejsce konferencja naukowa pt. Rok 1918 w mojej wsi, w moim mieście, w moim kraju, w moim świecie, zorganizowana wspólnie przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie oraz Academia Europa Nostra.

Słowo pozdrowienia do zebranych wygłosił zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP i proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gdańsku - ks. bp prof. Marcin Hintz.

Blok poświęcony ewangelikom poprowadził prof. dr hab. Tadeusz Stegner (UG), który wygłosił również wykład pt. Polscy ewangelicy w 1918 roku. Natomiast nasz współwyznawca ze Śląska Cieszyńskiego, dr Józef Szymeczek (Uniwersytety Ostrawski) wygłosił wykład pt. Rok 1918 w augsburskich zborach ewangelickich ...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 02/10/2018

Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej w Koninie 27 października (sobota) 2018

Reformacyjna, jesienna sesja Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP odbędzie się w tym roku w Parafii E-A w Koninie dnia 27 października (sobota) 2018 roku.

Synod rozpocznie się nabożeństwem w kościele Świętego Ducha przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 1 w Koninie o godz. 10.30.
Parafia Piła | 17/08/2018

Obchody Święta Wojska Polskiego w Pile

12 sierpnia w Kościele Ewangelicko – Augsburskim św. Jana w Pile odbyło się uroczyste nabożeństwo w intencji Żołnierzy i pracowników cywilnych Wojska Polskiego, podczas którego kazanie wygłosił bp płk Mirosław Wola. Wśród obecnych na uroczystym nabożeństwie byli min.: generałowie bryg. Mikutel z Dowództwa Generalnego z Warszawy i Jabłoński, dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, przedstawiciele Konwentu Dziekanów i pobliskich jednostek wojskowych, weterani i kombatanci oraz poczty sztandarowe.

Po nabożeństwie nastąpił przemarsz ulicami miasta z Kościoła na Plac Zwycięstwa, przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania. O 12.00 pod Pomnikiem Zwycięstwa złożone zostały kwiaty przez delegacje. W swoim okolicznościowym wystąpieniu Prezydent Piotr Głowski podziękował żołnierzom za ich codzienną, ofiarną pracę na rzecz pokoju w Polsce i na świecie.

Ks. kpt. Tomasz Wola - proboszcz PEA ...        więcej...


Parafia Grudziądz | 20/06/2018

Wybory proboszcza w parafii w Grudziądzu

W 3. Niedzielę po Trójcy Świętej, dnia 17 czerwca 2018 roku, odbyły się wybory na stanowisko proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Jana w Grudziądzu. Wybory poprowadził z ramienia Biskupa Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, proboszcz pobliskiej Parafii w Toruniu, ks. Michał Walukiewicz.

15 z 16 uprawnionych do głosowania osób oddało głos na jedynego kandydata - ks. dr. Karola Niedobę. Wyborcze Zgromadzenie Parafialne wybrało na proboszcza ks. Niedobę, który dotychczas był wikariuszem grudziądzkiej parafii.

Zgodnie z prawem kościelnym decyzja zgromadzenia podlega jeszcze zatwierdzeniu przez Konsystorz Kościoła KEA w RP.

Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 15/06/2018

Kazanie wygłoszone przez ks. bp. Marcina Hintza w Toruniu z okazji wprowadzenia nowej rady parafialnej

Kazanie ks. bp. Marcina Hintza wygłoszone w 2. Niedzielę po Trójcy Św. w Toruniu dnia 10 czerwca 2018 roku z okazji wprowadzenia nowej rady parafialnej.

 

Tekst kazalny: 1 Kor 14, 1-3.20-25

1.Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. 2.Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga; nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy Ducha rzeczy tajemne wygłasza. 3.A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu, i pocieszeniu. 20.Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. 21.W zakonie napisano: Przez ludzi obcego języka i przez usta obcych mówić będę do ludu tego, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. 22.Przeto mówienie językami, to znak nie dla wierzących, ale dla


Parafia Toruń | 15/06/2018

Wprowadzenie nowej rady parafialnej w Toruniu

W niedzielę 10 czerwca w toruńskiej parafii miała miejsce uroczystość wprowadzenia w urząd nowej rady parafialnej na pięcioletnią kadencję. Aktu tego dokonał zwierzchnik Diecezji Pomorsko - Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w RP ks. bp prof. Marcin Hintz.

Biskup Diecezji w słowie skierowanym do nowej rady podczas kazania i aktu wprowadzenia przypomniał, że w dzisiejszym świecie spośród wszystkich aspektów działań rady parafialnej, poza decyzjami administracyjno-finansowymi, niezwykle ważnym jest codzienne składanie świadectwa wiary oraz troska o wszystkich potrzebujących pomocy i wsparcia.  

Po uroczystości i wspólnym spotkaniu nowa rada parafialna miała możliwość zapoznać Biskupa Diecezji z postępami prac remontowych w kościele św. Szczepana oraz planowanym harmonogramem ich zakończenia.  

Nowej radzie parafialnej życzymy Bożego Błogosławieństwa, mądrości i odwagi w podejmowaniu wszystkich decyzji dla dobr...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 05/06/2018

Kazanie ks. bpa Marcina Hintza wygłoszone podczas Zjazdu Chórów w Lipnie

Kazanie wygłoszone przez ks. bpa Marcina Hintza w kościele Trójcy Świętej w Lipnie dnia 27 maja 2018 roku, w Święto Trójcy Świętej, z okazji XXXII Zjazdu Chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej oraz jubileuszu 150-lecia pamiątki poświęcenia kościoła w Lipnie.

Tekst kazalny: Ef 1,3-14

3.Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios;

4.w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości

5.przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej,

6.ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym.

7.W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego,

8.której nam hojnie udzi...        więcej...