Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP

Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 22/06/2021

Ks. bp Marcin Hintz wybrany ponownie na urząd biskupa diecezjalnego

W sobotę 19 czerwca w kościele Zbawiciela w Bydgoszczy odbyła się wyborcza sesja Synodu diecezji pomorsko-wielkopolskiej. Synodałowie wybrali bp. Marcina Hintza na drugą kadencję posługi biskupa diecezjalnego. Część wyborczą prowadził Biskup Kościoła - ks. bp Jerzy Samiec.Bp Marcin Hintz był jedynym kandydatem zgłoszonym przez konferencję duchownych DPW. Uzyskał 31 głosów na 39 głosujących synodałów. Pierwsza kadencja (10 lat) zwierzchnika tej diecezji kończyła się 19 lutego 2021 roku. Ze względu na pandemię wybory zostały jednak przesunięte.Biskup Marcin Hintz ma 53 lata. Pochodzi z Warszawy. Ukończył teologię ewangelickiej na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz filozofię na Uniwersytecie Warszawskim.Od 1991 pracuje w Katedrze Teologii Systematycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.W 1995 został ordynowany na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W latach 1995&ndash


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 26/04/2021

Debata online Wychowanie do dialogu w ramach programu Ekumeniczny Lublin 2021.

Serdecznie zapraszamy na debatę „Wychowanie do dialogu” w ramach programu „Ekumeniczny Lublin 2021. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie”.

28 kwietnia 2021 r. (środa), godz. 19.00, on-line.

W spotkaniu udział wezmą: dr Małgorzata Łysiak - psycholog KUL, dr Joanna Koleff -Pracka - pedagog ChAT oraz bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz - teolog ChAT, biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Spotkanie poprowadzi ks. Grzegorz Brudny - proboszcz PEA Lublin.

Wszystkich zainteresowanych odsłyamy na stronę organizatora: www.ekumenizmlublin.pl

Więcej informacji na https://fb.me/e/2t03qr0KkDiecezja Pomorsko-Wielkopolska | 31/03/2021

Życzenia Biskupa Diecezji na Wielki Tydzień i Wielkanoc

Chrystus Pan mówi: Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła (Obj 1,18).

Drodzy umiłowani w Panu,

niestety po raz kolejny Wielki Tydzień, pamiątkę ukrzyżowania i zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa, będziemy przeżywać w cieniu pandemii. Po doświadczeniach sprzed roku mieliśmy nadzieję, że Wielkanoc Anno Domini 2021 będziemy mogli przeżyć już tradycyjnie i bez ograniczeń - niestety ponownie koronawirus uczy nas pokory.

Chcielibyśmy wszyscy licznie wypełnić nasze kościoły i kaplice, by móc razem modlić się, przeżywając najpierw mękę Bożego Syna na krzyżu Golgoty, a później, w Wielkanocny poranek, ogromną, niewysłowioną radość ze zwycięstwa życia nad śmiercią. Chcielibyśmy przeżywać te święta rodzinnie i w gronie najbliższych, a ponownie jesteśmy wzywani do tego, by w trosce o innych izolować się i trzymać dystans...

Ten liturgiczny czas w życiu Kościoła j...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 31/03/2021

Nowe obostrzenia w związku z pandemią - nabożeństwa w Wielkim Tygodniu i w Wielkanoc

Zgodnie z rozporządzeniem rządu, od soboty 27 marca w całej Polsce będą obowiązywać nowe obostrzenia w związku z trwającą trzecią falą pandemii koronawirusa. Wprowadzone restrykcje będą dotyczyły bezpośrednio również naszych kościołów - ustalono nowy limi osób, które mogą uczestniczyć w nabożeństwach w naszych kościoła i kaplicach. Obecnie będzie to 20m2 na jedną osobę.

Niestety zbiega się to w czasie z obchodami Świąt Wielkanocnych - znów, podobnie, jak rok temu, będziemy zmuszeni przeżywać te święta w wąskim kręgu, ograniczając nasze uczestnictwo również w świątecznych i wielkotygodniowych nabożeństwach.

Zachęcamy w tym trudnym dla nas wszystkich czasie do szczególnej ostrożności i zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa. Utrzymujmy w kościelnych ławkach dystans, nośmy maseczki, dezynfekujmy ręce, a przede wszystkim przestrzegajmy ustalonych limitów w naszych kościołach. Pamiętajmy, że w nabożeństwach możemy ucz...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 31/03/2021

27 marca na ZOOM odbyła się wiosenna sesja Synodu DPW

Tegoroczna sprawozdawcza, wiosenna sesja Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, odbyła się w sobotę 27 marca 2021 roku. Sesja, ze względu na pandemię COVID-19, była zdalna, a Synodałowie spotkali się za pośrednictwem Internetu poprzez platformę do wideokonferncji ZOOM.

Synod DPW już po raz drugi obradował właśnie w takiej formie, czyli online. W ubiegłym roku we wrześniu sesja Synodu obyła się również na ZOOM.

Synodałowie zapoznali się ze sprawozdaniami duszpasterzy środowiskowych z ich działalności za rok 2020. Drogą elektorniczną swoje sprawozdania przesłali: Duszpasterz Młodzieżowy, Duszpasterz Motocyklistów, Kapelani Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego oraz Dyrektor Diakonii DPW.

Również Rada Diecezjalna zdała sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2020. Ks. bp Marcin Hintz odczytał sprawozdanie Biskupa z życia Diecezji, a kurator DPW, p. Izabela Główka-Sokołowska, skierowała słowo do Synodałów i dokonała podsumowan...        więcej...


Parafia Piła | 16/03/2021

Rekolekcje pasyjne w pilskiej parafii

W dniach 11-12 marca w Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Pile odbyły się rekolekcje pasyjne, które  prowadził ks. prof. Marek Uglorz. Temat tegorocznych rekolekcji brzmiał: „Anioł Stróż, aby szedł swoją drogą”.

Był to wspaniały czas refleksji nad swoją drogą życiową, relacji z Bogiem i naszymi bliźnimi, bazowany na tekstach biblijnych w których występują anioły. 

ks. Tomasz Wola.Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 17/02/2021

Wraz z Środą Popielcową rozpoczął się Czas Pasyjny

Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym (Łk 18,31).

17 lutego 2021 roku obchodzimy Dzień Pokuty i Modlitwy (tzw. Środa Popielcowa), który rozpoczyna w Kościele Ewangelicko-Augsburskim CZAS PASYJNY, zwany też Wielkim Postem. Czas Pasyjny to 40-dniowy okres przygotowujący nas do przeżywania Pamiątki Śmierci Jezusa Chrystusa (Wielki Piątek) oraz Świąt Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc).

Nazwa tego okresu liturgicznego pochodzi od słowa „pasja”, oznaczającego mękę i cierpienie Jezusa Chrystusa. Czas pasyjny wzywa nas do zadumy nad pasją Chrystusa i zachęca do wewnętrznego wyciszenia, duchowej refleksji, modlitwy, lektury Słowa Bożego i odsunięcia od siebie spraw zewnętrznych.

Jest to też czas pokuty, rozumianej jako upamiętanie, powrót do Boga i Jego Słowa, do społeczności Kościoła, m.in. poprzez spowiedź i sakrament Komunii Świętej. Pasyjna refleksja...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 06/02/2021

Odbyło się zdalne posiedzenie Rady Diecezjalnej DPW

W dniu 25 stycznia 2021 r., poprzez platformę do wideokonferencji ZOOM, odbyło się zdalne posiedzenie Rady Diecezjalnej Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej.

Zebranych powitał ks. bp Marcin Hintz, który rozpoczął posiedzenie modlitwą. W zebraniu uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Diecezjalnej.

Jedną z głównych kwestii było omówienie przez Radę Diecezjalną sytuacji duszpasterskiej w poszczególnych parafiach DPW podczas stanu pandemii. Relację, na podstawie informacji zebranych od duchownych podczas konferencji księży, zdał ks. bp Marcin Hintz.

Dokonano również podsumowania kończącego się Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021, który w tym roku, ze względu na obostrzenia i konieczność zachowania dystansu społecznego, miał inny wymiar. W poszczególnych okręgach, w których działa Polska Rada Ekumeniczna, zadecydowano, że odbędą się tylko pojedyncze, centralne nabożeństwa ekumeniczne. Ks. radca Janusz Staszczak...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 05/01/2021

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021

Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc – pod tym hasłem będzie przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021. Tym razem materiały do ekumenicznych modlitw przygotowane zostały we wspólnocie Grandchamp w Szwajcarii. Podczas tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Ewangelii według św. Jana 15,1–17.

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:

Dzień 1: Przyjmując wybranieDzień 2: Dojrzewając wewnętrznieDzień 3: Formując jedno ciałoDzień 4: Modląc się wspólnieDzień 5: Pozwalając się przemienić słowemDzień 6: Przyjmując innychDzień 7: Wzrastając w jednościDzień 8: Jednając się z całym stworzen


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 05/01/2021

Nowa płyta z kolędami chóru z Piły

Ukazała się płyta pt. „Śpiewajmy” z kolędami chóru ewangelickiego im. Oskara Kolberga z Piły.

Święta Bożego Narodzenia w Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Pile były czasem finału „oczekiwania”. Prawdziwym wypełnieniem adwentu. W tym czasie doszło do ukazanie się pierwszej debiutanckiej płyty chóru ewangelickiego im. Oskara Kolberga z Piły pt. „Śpiewajmy”. Płyta została nagrana jesienią 2020 roku z uwzględnieniem reżimu sanitarnego i dzięki  zastosowaniu odpowiednich rozwiązań logistycznych.

Na płycie nagrano 9 kolęd i pastorałek, zaśpiewanych przez 24 chórzystów i chórzystek pod dyrekcją Natalii Karolak oraz jeden bonus track: „Anioł pasterzom mówił”, na pianino (aranż. Monika Różańska) i wokal (Natalia Karolak). Przy wydaniu płyty wsparcia udzielili: Diecezja Pomorsko-Wielkopolska, Urząd Miasta ...        więcej...