Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP

Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 12/03/2020

Wiosenna sesja Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej odwołana - list i apel Biskupa DPW

W trosce o bezpieczeństwo i zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, w związku z epidemią koronawirusa w Polsce, władze Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP zadecydowały odwołać wiosenną sesję Synodu DPW zaplanowaną w dniach 13-14 marca w Toruniu.

Poniżej zamieszczamy list zwierzchnika DPW, ks. bpa Marcina Hintza, skierowany do Synodałów oraz wiernych diecezji:

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Chrystusie Panu, Czcigodni Członkowie Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej,

Po całym dniu konsultacji i rozmów, obserwując zmieniającą się sytuację epidemiologiczną w kraju, Rada Diecezjalna podjęła jednomyślną decyzję o odwołaniu obrad Synodu w Toruniu.

Bardzo nam zależało, by Synod się odbył, ale w poczuciu odpowiedzialności, podjęliśmy decyzję o jego odwołaniu. Znajdujemy się w wyjątkowej sytuacji, w ostatnich dziesięcioleciach praktycznie bez precedensu, która ma już ogromny wpływ n...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 25/02/2020

W Sopocie odbyło się posiedzenie Rady Diecezjalnej DPW

W poniedziałek, dnia 24 lutego 2020 r., w Sopocie odbyło się posiedzenie Rady Diecezjalnej Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP.

Głównym punktem obrad Rady Diecezjalnej było zatwierdzenie nadesłanych przez parafie sprwozdań finansowych za rok ubiegły oraz preliminarzy budżetowych na rok bieżący.

Rada Diecezjalna ponadto omawiała przygotowania do wiosennej sesji Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, która zaplanowana jest w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Toruniu w dniach 13-14 marca 2020 r.


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 29/01/2020

Ks. bp Marcin Hintz laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza

28 stycznia 2020 r., w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta Gdańska, odbyła się uroczysta gala, podczas której Prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz, wręczyła Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Wydarzenie odbywa się co roku z okazji rocznicy urodzin wybitnego, gdańskiego astronoma – Jana Heweliusza.

Za rok 2019 to prestiżowe wyróżnienie, w kategorii nauk humanistycznych i społecznych, otrzymał ks. bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT (Chrześcijańska Akademia Teologiczna), Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz proboszcz trójmiejskiej parafii luterańskiej. Nagrodę przyznaje się za wybitne osiągnięcia naukowe, a Kapituła Nagrody w uzasadnieniu podkreśliła znaczący wkład ks. bp. Marcina Hintza w zgłębianiu myśli społeczno-politycznej protestantyzmu, w szczególności pomiędzy eklezjologią a ewangelickim prawem kościelnym.

Laudację na ...        więcej...


Parafia Piła | 09/01/2020

VI Ekumeniczny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Pile

6 stycznia, w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pile, odbył się VI Ekumeniczny Przegląd Kolęd i Pastorałek.

Podczas przeglądu wystąpiły: Chór „Halka”, pod kierunkiem Przemysława Wojnarowskiego, Chór Akademicki PUSS z Piły wraz z chórem Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina II w Pile pod dyrekcją Karola Urbanka, Chór św. Cecylii z Parafii Rzymskokatolickiej św. Rodziny pod dyrekcją Błażeja Mazanowskiego, Chór Soli Deo, którym dyrygowała Karolina Pettke Chór Di Ortica działający przy Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie pod dyrekcją Przemysława Wojnarowskiego  oraz miejscowy Chór ewangelicki im. Oskara Kolberga pod dyrekcją Natalii Karolak.Każdy z chórów wykonał 4 kolędy, następnie wszyscy zebrani w kościele św. Jana chórzyści i słuchacze zaśpiewali wspólnie kolędę „Wśród nocnej ciszy”. Po kolejnych występach chór&oa...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 09/01/2020

Życzenia noworoczne Biskupa Diecezji

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie,

za nami już kolejny rok 2019, za który Wam bardzo dziękuję. Był to dla naszej Diecezji dobry i błogosławiony czas.

Biblijne hasło Roku Pańskiego 2020 wyjęte jest z Ewangelii Marka i w nowym przekładzie Biblii Ekumenicznej brzmi: Wierzę, ratuj mnie w mojej niewierze! (Mk 9,24).

W krótkim rozważaniu poświęconemu temu Słowu, w książeczce "Z Biblią na co dzień", ks. dr Adam Malina wskazuje na trzy przestrzenie zawarte w tej krótkiej frazie. Z jednej strony to deklaracja i świadectwo wiary, z drugiej - prośba o ratunek; i wreszcie po trzecie: określenie obszaru, w którym potrzebujemy Bożej pomocy - to nasze niedowiarstwo.

Każdy z nas potrzebuje Bożej pomocy, łaski Wszechmogącego, to ona bowiem budzi w nas wiarę mocą Ducha Świętego poprzez Słowo. Wiara, która nie jest stała, lecz dynamiczna, wciąż na nowo potrzebuje czerpania ze źródeł żywota ...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 13/11/2019

Relacja z jesiennej sesji Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej w Słupsku

Tegoroczna jesienna sesja Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej odbyła się 9 listopada w Słupsku. Obrady rozpoczęły się od uroczystego, dziękczynnego nabożeństwa w kościele św. Krzyża. Nabożeństwo miało świąteczny charakter i oprócz synodałów uczestniczyli w nim licznie zgromadzeni parafianie ze Słupska, ponieważ w tym dniu obchodzono jubileusz 160-lecia pamiątki poświęcenia kościoła św. Krzyża.

Co prawda staroluteranie poświęcali wybudowany przez siebie kościół 28 sierpnia 1859 roku, jednak listopadowy termin uroczystości nawiązywał do rocznicy położenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła, co miało miejsce dwa lata wcześniej – 11 listopada, w dniu pamiątki chrztu Marcina Lutra. W ten sposób zostały powiązane ze sobą te dwa ważne wydarzenia z historii słupskiego kościoła św. Krzyża.

Z racji odbywającej się w Słupsku sesji Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, w nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele wszystkich parafii z ter...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 13/11/2019

Kazanie ks. bp. Marcina Hintza wygłoszone w Słupsku na rozpoczęcie obrad Synodu DPW

Kazanie wygłoszone przez ks. bpa Marcina Hintza z okazji 160.lecia poświęcenia kościoła św. Krzyża w Słupsku oraz rozpoczęcia jesiennej sesji Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP, dnia 9 listopada 2019 roku, w kościele św. Krzyża w Słupsku.

Tekst kazalny: Łk 6,27-38 (wg przekładu Biblii Ekumenicznej).

27.Ale do was, którzy słuchacie, mówię: Miłujcie waszych wrogów. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. 28.Błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was znieważają. 29.Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi, a temu, kto zabiera ci płaszcz, pozwól wziąć także koszulę. 30.Każdemu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto zabiera twoją własność, nie żądaj zwrotu. 31.Postępujcie z ludźmi tak, jak chcielibyście, aby oni z wami postępowali. 32.Jeśli kochacie tych, którzy was kochają, co to za łaska? Przecież i grzesznicy kochają tyc...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 05/11/2019

Jubileusz 20-lecia partnerstwa z Ewangelickim Kościołem Północnych Niemiec

Historia dwudziestoletniej przyjaźni

Przed dwudziestoma laty diecezja wrocławska oraz diecezja pomorsko-wielkopolska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce podpisały umowę partnerską z Pomorskim Kościołem Ewangelickim, dziś znanym jako Ewangelicko-Luterański Kościół Północnych Niemiec. Od tego momentu rozpoczął się czas spotkań, wspólnych inicjatyw oraz budowania pięknej przyjaźni.

2 listopada 2019 roku luteranie z Polski i Niemiec uczcili historię dwudziestoletniej przyjaźni i partnerstwa. Uroczystości rozpoczęły się w Kościele Pamięci w niemieckim Rosow, tuż przy granicy. Swoimi refleksjami podzielili się obecni na spotkaniu sygnatariusze umowy partnerskiej: Elke König (Prezes Synodu Pomorskiego Ewangelickiego Okręgu Kościelnego) oraz biskup Ryszard Bogusz. W preambule dokumentu z 14 listopada 1999 roku napisano:

„Diecezja wrocławska i diecezja pomorsko-wielkopolska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce ...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 05/11/2019

Ks. bp Tilman Jeremias został wprowadzony w urząd zwierzchnika Nordkirche

Dnia 31 października 2019 roku, ks. bp prof. Marcin Hintz wraz z ks. radcą Januszem Staszczakiem uczestniczyli w uroczystości wprowadzenia w urząd nowego biskupa Tilmana Jeremiasa z okręgu Meklemburgii i Pomorza Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Północnych Niemiec (Nordkirche).

Ks. bp Tilman Jeremias urodził się w 1966 roku w Mainz. Teologię ewangelicką studiował m.in. w Monachium, Tybindze i Lipsku. Decyzją Synodu został wybrany na zwierzchnika Nordkirche dnia 1 marca 2019 roku.

Uroczyste nabożeństwo oraz wprowadzenie nowego biskupa miało miejsce w katedralnym kościele św. Mikołaja w Greifswaldzie. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele partnerskich Kościołów z różnych stron świata - obecni byli m.in. zwierzchnicy Kościołów luterańskich w Tanzanii i w Kazachstanie. Naszą Diecezję reprezentowali ks. bp Marcin Hintz oraz ks. radca Janusz Staszczak.

Ewangelicki Kościół Północnych Niemiec od 20 lat ma podpisane partners...        więcej...


Parafia Gdańsk z siedzibą w Sopocie | 09/10/2019

Diecezjalne Śniadanie Kobiet w Sopocie - relacja

W sobotę dnia 5 października odbyło się już po raz czwarty Diecezjalne Śniadanie Kobiet Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP. Tym razem panie z naszej diecezji zostały zaproszone do Sopotu na spotkanie zatytułowane Jesteś Królową, aby zmieniać świat.

W sobotni poranek uczestniczki z parafii w Toruniu, Koninie, Pile, Poznaniu, Elblągu, Rypinie, Bydgoszczy oraz z Trójmiasta przyjechały do sopockiego kościoła Zbawiciela, gdzie na wszystkich gości czekało ciasto i gorące napoje przygotowane przez miejscowe parafianki. Łącznie w Diecezjalnym Śniadaniu Kobiet udział wzięło 110 pań z całej diecezji.

Po oficjalnym przywitaniu uczestniczek i wprowadzeniu w tematykę tegorocznego spotkania przez pastorową Iwonę Hintz – główną organizatorkę DŚK – i krótkim rozważaniu Słowa Bożego, poprowadzonym przez gospodarza i zwierzchnika DPW, ks. bp. Marcina Hintza, rozpoczął się oficjalny program Diecezjalnego Śniadania Kobiet.

Pierws...        więcej...