Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP

Szymon Krawczyk | 16/10/2014

Ks. bp Marcin Hintz odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej

W dniu 9 października 2014 r., w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przy ul. Miodowej 21c, odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2014/2015 połączona z obchodami 60-tej rocznicy powołania Akademii.

Po uroczystej immatrykulacji studentów I roku, p. Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, z okazji jubileuszu 60 lat istnienia Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i w uznaniu dla działalności edukacyjnej zasłużonych pracowników naukowo-dydaktycznych ChAT, udekorował ich orderami resortowymi.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej został również odznaczony zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP, ks. bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz. Medal KEN jest przyznawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Księdzu Biskupowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.


Szymon Krawczyk | 16/10/2014

Artur Pawłowski otrzymał główną nagrodę Diakonii Miłosierny Samarytanin

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP już po raz ósmy przyznała swoje nagrody w uznaniu za zaangażowanie na rzecz pracy diakonijnej oraz za „samarytańskie serce”.

Nagrody zostały rozdane podczas uroczystej ekumenicznej XIII Gali Ubi Caritas, która odbyła się 4 października w warszawskim Teatrze Kamienica. Nagrody i wyróżnienia przyznały także rzymskokatolicki Caritas Polska, Eleos Kościoła Prawosławnego, a także – po raz pierwszy – Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

W tym roku Nagrodę Główną Diakonii Polskiej i statuetkę „Miłosierny Samarytanin” otrzymał p. Artur Pawłowski z PEA Gdańsk-Sopot. Urodzony w 1930 r., po wojnie związał się z parafią luterańską w Gdańsku z siedzibą w Sopocie. Od wielu lat jest zaangażowany w jej działalność diakonijną, pełni funkcję przewodniczącego parafialnej Komisji Diakonijnej, na bieżąco organizuje pomoc dla najbardziej potrzebujących. Nag...        więcej...


ks. Michał Kühn | 16/10/2014

I Ewangelickie Mistrzostwa w Bowlingu w Kaliszu

W dniach 10-12.10. br., młodzież z całej Polski zebrała się w Kaliszu (diec. Pom-Wlkp.), aby wspólnie wziąć udział w I Ogólnopolskich Mistrzostwach Ewangelickich w bowlingu połączonych z Reformacyjnym Zjazdem Młodzieży.

Inicjatywa kaliskiej parafii miała na celu integrację, pozytywną rywalizację, ale przede wszystkim świetną zabawę.

W sobotę, o godz. 9,30, w kaplicy nastąpiło uroczyste powitanie uczestników, połączone      z rozważaniem słowa Bożego przez diakon Izabelę Sikorę. Następnie wszyscy udali się do kręgielni, gdzie zaczęło się prawdziwe sportowe szaleństwo.

Na zaszczytnym pierwszym miejscu znalazła się reprezentacja parafii z Dzięgielowa. Tytuł wicemistrzów otrzymała parafia w Koninie. Natomiast na trzeciej pozycji uplasowali się sami gospodarze.

Coś dla serca, coś dla ducha, czyli wieczorne spotkanie z muzyką i tańcami urozmaiciło zjazd. Uczestnicy mogli spędzić wyjątkowy cz...        więcej...


ks. Marcin Rayss | 10/10/2014

Zmarł ks. Paweł Badura - proboszcz parafii w Grudziądzu

Dnia 9 października 2014 roku, w wieku 59 lat, zmarł nagle śp. ks. Paweł Badura, proboszcz parafii ewangelickiej w Grudziądzu.

Śp. ks. Paweł Badura urodził się 22 września 1955 roku w Bielsku-Białej. Pochodził z parafii w Starym Bielsku.  Ukończył wydział teologii ewangelickiej na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, a duży wpływ na kształ jego drogi życiowej miał ks. Roman Mikler.  W latach 1980-1985 odbywał praktykę w parafii ewangelickiej w Cieszynie.  W dniu 24 listopada 1985 roku w Mikołowie został ordynowany na księdza wraz z ks. Jerzym Belowem i ks. bp Marianem Niemcem. Po ordynacji skierowany został do służby w Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej jako wikariusz diecezjalny. Od 1986 roku był wikariuszem, a od 1991 proboszczem administratorem parafii w Słupsku. W roku 1997 został wybrany proboszczem parafii w Nowym Sączu.  Od roku 2009 był mianowany proboszczem administratorem parafii w Gr...        więcej...


Szymon Krawczyk | 08/10/2014

Relacja z wyjazdu Śladami Lutra dla konfirmantów

W dniach 26-28 września 2014 roku młodzież w wieku konfirmacyjnym z Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej uczestniczyła w wyjeździe „Śladami Lutra”. 

Trasa wycieczki rozpoczynała się w Poznaniu i prowadziła przez Zamek Wartburg – gdzie Marcin Luter, ukrywając się jako rycerz Jerzy, przetłumaczył z greckiego na swój ojczysty język Nowy Testament, poprzez Eisleben – miasto urodzin i śmierci Reformatora, do Wittenbergii – gdzie rozgrywały się najważniejsze wydarzenia związane z XVI-wieczną Reformacją i jej głównymi przedstawicielami. Stałym punktem takich wyjazdów jest zwiedzanie muzeów w domach Marcina Lutra i Filipa Melanchtona. 44-osobowa grupa młodzieży poznawała miejsca i historię, które stały się podstawą dla ewangelickiego wyznania wiary, budując zarazem swoją tożsamość. 

Przygotowania związane z obchodami 500-lecia Reformacji nie p...        więcej...


ks. Marcin Rayss | 01/10/2014

Diecezjalna Konferencjach Duchownych - Stawiszyn, 30 września 2014

Dnia 30 września 2014 roku, w Stawiszynie, miała miejsce konferencja duchownych Diecezeji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Stawiszynie we wrześniu br. została zlikwidowana decyzją Wojewody Wielkopolskiego na podstawie stosownej uchwały Konsystorza. Księża podczas konferencji dokonali aktu desakralizacji zniszczonego neogotyckiego kościoła ewangelickiego w Stawiszynie, wybudowanego w latach 1785-1788, który został przekazany przez Kościół na rzecz Fundacji Laera.

Zwierzchnik Diecezji, ks. bp Marcin Hintz, w asyście ks. radcy Janusza Staszczaka oraz gospodarza miejsca ks. Michała Kühna - dotychczasowego proboszcza administratora PEA Stawiszyn, dokonał desakralizacji kościoła zgodnie z porządkiem opracowanym przez Komisję Liturgiczną naszego Kościoła. Na nabożeństwie, oprócz duchownych, byli obecni przedstawiciele Fundacji oraz okoliczni mieszkańcy Stawiszyna. W ten sposób w murach stawiszyń...        więcej...


ks. Marcin Rayss | 24/09/2014

Zmarł Piotr Mańka - kurator Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu wczorajszym (23.09.2014), w wielku 65 lat, zmarł p. Piotr Mańka - kurator Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Warcinie na Pomorzu.

Piotr Mańka urodził się 15.11.1949 r. Pochodził  z Górnego Śląska z miejscowości Wyry. W latach 1967-72 studiował na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu, uzupełniając wykształcenie studiami podypolomowymi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w leśnictwie oraz filozofii i etyki. Pracę zawodową rozpoczął w Połczynie. Od 1983 roku związany był z Zespołem Szkół Leśnych w Warcinie na Pomorzu, wpierw jako nauczyciel etyki, przedmiotów zawodowych oraz języka niemieckiego, później w latach 1997-2000 jako wicedyrektor. W 2000 r. został dyrektorem zespołu szkół w Warcinie.

Był członkiem parafii w Słupsku oraz kuratorem Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP i członkie...        więcej...


ks. Marcin Rayss | 10/09/2014

Relacja z XXVIII Zjazdu Chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP

W dniach 6-7 września 2014 roku odbył się XXVIII Zjazd Chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP. Gospodarzem tegorocznego Zjazdu była Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gdańsku-Sopocie.

W Zjeździe wzięły udział Chóry: PEA w Bydgoszczy pod dyr. dra Jakuba Kwintala, Kaliskiego Ewangelickiego Towarzystwa Śpiewaczego pod dyr. Renaty Ceroń, Ekumeniczny PEA w Koszalinie pod dyr. Marii Dąbrowskiej, PEA w Poznaniu pod dyr. Małgorzaty Raszyk-Kopczyńskiej, PEA w Rypinie pod dyr. Elżbiety Neumann-Majewskiej, PEA w Gdańsku-Sopocie pod dyr. Aleksandra Przeradowskiego oraz po raz pierwszy Chór Ekumeniczny PEA w Pile pod dyr. Waldemara Ratajczaka.

Dwudniowy Zjazd rozpoczął się w sobotnie popołudnie, w Tuchomiu, w ośrodku wypoczynkowym położonym nad jednym z wielu kaszubskich jezior. Na początku zaplanowano rozśpiewanie i wspóln


ks. Marcin Rayss | 27/08/2014

Pogrzeb śp. ks. Tadeusza Narzyńskiego

Dnia 23 sierpnia 2014 roku, w sobotę, pożegnaliśmy długoletniego proboszcza bydgoskiej Parafii, śp. ks. Tadeusza Narzyńskiego (1933-2014). O godz. 12:00 w kościele Zbawiciela rozpoczęło się nabożeństwo żałobne, na które przybyli parafianie z Bydgoszczy, Torunia, Piły oraz duchowni z wszystkich Diecezji naszego Kościoła. Księdza Tadeusza Narzyńskiego żegnała rodzina: dwie córki z rodzinami oraz dwaj bracia. 

W nabożeństwie uczestniczyli zwierzchnicy Diecezji: Mazurskiej – ks. bp Rudolf Bażanowski, Warszawskiej – ks. bp Jan Cieślar, Wrocławskiej – ks. bp Ryszard Bogusz oraz Pomorsko-Wielkopolskiej – ks. bp Marcin Hintz, który podczas nabożeństwa wygłosił kazanie (tekst poniżej).

Liturgię wstępną poprowadzili wspólnie obecny proboszcz bydgoskiej Parafii ks. Marek Loskot oraz byli uczniowie