Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP

ks. bp Marcin Hintz | 24/12/2013

Życzenia Świąteczne Biskupa Diecezji

Siostry i Bracia w Panu, Członkowie Wspólnoty Diecezjalnej,

Z okazji zbliżających się Świąt Narodzenia Pańskiego oraz nadchodzącego Nowego Roku, wszystkim Członkom Parafii naszej Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Sympatykom i Przyjaciołom naszego Kościoła, życzymy wiele Bożego Błogosławieństwa, zdrowia, pogody ducha, radosnych chwil przy świątecznym stole, jak też nieustannego Bożego prowadzenia i Jego Mocy w 2014 Roku.

ks. bp Marcin Hintz wraz z Rodziną


ks. Marcin Rayss | 17/12/2013

Promocja książek w toruńskiej Parafii

Dnia 10 grudnia 2013 roku, w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Toruniu, o godz. 15.30 w kaplicy przy ul. Strumykowej 8, odbyła się promocja dwóch nowych książek: Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI-XX w.) oraz Na emigracji. Losy polskiego wychodźstwa ewangelickiego w XX wieku, połączona ze spotkaniem z Autorami.

Licznie przybyłych na promocję gości przywitał gospodarz miejscowej Parafii, ks. Jerzy Molin. W spotkaniu, któremu przewodniczył zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP, ks. bp Marcin Hintz, uczestniczyli również niektórzy spośród współautorów książki Kościoły Luterańskie..., m.in. prof. Tadeusz Stegner, prof. Janusz Małłek, dr hab. Tomasz Kempa, dr Piotr Birecki, dr Sylwia Grochowina oraz redaktor naukowy i jednocześnie autor drugiej z publikacji pt. Na emigracji... - dr hab. Jerzy Kłaczkow.

Poszczególni autorzy, zabierając głos,


ks. Marcin Rayss | 12/12/2013

Diecezjalna Konferencja Księży - Rekolekcje Adwentowe, Toruń 2013

Dnia 10 grudnia 2013 roku w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Toruniu, w ramach adwentowych rekolekcji, odbyła się kolejna Konferencja Duchownych Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP.

Na rozpoczęcie duchowni oraz miejscowi parafianie mogli wspólnie przeżyć nabożeństwo spowiednio-komunijne. Zgromadzonych przywitał zwierzchnik Diecezji, ks. bp Marcin Hintz, który wspólnie z gospodarzem toruńskiej Parafii, ks. Jerzym Molinem, oraz z ks. Markiem Uglorzem – zaproszonym na konferencję w celu poprowadzenia rekolekcji – wspólnie poprowadził nabożeństwo. Słowem Bożym podzielił się ks. prof. Uglorz, wygłaszając kazanie na podstawie tekstu z księgi Objawienia św. Jana.

Po nabożeństwie, w ramach rekolekcji, ks. Uglorz przeprowadził rozważanie zatytułowane „Mętne źródła życia i służby”


ks. Michał Kühn | 01/12/2013

Ekumeniczne spotkanie z przeszłością

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Kaliszu w porozumieniu z Nadleśnictwem Turek oraz Towarzystwem Przyjaciół Brudzewa przyczyniła się do upamiętnienia cmentarza ewangelickiego w Porożu Starym. Relacja ze spotkania:

Wspólna modlitwa, przedstawienie krótkiej historii cmentarza, udostępnienie tablicy informacyjnej oraz zapalenie zniczy towarzyszyło ekumenicznemu spotkaniu z przeszłością, które odbyło się dzisiaj, 20 listopada na cmentarzu ewangelicko- augsburskim w Porożu Starym w gminie Malanów.

Cmentarz ewangelicki w Porożu Starym to największy i najlepiej zachowany cmentarz w gminie Malanów. Powstał w roku 1772, a pierwsze udokumentowane pochówki miały miejsca po 1975 r. Przed 1945 r. wieś zamieszkiwana była w większości przez społeczność ewangelików, jak również baptystów i ludność wyznania rzymsko- katolickiego. Ewangeliccy mieszkańcy Poroża przynależeli do parafii w Prażuchach Starych...        więcej...


ks. Michał Kühn | 23/11/2013

Reformacyjne Rekolekcje Synodalne Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP Poznań, 9 listopada 2013

W dniu 9 listopada 2013 r. odbył się rekolekcyjny Synod Diecezjalny, Diecezji Pomorsko-Wlkp. w Poznaniu. Obrady Synodu rozpoczęły się nabożeństwem prowadzonym przez ks. bp prof. Marcina Hintza, Księdza Radcę Janusza Staszczaka, miejscowego proboszcza oraz jednego z zaproszonych  gości z Kościoła Nordkirche, z którym Diecezja Pomorsko Wlkp. posiada partnerstwo. Uroczyste nabożeństwo połączone było ze Spowiedzią i Komunią Św., zaś Słowem Bożym służył gospodarz parafii ks. Marcin Kotas.

Podczas Synodu wygłoszone zostały trzy referaty:

- Pan dr Jerzy Sojka wygłosił referat na temat: „Grzesznik szukający Boga. Pytania o pokutę i spowiedź w teologii Marcin Lutra”,

- Kolejny referat wygłosił Pan mgr Łukasz Barański, którego temat brzmiał: „Wymiana korespondencji pomiędzy Reformatorami”,

- Ostatni z referatów przedstawił ks. dr Christoph Ehricht z Kościoła Nordkirche, dotyczący Jana Bugenhagena.

Uczestnicy Synod...        więcej...


Kamila Błaszczyk | 21/11/2013

Ordynacja na księży - Relacja

W Przedostatnią Niedzielę Roku Kościelnego, 17 listopada 2013 roku, w ewangelickim kościele Zbawiciela w Sopocie odbyła się uroczystość ordynacji dwóch magistrów teologii ewangelickiej na księży Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP: ks. Marcina Rayssa oraz ks. Łukasza Zielińskiego.

Licznie zgromadzeni goście, duchowni oraz parafianie byli świadkami aktu ordynacji dokonanego przez zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. bpa Jerzego Samca, biskupa Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej ks. prof. Marcina Hintza oraz emerytowanego biskupa Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej ks. Michała Warczyńskiego. Akt ordynacji poprzedziło ślubowanie i przysięga na wierność Słowu Bożemu oraz księgom wyznaniowym ewangelickiego Kościoła. Asystenci nałożyli ordynowanym komże – symbol czystości.

Asystentami ks. Marcina Rayssa byli ks. bp prof. Marcin Hintz oraz ks. kmdr Marek Loskot z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy. Asystenta...        więcej...


ks. Marcin Rayss | 21/11/2013

Relacja z Diecezjalnego Zjazdu Młodzieży Ewangelickiej

Diecezjalny Zjazd Młodzieży Ewangelickiej - PEA Toruń, 22-24 listopada 2013 r.

Już po raz kolejny mamy za sobą spotkanie młodzieży naszej Diecezji. Młodzież z prafii w Toruniu, Bygoszczy, Gdańsku, Kaliszu, Kępnie, Pile, Poznaniu, Słupsku i Włocławku tym razem spotkała się w grodzie Kopernika. Hasłem przewodnim zjazdu było pytanie: „Co zobaczymy w niebie?”. Chyba nie tylko ja byłam ciekawa co się za tym kryje. Ten zjazd różnił się trochę od tych poprzednich... A mianowicie odbył się pod innym kierownictwem – naszego nowego Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży, ks. Waldemara Wunsza.

Zjazd rozpoczął się w piątek o godz. 18:00. Po kolacji gospodarz miejscowej parafii, ks. Jerzy Molin oraz ks. Wunsz krótko nas powitali. Następnie ks. Wunsz wprowadził zebranych w tematykę zjazdu i poprowadził rozważanie, kt&oac


ks. Marcin Rayss | 15/11/2013

95. rocznica odtworzenia Marynarki Wojennej RP

Serdecznie zapraszamy na uroczyste dziękczynne nabożeństwo z okazji 95. rocznicy odtworzenia Marynarki Wojennej RP. W nabożeństwie wezmą udział przedstawiciele władz samorządowych z prezydentem Sopotu na czele, oficerowie Marynarki Wojennej RP oraz kapelani Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego.

Nabożeństwo odbędzie się w ewangelickim kościele Zbawiciele w Sopocie, przy skwerze ks. Otto Bowiena, 23.XI o godz. 11.00. Zapraszamy!ks. Marcin Rayss | 22/10/2013

Jesienna sesja Synodu Kościoła w Warcinie 18-20 październik 2013

W dniach od 18 do 20 października br. w Warcinie, na terenie Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, miało miejsce posiedzenie Synodu Kościoła - najwyższej władzy Kościoła Ewangelickiego w Polsce.

Zadaniem Synodu w czasie jesiennej sesji było m.in. przyjęcie sprawozdania budżetowego oraz uchwalenie preliminarza finansowego Kościoła na rok 2014.

Synod Kościoła liczy 68 członków - reprezentantów poszczególnych Diecezji, z których większość to osoby świeckie. Z ramienia Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej członkami Synodu KEA w RP są: z urzędu - ks. bp Marcin Hintz, zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej oraz p. Piotr Mańka, kurator Diecezji, a także wybrani przedstawiciele Diecezji, duchowni - ks. Marek Loskot, proboszcz PEA Bydgoszcz, ks. radca Janusz Staszczak, proboszcz PEA Koszalin oraz ks. Tomasz Wola, proboszcz PEA Piła i świeccy - p. Izabela Główka-Sokołowska z PEA Koszalin oraz p. Jerzy Gizło z PEA Poznań.

Uczestników je...        więcej...


Szymon Krawczyk | 28/09/2013

XIX Forum Ewangelickie w Koszalinie - Relacja

„Przyszłość Kościoła - Kościół przyszłości” – tak brzmiał temat przewodni XIX Forum Ewangelickiego. W tym roku w dniach 12-15 września osoby zaangażowane w inicjatywę FE zostały zaproszone przez parafię ewangelicką oraz Oddział PTEw do Koszalina.

Tegoroczne Forum Ewangelickie odbywało się pod honorowym patronatem ks. bp. Jerzego Samca, ks. bp. prof. Marcina Hintza, prof. Jerzego Buzka, senator Anny Sztark oraz ks. bp. seniora Jan Szarka. Goście w imieniu organizatorów gości przywitała Izabela Główka-Sokołowska oraz proboszcz parafii w Koszalinie – ks. radca Janusz Staszczak, który zaznaczył jak ważnym wydarzeniem w działalności koszalińskiej parafii i młodego oddziału PTEw jest organizacja FE. Wyraził on także radość z obecności przedstawicieli Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.

Następnie słowa pozdrowienia skierował do uczestników zwierzchnik Diecezji P...        więcej...