Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP

Grzegorz Fryda | 07/11/2022

Diecezjalna Konferencja Księży w Elblągu

We wtorek 18 października w Elblągu odbyła się pierwsza po wakacyjnej przerwie Diecezjalna Konferencja Księży. 

Zanim jeszcze rozpoczęły się obrady wszyscy duchowni z Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej zgromadzili się w kościele św. Anny, gdzie gospodarz, ks. Marcin Pilch poprowadził wszystkich w modlitwie. 

Następnie uczestnicy DKK udali się do plebanii, gdzie w trakcie obrad prowadzonych przez ks. bp Marcina Hintza podejmowane były tematy dotyczące bieżących wyzwań pojawiających się na terenie DPW oraz w całym Kościele. Podsumowane zostały również minione wydarzenia.

Przedstawiony zgromadzonym został także nowy wikariusz diecezjalny, ks. Grzegorz Fryda, który przejął obowiązki ks. Marcina Rayssa. 

Kolejna Diecezjalna Konferencja Księży Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej odbędzie się 13 października w Lesznie.


Grzegorz Fryda | 05/10/2022

Ś jak ŚNIADANIE, Ś jak ŚWIATŁOŚĆ

Po dwuletniej pandemicznej przerwie, 1 października br dane nam było spotkać się na kolejnym Diecezjalnym Śniadaniu Kobiet Diecezji Pomorsko - Wielkopolskiej w Toruniu. Na spotkanie przyjechało blisko 110 pań z Bydgoszczy, Elbląga, Gdańska-Sopotu, Grudziądza, Konina, Lipna, Piły, Poznania, Rypina, Słupska, Torunia, Turku i Włocławka.

Rozpoczęliśmy wspólnym śpiewem i modlitwą w kościele św. Szczepana. Słowo powitania wygłosił proboszcz parafii, ks. Michał Walukiewicz. Słowem Bożym i modlitwą pozdrowił panie Zwierzchnik Diecezji Pomorsko - Wielkopolskiej ks. Biskup Marcin Hintz wskazując na znaczenie, rolę i aktywność kobiet w kościele.

Kolejne punkty programu odbywały się w sali Restauracji Mieszczańskiej "U Gołębiewskich", gdzie czekało już na nas wspaniałe, pyszne śniadanie.  

Po nakarmieniu ciała, duchowo posiliła nas swoim wykładem opartym o słowa:  Niech stanie się światłość. (…) I widział Bóg, że światłość...        więcej...


Grzegorz Fryda | 27/09/2022

Odbyło się posiedzenie Rady Diecezjalnej

We wtorek 27 września w siedzibie Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej w Sopocie odbyło się posiedzenie Rady Diecezjalnej Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej.

W centrum zainteresowania Radców było przede wszystkim zatwierdzenie odbywających się w ostatnim czasie wyborów na reprezentantów poszczególnych parafii naszej diecezji w Synodzie Diecezjalnym.

Rada Diecezjalna jest władzą wykonawczą Diecezji. Do zadań Rady Diecezjalnej należy m.in. zarządzanie majątkiem Diecezji, wykonywanie uchwał Synodu Diecezjalnego, zajmowanie się sprawami bieżącymi Diecezji, a także sprawami zleconymi przez kościelne władze przełożone. 

Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 01/09/2022

Rozpoczęło się Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów w Karlsruhe

31 sierpnia w Karlsruhe rozpoczęło się 11. Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów. To największe i najważniejsze gremium ekumeniczne na świecie, które reprezentuje 352 Kościoły członkowskie ze 120 krajów tradycji prawosławnej, anglikańskiej, ewangelickiej, ewangelikalnej i starokatolickiej.

Zgromadzenie zwykle zbiera się co 8 lat, tym razem w południowoniemieckim Karlsruhe, poprzednie miało miejsce w Pusan, w Południowej Korei. W Zgromadzeniu bierze udział około 800 delegatów reprezentujących Kościoły członkowskie oraz około 3000 obserwatorów i innych uczestników, w tym 15-osobowa delegacja Kościoła rzymskokatolickiego. Zgromadzenie otworzyli przedstawiciele władz Światowej Rady Kościołów, reprezentacji Kościoła Ewangelickiego Niemiec oraz Rady Ekumenicznej Kościołów w Niemczech. Wszyscy delegaci i uczestnicy złączyli się w modlitwie. W przemówieniach można było usłyszeć nie tylko słowa nadziei, lecz r...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 07/07/2022

Nowy kościół w naszej Diecezji - poświęcenie kaplicy św. Anny w Elblągu

Bp Jerzy Samiec oraz bp Marcin Hintz, w asyście proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Elblągu, ks. Marcina Pilcha, dokonali poświęcenia kaplicy św. Anny, która po wielu latach powróciła do elbląskich luteran.

Uroczyste nabożeństwo miało miejsce 18 czerwca 2022 roku w Elblągu. Wzięli w nim udział parafianie oraz wierni z diecezji pomorsko-wielkopolskiej, a także licznie zgromadzeni goście ekumeniczni wraz z biskupem elbląskim Kościoła rzymskokatolickiego Jackiem Jezierskim.

W nabożeństwie wzięli również udział duchowni DPW: ks. Marek Loskot z Bydgoszczy, ks. Wojciech Froehlich ze Słupska oraz ks. Karol Niedoba z Grudziądza. Uroczystego aktu poświęcenia dokonał zwierzchnik Kościoła, ks. bp Jerzy Samiec wraz ze zwierzchnikiem diecezji pomorsko-wielkopolskiej, ks. bp. Marcinem Hintzem.

Do 1945 roku społeczność ewangelików w Elblągu była bardzo liczna. Po wojnie wiele osób opuśc...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 05/07/2022

Kazanie ks. bp. Marcina Hintza wygłoszone podczas Ogólnopolskiej Konferencji Duchownych

Kazanie wygłoszone przez ks. bp. Marcina Hintza na Ogólnopolskiej Konferencji Duchownych w Wiśle Malince dnia 28 czerwca 2022 roku.

Tekst kazalny: J 14,10-15, tłum. Biblia Brzeska

10. Nie wierzyszże, iż ja w Ojcu jestem a Ociec jest we mnie? Słowa, któreć ja wam powiedam, nie od samego siebie ich powiedam, ale Ociec, któryć we mnie mieszka, tenci sam czyni sprawy ty.

11. Wierzcież mi, iżci ja w Ojcu jestem, a Ociec we mnie. Jesliż inaczej, dla onych samych spraw wierzcie mnie.

12. Zaprawdę, zaprawdę wam powiedam. Kto wierzy w mię, sprawy ty, które ja czynię i on czynić będzie i więczsze a niż ty czynić będzie; bo ja do Ojca odchodzę.

13. Oczkolwiek tedy będziecie prosić w imię moje, to uczynię, aby był uwielbion Ociec w Synu.

14. A tak oczkolwiek będziecie prosić w imię moje, ja uczynię.

15. Jesliż mię miłujeci


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 05/07/2022

Ogólnopolska Konferencja Duchownych w Wiśle Malince 27-29 czerwca 2022

W dniach 27-29  czerwca 2022 r. w Wiśle Malince odbyła się Ogólnopolska Konferencja Duchownych. Podczas tegorocznej konferencji wszystkie rozważnia, modlitwy oraz nabożeństwo poprowadzili duchowni naszej Diecezji.

W poniedziałek 27 czerwca zebranych powitał zwierzchnik Kościoła, bp Jerzy Samiec, a pierwszą modlitwę poprowadził ks. Tomasz Wola z parafii w Pile. 

Następnie wykład pt. „Duszpasterstwo osób wykluczonych” wygłosił ks. dr Roman Pracki. Mówił czym jest wykluczenie, w jakich obszarach występuje Zwrócił uwagę, że wykluczenie może dotyczyć każdego człowieka, lecz najbardziej narażone są np. osoby uzależnione od środków psychoaktywnych, samotne, bezdomne, długotrwale bezrobotne, opuszczające zakłady penitencjarne, osoby samotnie wychowujące dzieci, pacjenci psychiatryczni, osoby z niepełnosprawnościami, ofiary przemocy domowej i seksualnej, migranci i ...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 31/05/2022

XXXIV Diecezjalny Zjazd Chórów we Włocławku

W dniach 28-29 maja 2022 roku, po długiej, 3-letniej, przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, we Włocławku odbył się ponownie, wyczekiwany przez wielu z utęsknieniem, XXXIV Diecezjalny Zjazd Chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

W sobotę po południu chóry z parafii w Sopocie, Bydgoszczy, Poznaniu, Toruniu, Piły oraz w Rypinie zameldowały się we włocławskiej parafii. Oficjalnego otwarcia zjazdu dokonał zwierzchnik Diecezji, ks. bp Marcin Hintz w towarzystwie gospodarza, ks. Dawida Mendroka – proboszcza parafii we Włocławku. Chórowe spotkanie rozpoczęło się w kościele od wspólnej modlitwy i zaśpiewania pieśni „Za rękę weź mnie, Panie”. Następnie zaplanowana została wspólna próba połączonych chórów, którymi tym razem kierowała dyrygentka pilskiego chóru, p. Natalia Karolak. Wieczorem chóry miały czas, aby zapoznać się z akustyką mie...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 20/05/2022

W niedzielę Cantate ks. bp Marcin Hintz poprowadził nabożeństwo w Dublinie dla polskich luteran mieszkających w Irlandii

15 maja 2022 r. w 4. Niedzielę po Wielkanocy – Cantate – ks. bp Marcin Hintz poprowadził nabożeństwo w Dublinie dla polskich luteran mieszkających w Irlandii.

W roku 2007 Kościół Ewangelicko-Augsburski objął swoją opieką duszpasterską Polaków ewangelików, którzy przebywają w Irlandii. Pierwsze nabożeństwo w kościele luterańskim w Dublinie odbyło się 19 maja 2007 r.

Obecnie nabożeństwa odbywają się raz w miesiącu, a koordynatorem nabożeństw i duszpasterzem Polskiego Duszpasterstwa Ewangelickiego w Irlandii jest ks. Wojciech Froehlich – proboszcz parafii w Słupsku.

Nabożeństwa odbywają się o godz. 17.00 w kościele luterańskim St. Finian’s Lutheran Church (Dublin Adelaide Road 24). Po nabożeństwie odbyło się spotkanie z parafianami w Luther House.Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 20/05/2022

Światowa Federacja Luterańska otworzyła w Gdańsku Centrum Pomocy Uchodźcom z Ukrainy

17 maja 2022 r. w Gdańsku otwarto drugi, największy z sześciu punktów rejestracyjnych programu wsparcia finansowego dla uchodźców z Ukrainy realizowanego przez UNHCR oraz Światową Federację Luterańską.  Wychodząc naprzeciw potrzebom uchodźców uciekających z Ukrainy Służba Światu ŚFL (LWF World Service) otwiera w Polsce sześć punktów doraźnej pomocy gotówkowej.

Punkt rejestracyjny dla uchodźców w Gdańsku – „Zieleniak”, przy ul. Wały Piastowskie 1 – będzie miał za zadanie zarejestrować i następnie monitorować wypłacanie pomocy gotówkowej dla 20 tys. rodzin. Ma też zapewnić priorytetowe traktowanie najsłabszych i najbardziej nieodpornych w tej grupie.

– Dzięki współpracy wielu środowisk, otworzyliśmy punkt, który będzie świadczył pomoc długofalowo. Udało się wejść we współpracę z Organizacją Narodów Zjednoczonych, która jest wyspecjalizow...        więcej...