Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP

Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 22/03/2016

Finał Konkursu Biblijnego Sola Scriptura w Bielsku-Białej

Do finału IX Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Sola Scriptura 2015/2016, który odbył się w Bielsku-Białej 12 marca 2016 r. zakwalifikowało się 139 młodych ewangelików ze wszystkich diecezji. Wśród najliczniej reprezentowanych parafii znalazły się: Cieszyn, Skoczów, Warszawa – parafia Świętej Trójcy, Wisła-Centrum, Goleszów, Drogomyśl, Jastrzębie Zdrój oraz Kraków.

Diecezję Pomorsko-Wielkopolską reprezentowały dzieci i młodzież z Parafii w Gdańsku-Sopocie, Kępna, Słupska i Torunia. Laureatami konkursu zostali: z grupy szkół podstawowych - Julia Hintz (PEA Gdańsk) oraz z grupy gimnazjalnej - Filip Szalbot (PEA Toruń). Finalistami konkursu pondato byli: Natalia Szczerbuk (PEA Kępno) oraz Dorota Sieklicka i Adam Parol (PEA Słupsk).

W tej edycji uczestnicy musieli się wykazać znajomością Ew...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 18/03/2016

Kazanie bpa Marcina Hintza wygłoszone podczas Synodu DPW w Warcinie

Kazanie wygłoszone przez ks. bpa Marcina Hintza podczas Synodu DPW w Warcinie 5 marca 2016 roku na tekst 4. Niedzieli Pasyjnej Laetare:

3.Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, 4.który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. 5.Bo, jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. 6.Jeśli tedy utrapienie nas spotyka, jest to dla waszego pocieszenia i zbawienia; jeśli zaś pocieszenie, jest to ku waszemu pocieszeniu, którego doświadczacie, gdy w cierpliwości znosicie te same cierpienia, które i my znosimy; 7.a nadzieja nasza co do was jest mocna, gdyż wiemy, iż jako w cierpieniach udział macie, tak i w pociesze. (2 Kor 1,3-7).


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 08/03/2016

Relacja z Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, Warcino 4-5 marca 2016

W dniach 4-5 marca 2016 roku w Warcinie obradował Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP.

Sesja miała miejsce na terenie Zespołu Szkół Leśnych im. prof. Stanisława Sokołowskiego. Dwudniowe spotkanie rozpoczęło się w piątkowe popołudnie od modlitwy, którą poprowadził ks. Dawid Mendrok w zabytkowym, XVII-wiecznym kościele, przeniesionym z Ciecholubia i odrestaurowanym w Warcinie za sprawą zmarłego kuratora Diecezji śp. Piotra Mańki. Kolejny już Synod DPW w tym miejscu był swoistym hołdem złożonym byłemu dyrektorowi Technikum Leśnego w Warcinie, a przede wszystkim oddanemu w służbie działaczowi na rzecz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. To właśnie m.in. jemu poświęcona była wieczorna sesja i wspomnienie, którego dokonał proboszcz słupskiej parafii, ks. Wojciech Froehlich.  Społeczność diecezjalna uczciła również pamięć śp. Piotra Mańki składając kwiaty pod tablicą z jego nazwiskiem po sobotnim ...        więcej...


Parafia Poznań | 08/03/2016

W Poznaniu odbyła się promocja książki o księdzu seniorze Gustawie Manitiusie

„Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich” (Hbr 13, 7) – to znane słowa, aktualne w każdym czasie i miejscu. Przypominamy je po raz kolejny, bowiem 30 i 31 stycznia 2016 r. parafia ewangelicko-augsburska w Poznaniu miała przyjemność zorganizowania spotkań poświęconych prezentacji książki „Ks. Gustaw Manitius. Pastor ewangelicki, męczennik za wiarę i polskość”, opublikowanej w ostatnich dniach ubiegłego roku przez toruńskie Wydawnictwo Adam Marszałek. Autorem starannie wydanej, ilustrowanej, 400-stronnicowej publikacji jest Andrzej Manitius, prywatnie wnuk bohatera biografii, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, obecnie profesor Wydziału Elektrotechniki i Inżynierii Komputerowej amerykańskiego George Mason University w Fairfax, Virginia.

Ksiądz Gustaw Manitius urodził się w rodzinie pastorskiej w Konstantynowie Łódzk...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 25/02/2016

Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, Warcino, 4-5 marca 2016

W dniach 4-5 marca 2016 roku w Warcinie, na terenie Technikum Leśnego, odbędzie się wiosenna, sprawozdawcza sesja Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP.

 

Poniżej prgram Synodu:

Piątek, 04.03.2016

17.30 Przyjazd uczestników do Warcina (Technikum Leśne, Warcino 1).

18.00 Wieczorne rozważanie w kościele w Warcinie – ks. Dawid Mendrok.

18.30 Sesja referatowa:

Wspomnienie śp. Piotra Mańki, zmarłego kuratora Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej.

19.00 Przerwa na kolację.

19.45 Moja wizja Kościoła.

Swoje refleksje wygłoszą: ks. Karol Niedoba, ks. Waldemar Gabryś, ks. Tomasz Wola, dr Małgorzata Grzywacz, p. Jan Wild.

Dyskusja.

21.00 Wieczór integracyjny.

 

Sobota, 05.03.2016

...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 13/02/2016

Kazanie ks. bpa Marcina Hintza wygłoszone w kościele św. Jadwigi w Gdyni w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016

Tekst kazania: EWANGELIA: Mt 28,1-10

A gdy skończył się szabat, pierwszego dnia tygodnia o świcie, Maria Magdalena i inna Maria poszły, żeby obejrzeć grób. Nagle nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Anioł Pana zstąpił bowiem z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Wyglądał jak błyskawica, a jego szaty były białe jak śnieg. Strażnicy na jego widok z przerażenia zadrżeli i zamarli. Anioł zaś powiedział do kobiet: Nie bójcie się! Wiem, że szukacie ukrzyżowanego Jezusa. Nie ma Go tu, zmartwychwstał, tak jak zapowiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. Pójdźcie też szybko i oznajmijcie Jego uczniom: Powstał z martwych i idzie przed wami do Galilei, tam Go zobaczycie. Oto, co miałem wam powiedzieć. Odeszły więc szybko od grobu i ze strachem, i z wielką radością pobiegły przekazać to Jego uczniom. Nagle Jezus wyszedł im naprzeciw i pozdrowił je: Witajcie! One zaś podeszły, objęły Go za nogi i złożyły Mu pokłon....        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 12/02/2016

Konferencja w 470. rocznicę śmierci Reformatora Kościoła ks. dra Marcina Lutra

Dnia 9 lutego 2016 roku w toruńskiej plebanii odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Diecezję Pomorsko-Wielkopolską KEA w RP oraz miejscową parafię. Konferencja poświęcona była Reformatorowi Kościoła ks. dr. Marcinowi Lutrowi w 470. rocznicę jego śmierci.

W konferencji wzięli udział toruńscy parafianie, przedstawiciele środowiska naukowego, studenci teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, duchowni Diecezji: Pomorsko-Wielkopolskiej, Warszawskiej oraz Mazurskiej.

Wśród zaproszonych gości – wykładowców – znaleźli się ks. prof. Johannes Schilling, prezydent międzynarodowej organizacji Luther-Gesellschaft zrzeszającej naukowców, głównie teologów i historyków Reformacji, na całym świecie. Luther-Gesellschaft, która swoją siedzibę ma w Wittenberdze, powstała w 1918 roku i liczy obecnie ponad tysiąc członków. Jej celem jest popularyzac...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 14/01/2016

Diecezjalny etap konkursu Sola Scriptura w Bydgoszczy

Tegoroczny etap diecezjalny konkursu biblijnego dla dzieci i młodzieży Sola Scriptura w Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej odbył się 9 stycznia w nowym centrum parafialnym w Bydgoszczy.

Część uczestników dotarła już w przeddzień ze względu na dużą odległość dzielącą ich od Bydgoszczy. Organizowanie konkursu Sola Scriptura w Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej jest więc zarazem dużym nakładem pracy młodych ludzi jak i logistycznym przedsięwzięciem duchownych i opiekunów. Oprócz konkursu przygotowany został program dla uczestników, którego celem była integracja młodzieży oraz zwiedzenie ścisłego centrum Bydgoszczy. Konkurs rozpoczął modlitwą i odczytaniem haseł biblijnych zwierzchnik diecezji, ks. bp prof. Marcin Hintz, życząc wszystkim udanych prac i przejścia do kolejnego etapu. Następnie biskup przedstawił młodzieży księży i opiekunów, a także wizytatora diecezjalnego ks. Marka Loskota oraz przyszłego diecezjalnego duszpa...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 09/12/2015

Diecezjalna Konferencja Księży DPW - Piła, 8 grudnia 2015

8 grudnia w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pile odbyła się konferencja księży Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. 

Konferencja rozpoczęła się od adwentowego nabożeństwa spowiednio-komunijnego, podczas którego Słowo Boże zwiastował radca DPW, ks. Janusz Staszczak, spowiedź poprowadził zwierzchnik diecezji ks. bp Marcin Hintz, a liturgię proboszcz pilskiej parafii - ks. Tomasz Wola.

Po nabożeństwie księża dyskutowali na temat ordynacji kobiet na urząd prezbitera w Kościele E-A w RP. Dyskutowano przede wszystkim o praktycznych stronach tej kwestii z perspektywy diaspory. Wprowadzenie do dyskusji, na podstawie dokumentu opracowanego przez synodalną komisję prawniczą, poprowadził ks. Tomasz Wola - członek Synodu Kościoła. Poruszane były między innymi kwestie możliwości odbywania wspólnie przez małżeństwo duchownych praktyki i wikariatu w jednej parafii, urlopu macierzyńskiego i jego konsekwencji, itp.

Dyskusja pokazała, że wśr&oacut...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 01/12/2015

Konferencja prasowa poświęcona obchodom jubileuszu 500-lecia Reformacji w Gdańsku i na Pomorzu

1 grudnia 2015 roku w Urzędzie Miasta Gdańska odbyła się konferencja prasowa poświęcona planowanym obchodom jubileuszu 500-lecia Reformacji w Trójmieście i na Pomorzu w 2017 roku.

W konferencji wzięli udział m.in. zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP, ks. bp prof. Marcin Hintz, Prezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz, Wiceprezydent Miasta Sopotu, Marcin Skwierawski, Dziekan Wydziału Historycznego UG, prof. Wiesław Długokęcki oraz ks. kmdr por. Marcin Pilch.

Konferencja miała za zadanie przybliżyć inicjatywę obchodów oraz sam jubileusz, a także promować wszelkie działania, które będą realizowane zarówno przez Diecezję Pomorsko-Wielkopolską jak i Parafię E-A w Gdańsku-Sopocie, wspólnie z trójmiejskimi instytucjami i partnerami.

Przedstawiono ramowy plan obchodów 500-lecia Reformacji, które będą skupiać się wokół kilku najważniejszych wydarzeń,  mając...        więcej...