Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP

Szymon Krawczyk | 13/09/2012

Ósma rocznica poświęcenia kościoła w Poznaniu i wspomnienie śp. ks. sen. Tadeusza Raszyka

Ósmą rocznicę poświęcenia nowego kościoła i centrum parafialnego obchodzili w niedzielę poznańscy protestanci. Uroczystości rozpoczęły się od wspólnej modlitwy i złożenia kwiatów przy grobie zmarłego w marcu ks. Tadeusza Raszyka, który przez ponad 30 lat był proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej.

http://www.lazarz.pl/?id=2&nr=4212Parafia Bydgoszcz | 19/05/2012

Noc Muzeów w Bydgoszczy

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bydgoszczy włączyła się do „Nocy Muzeów”, otwierając dla zwiedzających kościół Zbawiciela. Świątynia została zbudowana w 1897 r. według projektu berlińskiego architekta Heinricha Seelinga.

http://luteranie.pl/archiwum/2012/bydgoska_noc_muzeow_2012,4058.htmlParafia Leszno | 19/05/2012

Noc Muzeów w Lesznie

Parafia Ewangelicka w Lesznie po raz drugi włączyła się do akcji Noc Muzeów. Spotkania odbywały się w budynku kościoła oraz w domu parafialnym.

http://luteranie.pl/archiwum/2012/noc_muzeow_w_lesznie,4052.html
Parafia Poznań | 13/05/2012

XXVI Zjazd Chórów Diecezji

W dniach 12-13 maja 2012 roku parafia w Poznaniu gościła ponad stu uczestników już XXVI Zjazdu Chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej.

http://luteranie.pl/archiwum/2012/xxvi_zjazd_chorow_diecezji_pom_wlkp,4051.html
Szymon Krawczyk | 23/03/2012

Zmarł śp. ks. sen. Tadeusz Raszyk

W piątek, 23 marca 2012 r. w godzinach wieczornych, po długotrwałej, ciężkiej chorobie, zmarł śp. ks. Tadeusz Raszyk – długoletni proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu.

http://old.luteranie.pl/pl/index.php?D=3965
Szymon Krawczyk | 07/03/2012

Obrady Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej - Relacja

W dniach 2-3 marca 2012 r. w centrum parafialnym parafii w Poznaniu obradował Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Było to posiedzenie wyborczo-sprawozdawcze otwierające nową, piątą kadencję Synodu. W obradach Synodu wziął udział biskup Kościoła Jerzy Samiec oraz pani biskupowa Beata Michałek-Samiec. Zwierzchnik Kościoła prowadził część wyborczą Synodu.

Obrady rozpoczęły się w piątek uroczystą modlitwą, podczas której każdy członek Synodu złożył ślubowanie i przyjął życzenia oraz gratulacje z rąk biskupa diecezjalnego ks. Marcina Hintza. Kolejnym punktem piątkowych obrad Synodu było wysłuchanie referatów ściśle związanych z hasłem roku 2012, który w kościele został ogłoszony Rokiem Nowych Wyzwań. Synodałowie wysłuchali trzech referatów: ks. bp. prof. Marcina Hintza pt. Chrześcijaństwo wobec nowych wyzwań natury globalnej; ks. Michała Walukiewicza pt. Rok Nowych wyzwań w Państwie, Kościele i Rodzinie; ks. Wojciecha Płoszka pt. Na...        więcej...


Szymon Krawczyk | 28/02/2012

Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej w Poznaniu

Porządek obrad I Sesji V Synodu Diecezji Pomorsko–Wielkopolskiej.

Piątek – 2 marca 2012

1. Kolacja – 18:00.2. Modlitwa i Otwarcie I sesji V Synodu Diecezji o godz. 18:30.3. Ślubowanie nowo wybranych delegatów.

Sesja I - referatowa

4. Wykład pt. CHRZEŚCIJAŃSTWO WOBEC NOWYCH WYZWAŃ natury globalnej - ks. bp Marcin Hintz.5. Wykład pt. ROK NOWYCH WYZWAŃ w Państwie, Kościele i Rodzinie - ks. Michał Walukiewicz.6. Wykład pt. NABOŻEŃSTWO – SŁUŻBA – ZABAWA. Wyzwania w duszpasterstwie młodzieży - ks. Wojciech Płoszek.7. Dyskusja.8. Autoprezentacja Synodałów (1,5 minuty na wystąpienie).9. 


Parafia Konin | 20/12/2011

Konferencja Duchownych Diecezji

W dniu 12 grudnia w Parafii w Koninie odbyła się Diecezjalna Konferencja Duchownych Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej.

Po konferencji w tamtejszym kościele św. Ducha odbyło się nabożeństwo, podczas którego została wprowadzona w urzędowanie nowowybrana Rada Parafialna oraz podziękowano odchodzącemu na emeryturą ks. proboszczowi Andrzejowi Mendrokowi. Ks. Andrzej Mendrok pełnił służbę duszpasterską, w konińskiej parafii, przez ponad 35 lat; z dniem 1 stycznia 2012 r. obowiązki administratora parafii obejmie ks. Waldemar Wunsz. 


Szymon Krawczyk | 25/11/2011

Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej - Kazanie ks. dr. Dariusza Chwastka

Tekst kazalny: 1 Kor 12, 12-14. 26. 27 

Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus; bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. I jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki; a jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. 

Prawie osiem lat temu, dokładnie 19 stycznia 2004 r., w Bawarskiej Akademii Katolickiej doszło do spotkania między Jürgenem Habermasem a ówczesnym kardynałem Josephem Ratzingerem – obecnym papieżem Benedyktem XVI. Niemiecki filozof i socjolog, Jürgen Habermas, wypowiedział wtedy międz


Szymon Krawczyk | 22/11/2011

Rekolekcje i Obrady Synodu w Toruniu

W dniu 19 listopada 2011 r. w Toruniu obradował Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Była to ostatnia sesja IV kadencji Synodu.

Posiedzenie było poprzedzone rekolekcjami, w których uczestniczyli nie tylko synodałowie, ale również pracownicy parafii. Rekolekcje rozpoczęły się w nabożeństwem w kościele św. Szczepana, podczas którego kazanie, na tekst z 1 Kor 12,12-14.26.27, wygłosił ks. dr Dariusz Chwastek, proboszcz parafii ewangelickiej w Lublinie. Następnie w pomieszczeniach parafialnych, w kaplicy, przy ul. Strumykowej ks. dr D. Chwastek kontynuował rekolekcje, w czasie których wygłosił wykład pt. Ewangelicka teologia krzyża z perspektywy współczesności. Prelegent w pierwszej części omówił myśl lutra dotyczącą teologii krzyża, a następnie odniósł się do współczesnych zagadnień i problemów. Wykład wywołał ożywioną dyskusję wśród uczestników i wymianę doświadczeń.

Rok 2012 w ...        więcej...