Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP

Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 02/07/2021

Ogólnopolska Konferencja Duchownych w Wiśle 28-29 czerwca 2021

W dniach 28-29 czerwca 2021 roku w Wiśle odbyła się Ogólnopolska Konferencja Duchownych po dwuletnie przerwie w związku z pandemią (w 2020 roku OKD została odwołana). W Konferencji brali udział również duchowni Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej.

Konferencja, zorganizowana w formie hybrydowej (obrady były dostępne dla duchownych nie uczestniczących stacjonarnie w posiedzeniu), rozpoczęła się modlitwą, którą poprowadził ks. Grzegorz Fryda. Następnie Biskup Kościoła, ks. bp Jerzy Samiec, powitał wszystkich zebranych i powołał prezydium obrad.

W dalszej kolejności duchowni wysłuchali trzech mini referatów: Pastoralne wyzwania doby pandemii w kontekście przeżywanej destrukcji i doświadczanej kreatywności, który zaprezentował bp Adrian Korczago, Perspektywy tożsamości luterańskiej na XXI wiek, które omówił ks. dr Grzegorz Olek oraz Ordynacja kobet a tożsamość luterańskia, który przygotowała ...        więcej...


Parafia Gdańsk z siedzibą w Sopocie | 01/07/2021

Ukazał się nowy numer Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego za rok 2020

Ukazał się nowy numer „Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego” za rok 2020.

„Gdański Rocznik Ewangelicki” został powołany do życia w roku 2007, obecnie ukazała się jego 14. edycja. Czasopismo to wydawane jest przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Gdańsku, a Radę Naukową tworzą humaniści i teologowie związani z Diecezją Pomorsko-Wielkopolską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, pracownicy naukowi polskich uczelni, a także uznani naukowcy związani z Kościołem ewangelickim z Czech i Niemiec. Redakcję stanowią osoby związane z ewangelickim środowiskiem trójmiejskim i toruńskim. Redaktorem naczelnym czasopisma jest ks. bp Marcin Hintz.

Struktura bieżącego tomu jest identyczna z poprzednimi numerami czasopisma. Artykuły zamieszczone są w działach: Historia, Teologia oraz Varia. W tym ostatnim znajdują się teksty o charakterze interdyscyplinarnym. Nowością Rocznika 2020 jest natomiast wprowadzenie cyfrowej identyfikacji wszystkich tekstów ...        więcej...


Parafia Piła | 22/06/2021

I Pilskie Warsztaty Gospel

Od 18 do 20 czerwca w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pile odbyły „I Pilskie Warsztaty Gospel”. Okazało się, że w małej, diasporalnej ewangelickiej parafii w północnej Wielkopolsce, można i w ten sposób wielbić Boga. Tym bardziej, że fundamentem projektu byli ludzie świata muzyki bardziej lub mniej bliscy pilskiej ewangelickiej parafii: nad aranżacją utworów gospelowych czuwała Monika Różańska - „organistka” w pilskiej parafii, oraz Natalia Karolak - dyrygentka pilskiego ewangelickiego chór im. Oskara Kolberga, która też prowadziła całe warsztaty.

W projekcie, jako solistki, zaśpiewały byłe wokalistki zespołu N.O.C. z parafii: Ewa Pitura i Klaudia Kaczyńska, które dziś swoje życie artystyczne prowadzą w Poznaniu i Bydgoszczy, jednak służą zawsze pomocą swojej parafii w Pile. Muzycy akompaniujący chórowi to w dużej mierze również członkowie zespołu N.O.C. oraz gościnnie znakomity basista j...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 22/06/2021

Ks. bp Marcin Hintz wybrany ponownie na urząd biskupa diecezjalnego

W sobotę 19 czerwca w kościele Zbawiciela w Bydgoszczy odbyła się wyborcza sesja Synodu diecezji pomorsko-wielkopolskiej. Synodałowie wybrali bp. Marcina Hintza na drugą kadencję posługi biskupa diecezjalnego. Część wyborczą prowadził Biskup Kościoła - ks. bp Jerzy Samiec.Bp Marcin Hintz był jedynym kandydatem zgłoszonym przez konferencję duchownych DPW. Uzyskał 31 głosów na 39 głosujących synodałów. Pierwsza kadencja (10 lat) zwierzchnika tej diecezji kończyła się 19 lutego 2021 roku. Ze względu na pandemię wybory zostały jednak przesunięte.Biskup Marcin Hintz ma 53 lata. Pochodzi z Warszawy. Ukończył teologię ewangelickiej na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz filozofię na Uniwersytecie Warszawskim.Od 1991 pracuje w Katedrze Teologii Systematycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.W 1995 został ordynowany na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W latach 1995&ndash


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 26/04/2021

Debata online Wychowanie do dialogu w ramach programu Ekumeniczny Lublin 2021.

Serdecznie zapraszamy na debatę „Wychowanie do dialogu” w ramach programu „Ekumeniczny Lublin 2021. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie”.

28 kwietnia 2021 r. (środa), godz. 19.00, on-line.

W spotkaniu udział wezmą: dr Małgorzata Łysiak - psycholog KUL, dr Joanna Koleff -Pracka - pedagog ChAT oraz bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz - teolog ChAT, biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Spotkanie poprowadzi ks. Grzegorz Brudny - proboszcz PEA Lublin.

Wszystkich zainteresowanych odsłyamy na stronę organizatora: www.ekumenizmlublin.pl

Więcej informacji na https://fb.me/e/2t03qr0KkDiecezja Pomorsko-Wielkopolska | 31/03/2021

Życzenia Biskupa Diecezji na Wielki Tydzień i Wielkanoc

Chrystus Pan mówi: Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła (Obj 1,18).

Drodzy umiłowani w Panu,

niestety po raz kolejny Wielki Tydzień, pamiątkę ukrzyżowania i zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa, będziemy przeżywać w cieniu pandemii. Po doświadczeniach sprzed roku mieliśmy nadzieję, że Wielkanoc Anno Domini 2021 będziemy mogli przeżyć już tradycyjnie i bez ograniczeń - niestety ponownie koronawirus uczy nas pokory.

Chcielibyśmy wszyscy licznie wypełnić nasze kościoły i kaplice, by móc razem modlić się, przeżywając najpierw mękę Bożego Syna na krzyżu Golgoty, a później, w Wielkanocny poranek, ogromną, niewysłowioną radość ze zwycięstwa życia nad śmiercią. Chcielibyśmy przeżywać te święta rodzinnie i w gronie najbliższych, a ponownie jesteśmy wzywani do tego, by w trosce o innych izolować się i trzymać dystans...

Ten liturgiczny czas w życiu Kościoła j...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 31/03/2021

Nowe obostrzenia w związku z pandemią - nabożeństwa w Wielkim Tygodniu i w Wielkanoc

Zgodnie z rozporządzeniem rządu, od soboty 27 marca w całej Polsce będą obowiązywać nowe obostrzenia w związku z trwającą trzecią falą pandemii koronawirusa. Wprowadzone restrykcje będą dotyczyły bezpośrednio również naszych kościołów - ustalono nowy limi osób, które mogą uczestniczyć w nabożeństwach w naszych kościoła i kaplicach. Obecnie będzie to 20m2 na jedną osobę.

Niestety zbiega się to w czasie z obchodami Świąt Wielkanocnych - znów, podobnie, jak rok temu, będziemy zmuszeni przeżywać te święta w wąskim kręgu, ograniczając nasze uczestnictwo również w świątecznych i wielkotygodniowych nabożeństwach.

Zachęcamy w tym trudnym dla nas wszystkich czasie do szczególnej ostrożności i zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa. Utrzymujmy w kościelnych ławkach dystans, nośmy maseczki, dezynfekujmy ręce, a przede wszystkim przestrzegajmy ustalonych limitów w naszych kościołach. Pamiętajmy, że w nabożeństwach możemy ucz...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 31/03/2021

27 marca na ZOOM odbyła się wiosenna sesja Synodu DPW

Tegoroczna sprawozdawcza, wiosenna sesja Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, odbyła się w sobotę 27 marca 2021 roku. Sesja, ze względu na pandemię COVID-19, była zdalna, a Synodałowie spotkali się za pośrednictwem Internetu poprzez platformę do wideokonferncji ZOOM.

Synod DPW już po raz drugi obradował właśnie w takiej formie, czyli online. W ubiegłym roku we wrześniu sesja Synodu obyła się również na ZOOM.

Synodałowie zapoznali się ze sprawozdaniami duszpasterzy środowiskowych z ich działalności za rok 2020. Drogą elektorniczną swoje sprawozdania przesłali: Duszpasterz Młodzieżowy, Duszpasterz Motocyklistów, Kapelani Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego oraz Dyrektor Diakonii DPW.

Również Rada Diecezjalna zdała sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2020. Ks. bp Marcin Hintz odczytał sprawozdanie Biskupa z życia Diecezji, a kurator DPW, p. Izabela Główka-Sokołowska, skierowała słowo do Synodałów i dokonała podsumowan...        więcej...


Parafia Piła | 16/03/2021

Rekolekcje pasyjne w pilskiej parafii

W dniach 11-12 marca w Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Pile odbyły się rekolekcje pasyjne, które  prowadził ks. prof. Marek Uglorz. Temat tegorocznych rekolekcji brzmiał: „Anioł Stróż, aby szedł swoją drogą”.

Był to wspaniały czas refleksji nad swoją drogą życiową, relacji z Bogiem i naszymi bliźnimi, bazowany na tekstach biblijnych w których występują anioły. 

ks. Tomasz Wola.Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 17/02/2021

Wraz z Środą Popielcową rozpoczął się Czas Pasyjny

Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym (Łk 18,31).

17 lutego 2021 roku obchodzimy Dzień Pokuty i Modlitwy (tzw. Środa Popielcowa), który rozpoczyna w Kościele Ewangelicko-Augsburskim CZAS PASYJNY, zwany też Wielkim Postem. Czas Pasyjny to 40-dniowy okres przygotowujący nas do przeżywania Pamiątki Śmierci Jezusa Chrystusa (Wielki Piątek) oraz Świąt Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc).

Nazwa tego okresu liturgicznego pochodzi od słowa „pasja”, oznaczającego mękę i cierpienie Jezusa Chrystusa. Czas pasyjny wzywa nas do zadumy nad pasją Chrystusa i zachęca do wewnętrznego wyciszenia, duchowej refleksji, modlitwy, lektury Słowa Bożego i odsunięcia od siebie spraw zewnętrznych.

Jest to też czas pokuty, rozumianej jako upamiętanie, powrót do Boga i Jego Słowa, do społeczności Kościoła, m.in. poprzez spowiedź i sakrament Komunii Świętej. Pasyjna refleksja...        więcej...