Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP

Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 16/04/2019

Kazanie ks. bp. Marcina Hintza wygłoszone w Pile z okazji 20-lecia erygowania parafii

Kazanie wygłoszone przez ks. bpa Marcina Hintza w kościele św. Jana w Pile dnia 14 kwietnia 2019 roku, w Niedzielę Palmową, z okazji 20-lecia erygowania parafii w Pile.

Tekst kazalny: Iz 61,4-6

4. Odbudują prastare ruiny, podniosą pradawne rumowiska, odnowią zniszczone miasta, opustoszałe od wielu pokoleń.

5. Obcy tu zatrzymają się i będą paść wasze stada, cudzoziemcy będą uprawiać waszą rolę i winnicę.

6. Wy natomiast zostaniecie nazwani kapłanami Pana, uznają was za sługi naszego Boga. Będziecie korzystać z bogactwa narodów, będziecie się chlubić ich chwałą.

 

Przewielebny Księże Proboszczu wraz z Małżonką, Drodzy Bracia w urzędzie zwiastowania Bożego Słowa, Panie Prezydencie Miasta Piły wraz z Małżonką, Pani Przewodnicząca Rady Miasta, Czcigodni Przedstawiciele Służb Mundurowych, Szanowne Rady Parafialne w Pile i w Poznaniu, Czcigodna Pani Seniorowo, Drogie Siostr...        więcej...


Parafia Piła | 15/04/2019

Obchody 20-lecia erygowania Parafii E-A w Pile

20 lat minęło, jak jeden dzień!

W dniach 13-14 kwietnia br., odbyły się obchody 20-lecia erygowania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pile, w ramach których pierwszego dnia miał miejsce koncert zespołu "Olszewski Bach Trio" z Bydgoszczy, ze znakomitym programem interpretacji jazzowych muzyki Jana Sebastiana Bacha, a następnie odbyło się  widowisko muzyczno–laserowe „500 lat Reformacji wraz z elementami historii Reformacji w Wielkopolsce i Pile".

Drugiego dnia o godz. 10.30, rozpoczęło się uroczyste nabożeństwo spowiednio–komunijne, które prowadzili ks. Marcin Kotas z Poznania, ks. Waldemar Gabryś z Leszna, ks. Marcin Rayss wikariusz Diecezji Pom-Wlkp., oczywiście nie mogło zabraknąć ks. bp. prof. Marcina Hintza, Zwierzchnika Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, który wygłosił okazjonalne kazanie.

Oprócz duchowieństwa diecezjalnego wśród zaproszonych gości byli m.in.: Prezydent M...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 20/03/2019

Święto Uniwersytetu Gdańskiego - inauguracja obchodów jubileuszu 50-lecia UG

20 marca 2020 roku minie 50 lat od powstania Uniwersytetu Gdańskiego. Dziś jest to największa uczelnia w regionie pomorskim, która wywarła niepodważalny wpływ na rozwój nowoczesnej Polski, nauki i szkolnictwa wyższego. 20 marca każdego roku Uniwersytet Gdański obchodzi swoje święto. W tym roku jest to 49. rocznica powołania Uczelni. Uroczyste posiedzenie Senatu UG, które odbyło się z okazji tegorocznego święta, miało szczególny charakter. JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała, podczas swojego przemówienia, ogłosił otwarcie roku jubileuszowego 50-lecia Uczelni. Obchody zaplanowano na rok 2019 i 2020.

W uroczystości brał udział m.in. Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, ks. bp prof. Marcin Hintz, który sprawuje patronat honorowy nad obchodami. W ramach programu Święta Uniwersytetu odbyło się wręczenie Nagród Naukowych Rektora UG oraz koncert Akademickiego Chóru UG pod...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 19/03/2019

Relacja z wiosennej sesji Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej w Bydgoszczy

W dniach 15-16 marca 2019 roku w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy odbyła się wiosenna, sprawozdawcza sesja Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP.

Dwudniowa sesja rozpoczęła się w piątek po południu. Zebranych przywitał zwierzchnik Diecezji, ks. bp Marcin Hintz, a następnie poprowadził rozważanie Słowa Bożego w kościele Zbawiciela.

Pierwszego dnia obrad zaplanowano część referatową. Synodałowie mieli najpierw okazję wysłuchać dwóch wykładów poświęconych tematowi przewodniemu roku 2019 w naszym Kościele, jakim jest „troska o stworzenie”. Zaproszonym na Synod gościem był ks. prof. Marek Jerzy Uglorz, ekoteolog, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Pierwszy wykład nosił nazwę Ogród – miasto – ogród jak miasto. Czasoprzestrzeń a ekologia, a drugi zatytułowany był Wyjście – pożądliwość – pełnia. Duchowość ekologiczna. Po referatac...        więcej...


Parafia Gdańsk z siedzibą w Sopocie | 05/03/2019

Ukazał się nowy numer Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego za rok 2018

Z końcem lutego ukazał się nowy numer Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego za rok 2018 – jest to XII tom ewangelickiego czasopisma naukowego wydawanego przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Gdańsku z siedzibą w Sopocie. Czasopismo współtworzą przede wszystkim pracownicy naukowi, zarówno polskich jak i zagranicznych uczelni, którzy związani są z Diecezją Pomorsko-Wielkopolską KEA w RP oraz Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie. Redaktorem naczelnym czasopisma jest ks. bp prof. Marcin Hintz – zwierzchnik tejże Diecezji i jednocześnie wykładowca ChAT.

GRE składa się z trzech głównych działów: Historii, Teologii oraz Varia. Publikowane artykuły przybliżają czytelnikom dzieje protestantyzmu na ziemiach polskich, rozpowszechniają najnowsze wyniki badań z etyki, biblistyki oraz skłaniają do teologicznej refleksji. Całość uzupełnia dział Recenzje i sprawozdania oraz Kal...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 05/03/2019

Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej - Bydgoszcz 15-16 marca 2019

Wiosenna, sprawozdawcza sesja Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP została zaplanowana w Bydgoszczy w dniach 15-16 marca 2019 roku.

Poniżej program Synodu:

Piątek – 15 marca 2019

1.      17.30 –Modlitwa i otwarcie V Sesji VI Synodu DPW.

2.      Rozważanie Słowa Bożego: ks. bp Marcin Hintz (kościół Zbawiciela).

Sesja I – referatowa (otwarta).

3.      18.00 – Wykład pt. Ogród – miasto – ogród jak miasto. Czasoprzestrzeń a ekologia, ks. prof. dr hab. Marek J. Uglorz.

4.      18.45 – Dyskusja.

5.      19.00 – Przerwa.

6.    &nb


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 27/02/2019

Kazanie wygłoszone przez ks. bpa Marcina Hintza w Poznaniu - wprowadzenie Rady Parafialnej

Kazanie wygłoszone przez ks. bpa Marcina Hintza w kościele Łaski Bożej w Poznaniu dnia 10.02.2019 roku na nabożeństwie w 4. Niedzielę przed Postem połączonym z wprowadzeniem Rady Parafialnej PEA Poznań.

Tekst kazania: Mk 4,35-41

35.I rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór: Przeprawmy się na drugą stronę. 36.Opuścili więc lud i wzięli go z sobą tak jak był, w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. 37.I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniała. 38.A On był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: Nauczycielu! Nic cię to nie obchodzi, że giniemy? 39.I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: Umilknij! Ucisz się! I ustał wicher, i nastała wielka cisza. 40.I rzekł do niech: Czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to, jeszcze wiary nie macie? 41.I zdjął ich strach wielki, i mówili jeden do drugiego:...        więcej...


Parafia Poznań | 27/02/2019

Wprowadzenie nowej Rady Parafialnej w Poznaniu

W niedzielę 10 lutego 2019 r. w poznańskim kościele Łaski Bożej miało miejsce nabożeństwo, w czasie którego w urzędowanie została wprowadzona nowo wybrana Rada Parafialna. Nabożeństwo rozpoczęło się procesjonalnym wejściem do kościoła  członków Rady Parafialnej, poprzedzających ks. prof. Marcina Hintza, biskupa diecezji pomorsko-wielkopolskiej, księdza proboszcza Marcina Kotasa i księdza wikariusza Marcina Liberackiego. Słowa powitania wygłosił ks. Marcin Kotas, następnie ks. Marcin Liberacki poprowadził liturgię spowiednią. W liturgii wstępnej udział wzięli także członkowie Rady Parafialnej p. Magdalena Kociorska oraz p. Piotr Bisok, którzy odczytali teksty biblijne.

Kolejnym ważnym punktem był akt ślubowania i wprowadzenia w urząd nowej Rady, którego dokonał biskup diecezjalny. Oto lista członków Rady wybranych podczas Zgromadzenia Parafialnego w dniu 19 listopada 2018 r. na  nową pięcioletnią kadencję 2019-2024: Piotr Bisok, Jerz...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 02/01/2019

Diecezjalny etap konkursu biblijnego Sola Scriptura - 12 stycznia 2019 w Bydgoszczy

Tegoroczny diecezjalny etap konkursu biblijnego Sola Scriptura dla dzieci i młodzieży, którego organizatorem jest Wydawnictwo Augustana, odbędzie się w Parafii Ewangelicko-Augsburskiego w Bydgoszczy dnia 12 stycznia 2019 (sobota). Rozpoczęcie przewidziano na godzinę 11.00.

W tym roku II etap obejmuje znajomość 1. Księgi Mojżeszowej, rozdziały 1-35 oraz 37-41.Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 03/12/2018

Spotkanie partnerskie diecezji Wrocławskiej i Pomorsko-Wielkopolskiej z Kościołem Ewangelickim Północnych Niemiec

W dniach 26-28 listopada 2018 r., w Centrum Ekumenicznym św. Brygidy w Gdańsku,  odbyło się kolejne spotkanie gremiów kierowniczych Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Północnych Niemiec (Nordkirche), Diecezji Wrocławskiej oraz Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej naszego Kościoła. Ta ostatnia tym razem była gospodarzem spotkania, które odbywają się cyklicznie, co 2 lata, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, w ramach umowy partnerskiej podpisanej pomiędzy Kościołami. Mimo iż Nordkirche powstał formalnie z połączenia trzech Kościołów krajowych dopiero 6 lat temu, to samo partnerstwo, pomiędzy poszczególnymi Kościołami, istnieje już od 19 lat i w przyszłym roku będzie świętowany jubileusz 20-lecia.

Celem regularnych spotkań jest przede wszystkim podtrzymywanie bezpośredniego kontaktu, omawianie spraw bieżących, planowanie dalszych działań oraz wspólna integracja. Delegacja niemiecka przybyła na czele ze zwierzchnikiem Nordkirche &...        więcej...