Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP

Parafia Kalisz | 02/10/2015

220 lat minęło... Obchody jubileuszu założenia kaliskiej parafii.

Trzeciego września 1795 roku kaliscy luteranie otrzymali koncesję na utworzenie oddzielnej jednostki administracyjnej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego.

Od tego czasu minęło już 220 lat. Z tej okazji w niedzielę 27 września br. w kaplicy im. Marcina Lutra odbyło się uroczyste nabożeństwo upamiętniające to wydarzenie.

W nabożeństwie wzięli udział między innymi: zwierzchnik Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Diecezji Pomorsko – Wielkopolskiej bp prof. Marcin Hintz, przedstawiciele władz samorządowych: Piotr Kościelny (wiceprezydent) oraz Edward Prus (wiceprzewodniczący Rady Miejskiej), goście ekumeniczni oraz kaliscy parafianie.

Nabożeństwo upiększał swoim śpiewem połączony chór Kaliskiego Ewangelickiego Towarzystwa Śpiewaczego oraz chór z parafii ewangelickiej w Goleszowie, który po nabożeństwie uraczył uczestników jubileuszu, krótkim koncertem.

Kazanie...        więcej...


Parafia Słupsk | 02/10/2015

Pierwsza rocznica śmierci byłego kuratora Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, śp. Piotra Mańki

Dnia 23 września 2015 roku minęła pierwsza rocznica śmierci śp. Piotra Mańki – Kuratora Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, Kuratora Rady Parafialnej Parafii E-A w Słupsku, ale przede wszystkim oddanego członka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Uroczystości rocznicowe, zorganizowane przez Centrum Edukacji Regionalnej i Technikum Leśne w Warcinie, których dyrektorem był śp. Piotr Mańka, miały charakter konferencji popularno-naukowej pt. Historie (z) lasu – Pamięci Piotra Mańki. Obchody były dwudniowe.

Pierwszy dzień poświęcono osobie Piotra Mańki. Konferencja rozpoczęła się modlitwą i złożeniem kwiatów na grobie w Kępicach. W modlitwie wszystkich zebranych poprowadził Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej ks. prof. Marcin Hintz, a kwiaty złożyli: w imieniu Starostwa Powiatowego w Słupsku – Starosta Zdzisław Kołodziejski i Przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego Jan Olech, w imieniu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej...        więcej...


ks. Marcin Rayss | 11/06/2015

Konferencja naukowa - Życie i dzieło mistrza Jana Husa

W poniedziałek 8 czerwca 2015 roku w Gdańsku odbyła się konferencja naukowa Życie i dzieło mistrza Jana Husa w 600. rocznicę męczeńskiej śmierci. 

Organizatorem konferencji był Instytut Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Diecezją Pomorsko-Wielkopolską KEA w RP przy współpracy z Centrum Ekumenicznym św. Brygidy w Gdańsku. W konferencji brali udział m.in. profesorowie, historycy, duchowni Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, duchowni Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP oraz członkowie trójmiejskiej Parafii.

Całodniowa konferencja składała się z dwóch części. Pierwsza część odbyła się w sali wykładowej Wydziału Historycznego UG, gdzie uczestnicy wysłuchali referatów podzielonych na dwa bloki moderowane przez prof. dr. hab. Tadeusza Stegnera oraz prof. UG dr hab. Beatę Możejko. Referaty wygłosili: prof. UG dr hab. Anna Paner, prof. dr hab. Stanisław Bylina (PAN, Warszawa), prof. UG dr hab. Wojc...        więcej...


ks. Marcin Rayss | 11/06/2015

Prof. Jerzy Buzek wyróżniony jako Człowiek Pojednania 2015 - uroczystości w Łęgowie

W dniu 6 czerwca 2015 roku, w Sanktuarium Pojednania w Łęgowie koło Pruszcza Gdańskiego, odbyła się uroczystość ogłoszenia Człowiekiem Pojednania 2015 prof. Jerzego Buzka. 

Wyróżnienie dla byłego premiera i przewodniczącego Europarlamentu przyznała Kapituła, którą tworzą przedstawiciele różnych wyznań i religii: w jej skład wchodzą m.in. abp Sławoj Leszek Głódź – Metropolita Gdański (przewodniczący Kapituły) oraz bp Marcin Hintz – zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP. Nagroda co roku wręczana jest osobom, które swoją działalnością przyczyniły się do budowania zgody i poszanowania oraz przysłużyły się pojednaniu między wyznawcami różnych wyznań i religii.

Sekretarz Kapituły i zarazem gospodarz uroczystości ks. Grzegorz Rafiński powiedział o Laureacie: „profesor Buzek jest ewangelikiem, żyje w zgodzie z przedstawicielami innych wyznań i religii. Wartoś...        więcej...


ks. Marcin Rayss | 12/05/2015

XXIX Zjazd Chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej oraz poświęcenie Luterańskiego Centrum Parafialnego w Bydgoszczy

W dniach 9-10 maja 2015 roku odbył się XXIX Zjazd Chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Zjazdu zakwaterowani byli w ośrodku wypoczynkowym w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim. Zjazd rozpoczął się w sobotę w godzinach popołudniowych od rozśpiewania i wspólnej próby połączonych chórów.

Po próbie zwierzchnik Diecezji ks. bp Marcin Hintz wraz z gospodarzem Zjazdu ks. Markiem Loskotem przywitali chórzystów i oficjalnie otworzyli XXIX Zjazd Chórów DPW. Następnie zaplanowano wieczór integracyjny, kolację - grill przy muzyce.

W niedzielę wczesnym rankiem chórzyści udali się do Bydgoszczy, gdzie w kościele Zbawiciela odbyło się uroczyste nabożeństwo. Bydgoska Parafia w tym dniu przeżywała swoje szczególne święto, a mianowicie poświęcenie i oficjalne otwarcie nowo wybudowanego Luterańskiego Centrum Parafialnego. Poświęcenia przed nab...        więcej...


Parafia Poznań | 05/05/2015

2. Ewangelicki Zlot Motocyklowy, Poznań 15-17 maja 2015

W imieniu ks. Waldemara Gabrysia - Ewangelickiego Duszpasterza Motocyklistów - serdecznie zapraszamy na kolejny, już drugi Ewangelicki Zlot Motocyklistów, który odbędzie się w Parafii Ewangelicko-Augsburskiego w Poznaniu w dniach 15-17 maja 2015 roku.

Zgłoszenia oraz wszelkie szczegółowe informacje dot. Zlotu pod nr tel. oraz e-mail podanymi na załączonym plakacie.

Serdecznie zapraszamy!Parafia Słupsk | 05/05/2015

Zaproszenie do Słupska na koncert organowy z cyklu Muzyczne wieczory w kościele ewangelickim 19 maja 2015

12 maja 2015 roku o godz. 19.30 zapraszamy do Słupska, na pierwszy koncert z cyklu Muzyczne wieczory w kościele ewangelickim.

Wystąpi na nim amerykańska organistka Peggy Haas Howell, która w maju wramach tournee po Europie odwiedza też Polskę.Działająca od 1996 roku w Lynchburgu w Wirgninii Peggy Haas Howell jestlaureatką dwóch poważnych konkursów organowych, przez 10 lat uczyła gry naorganach w Peabody Conservatory w Baltimore, jako koncertująca organistkaznana jest w USA i w Europie.W programie koncertu obok utworów J.S. Bacha i W.A. Mozarta znajdą się teżzupełnie nie znane w Polsce dzieła kompozytorów amerykańskich, w tymskomponowana w 2003 roku Salem Sonata D. Locklaira, którego dzieła byływykonywane między innymi podczas prezydenckich inauguracji i pogrzebów.Koncert jest p


ks. Marcin Rayss | 08/04/2015

Rekolekcyjny Diecezjalny Zjazd Młodzieży w Sopocie

W dniach 27-29 marca w Sopocie odbył się Zjazd Młodzieży Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej zatytułowany Gdy będziesz przechodził przez wody… nie zaleją cię.

25 młodych ewangelików z parafii w Poznaniu, w Kaliszu, w Koninie oraz w Gdańsku-Sopocie wspólnie, w dniach 27-29 marca 2015, przeżywało pasyjne rekolekcje. Tematyka związana z wodą przewijała się przez pobyt w nadmorskim mieście i Parafii Gdańsk-Sopot-Gdynia. Był czas na wspólny śpiew i modlitwę, gry planszowe i film. Wieczorne modlitwy pozwoliły młodym ludziom przemyśleć historię proroka Jonasza z perspektywy pasyjnej, oraz swoje świeże nadmorskie doświadczenia skonfrontować  z własnymi przemyśleniami o  życiu.

Całą sobotę młodzież spędziła w Gdyni, gdzie miała okazję zwiedzić Muzeum Marynarki Wojennej uczestnicząc w zajęciach nauki wiązania węzłów marynarskich, żaglowiec Dar Pomorza, Akwarium Gdyńskie oraz odwiedzić Centrum Wychowania Mors...        więcej...


ks. Marcin Rayss | 02/04/2015

Życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Chrystus Pan mówi: Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. (Obj 1,18).

Nieśmy wszystkim radosną ewangelię, że Pan prawdziwie żyje, a grób pozostał pusty. Śpiewajmy radosne "Alleluja" dziękując Bogu za wielki akt miłosierdzia i łaski, za to, że Swego Syna poświęcił w ofierze, a trzeciego dnia wzbudził Go z martwych. Śmierć została zniszczona, a życie nam darowane!

Wiele świątecznej radości, obfitości Bożych łask, błogosławieństwa Pana Kościoła na ten czas i na każdy dzień. Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzę Wam, Drodzy, aby wszelkie mroki doczesności zginęły w Światłości Chrystusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł.

...        więcej...


ks. Marcin Rayss | 02/04/2015

Kazanie Biskupa Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej wygłoszone podczas Synodu w Koszalinie

Kazanie wygłoszone przez ks. bpa Marcina Hintza podczas Synodu DPW 14 marca 2015 w Koszalinie na tekst 4. Niedzieli Pasyjnej Laetare z Ewangelii wg św. Jana 12,20-26.

Przewielebni i Wielebni Księża, Drogie siostry i drodzy bracia w Panu,

nasz tegoroczny Synod w sposób szczególny poświęcony jest urzędowi kościelnemu. W różnych funkcjach, w różnych wymiarach, chcemy przyjrzeć się, jak możemy najlepiej służyć Kościołowi. Bo powołaniem każdego duchownego i każdego chrześcijanina w myśl nauki o powszechnym kapłaństwie jest przede wszystkim głoszenie Chrystusa. Głoszenie tego, że jest On Zbawicielem świata i Zbawicielem każdego z nas.

Apostołowie zostali powołani przez Jezusa właśnie w tym celu, by iść w świat, głosić Ewangelię i jak na pożegnaniu powiedział im: by w imię Chrystusa, w imię Trójcy Świętej chrzcić cały świat. Wśród tych uczniów byli Filip i Andrzej. Nie zawsze byli oni pewni swojego...        więcej...