Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP

ks. Marcin Rayss | 01/10/2014

Diecezjalna Konferencjach Duchownych - Stawiszyn, 30 września 2014

Dnia 30 września 2014 roku, w Stawiszynie, miała miejsce konferencja duchownych Diecezeji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Stawiszynie we wrześniu br. została zlikwidowana decyzją Wojewody Wielkopolskiego na podstawie stosownej uchwały Konsystorza. Księża podczas konferencji dokonali aktu desakralizacji zniszczonego neogotyckiego kościoła ewangelickiego w Stawiszynie, wybudowanego w latach 1785-1788, który został przekazany przez Kościół na rzecz Fundacji Laera.

Zwierzchnik Diecezji, ks. bp Marcin Hintz, w asyście ks. radcy Janusza Staszczaka oraz gospodarza miejsca ks. Michała Kühna - dotychczasowego proboszcza administratora PEA Stawiszyn, dokonał desakralizacji kościoła zgodnie z porządkiem opracowanym przez Komisję Liturgiczną naszego Kościoła. Na nabożeństwie, oprócz duchownych, byli obecni przedstawiciele Fundacji oraz okoliczni mieszkańcy Stawiszyna. W ten sposób w murach stawiszyń...        więcej...


ks. Marcin Rayss | 24/09/2014

Zmarł Piotr Mańka - kurator Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu wczorajszym (23.09.2014), w wielku 65 lat, zmarł p. Piotr Mańka - kurator Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Warcinie na Pomorzu.

Piotr Mańka urodził się 15.11.1949 r. Pochodził  z Górnego Śląska z miejscowości Wyry. W latach 1967-72 studiował na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu, uzupełniając wykształcenie studiami podypolomowymi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w leśnictwie oraz filozofii i etyki. Pracę zawodową rozpoczął w Połczynie. Od 1983 roku związany był z Zespołem Szkół Leśnych w Warcinie na Pomorzu, wpierw jako nauczyciel etyki, przedmiotów zawodowych oraz języka niemieckiego, później w latach 1997-2000 jako wicedyrektor. W 2000 r. został dyrektorem zespołu szkół w Warcinie.

Był członkiem parafii w Słupsku oraz kuratorem Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP i członkie...        więcej...


ks. Marcin Rayss | 10/09/2014

Relacja z XXVIII Zjazdu Chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP

W dniach 6-7 września 2014 roku odbył się XXVIII Zjazd Chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP. Gospodarzem tegorocznego Zjazdu była Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gdańsku-Sopocie.

W Zjeździe wzięły udział Chóry: PEA w Bydgoszczy pod dyr. dra Jakuba Kwintala, Kaliskiego Ewangelickiego Towarzystwa Śpiewaczego pod dyr. Renaty Ceroń, Ekumeniczny PEA w Koszalinie pod dyr. Marii Dąbrowskiej, PEA w Poznaniu pod dyr. Małgorzaty Raszyk-Kopczyńskiej, PEA w Rypinie pod dyr. Elżbiety Neumann-Majewskiej, PEA w Gdańsku-Sopocie pod dyr. Aleksandra Przeradowskiego oraz po raz pierwszy Chór Ekumeniczny PEA w Pile pod dyr. Waldemara Ratajczaka.

Dwudniowy Zjazd rozpoczął się w sobotnie popołudnie, w Tuchomiu, w ośrodku wypoczynkowym położonym nad jednym z wielu kaszubskich jezior. Na początku zaplanowano rozśpiewanie i wspóln


ks. Marcin Rayss | 27/08/2014

Pogrzeb śp. ks. Tadeusza Narzyńskiego

Dnia 23 sierpnia 2014 roku, w sobotę, pożegnaliśmy długoletniego proboszcza bydgoskiej Parafii, śp. ks. Tadeusza Narzyńskiego (1933-2014). O godz. 12:00 w kościele Zbawiciela rozpoczęło się nabożeństwo żałobne, na które przybyli parafianie z Bydgoszczy, Torunia, Piły oraz duchowni z wszystkich Diecezji naszego Kościoła. Księdza Tadeusza Narzyńskiego żegnała rodzina: dwie córki z rodzinami oraz dwaj bracia. 

W nabożeństwie uczestniczyli zwierzchnicy Diecezji: Mazurskiej – ks. bp Rudolf Bażanowski, Warszawskiej – ks. bp Jan Cieślar, Wrocławskiej – ks. bp Ryszard Bogusz oraz Pomorsko-Wielkopolskiej – ks. bp Marcin Hintz, który podczas nabożeństwa wygłosił kazanie (tekst poniżej).

Liturgię wstępną poprowadzili wspólnie obecny proboszcz bydgoskiej Parafii ks. Marek Loskot oraz byli uczniowieks. Marcin Rayss | 28/05/2014

Warsztaty kompetencji komunikacyjnych i mediacyjnych - Koszalin 16-17 czerwca 2014

W dniach 16-17 czerwca 2014 roku w Koszalinie odbędzie się Szkolenie kompetencji komunikacyjnych, mediacyjnych i negocjacyjnych w relacjach interpersonalnych w pracy diakonijno-socjalnej, którego organizatorami są Diakonia PEA Koszalin oraz Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP.

Warsztaty przeznaczone są dla duchownych, pracowników świeckich Parafii i parafialnych Diakonii.

Program szkolenia obejmuje m. in. sposoby zapobiegania konfilktom, reagowanie na konflikty i umiejętność radzenia sobie z zaistniałymi konfliktami, umiejętność podejmowania demokratycznych decyzji w grupie. Uczestnicy warsztatów zapoznają się także z technikami mediacyjnymi, zasadami mediacji i korzyściami, które daje oraz spróbują odpowiedzieć na pytanie o miejsce mediacji w Kościele.


ks. Marcin Rayss | 27/05/2014

Nowy Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich

Dnia 17 maja 2014 roku w Wiśle odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich (SPE). Zgromadzenie wybrało m. in. nowy czteroosobowy Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

•             Marcin Strzelczyk – Prezes Zarządu

•             Edgar Barcikowski – Wiceprezes Zarządu

•             Tadeusz Bujok – Członek Zarządu - Sekretarz

•             Łukasz Hławiczka – Skarbnik

Miło nam poinformować, że Prezesem Stowarzyszenia został p. Marcin Strzelczyk z Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, parafianin PEA Gdańsk-Sopot.

Wszysc


Parafia Poznań | 20/05/2014

VIII Wiosna Muzyczna u Luteranów w Poznaniu

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu zaprasza na cykl koncertów w ramach VIII Wiosny Muzycznej u Luteranów.

W tym roku odbędą się trzy koncerty, w każdą kolejną sobotę począwszy od 24 maja. W organizację festiwalu włączył się również Stadtsuperintendent Hanoweru Hans - Martin Heinemann. W ramach naszych bliskich kontaktów partnerskich i dzięki jego staraniu wykonawcą koncertu inauguracyjnego będzie Christoph Bornheimer – organista w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Hanowerze. Na kolejnym koncercie będziemy gościli p. Magdalenę Hudzieczek - Cieślar z Pabianic. Natomiast festiwal zakończy się koncertem w wykonaniu solistki p. Marzyny Michałowskiej oraz Mikołaja Zgółki (skrzypce), Natalii Hyżak (klawesyn) oraz Bartosza Kokoszy (wiolonczela). W ich wykonaniu usłyszymy utwory największych mistrz&o


ks. Marcin Rayss | 15/05/2014

Słowo ks. bpa Marcina Hintza wygłoszone podczas II Ekumenicznego Przeglądu Pieśni Wielkanocnej w Bydgoszczy

Przewielebny Księże Proboszczu, Czcigodny Księże Prezesie Pomorsko-Kujawskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, Czcigodni Zgromadzeni, Miłośnicy muzyki i wysławiania Pana, a po prostu Siostry i Bracia w Chrystusie,

spotykamy się dzisiaj na II Ekumenicznym Przeglądzie Pieśni Wielkanocnej. Pozwólcie, że będzie nam towarzyszyło Słowo Psalmisty Pańskiego z Psalmu 98,1: Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił! Prawica i jego święte ramię przyniosły mu zwycięstwo.

Drodzy Zgromadzeni, w nazwie dzisiejszego festiwalu znajduje się wiele treści, ale przede wszystkim tak wiele radosnych słów. Pięć słów, które mają jednak wielki i głęboki wymiar. Pieśń wielkanocna bowiem wyraża chrześcijańską radość, wyraża naszą radość z faktu Zmartwychwstania Pana Jezusa. Wielką radość budzi też, myślę w nas wszystkich, ekumeniczny wym


ks. Marcin Rayss | 13/05/2014

II Ekumeniczny Przegląd Pieśni Wielkanocnej w Bydgoszczy

W sobotnie popołudnie, 10 maja 2014, do Kościoła Zbawiciela z różnych miast północnej Polski przyjechało sześć chórów aby wziąć udział w II Ekumenicznym Przeglądzie Pieśni Wielkanocnej organizowanym przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Bydgoszczy oraz Ewangelickie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe w Bydgoszczy. Choć koncert zaplanowany był na godz. 16, już od godz 14.30 chóry zjeżdżały się i rozśpiewywały w sąsiadującej z kościołem szkole (w tym miejscu dziękujemy Dyrekcji Gimnazjum nr 25 im. Aleksandra Fredry za udostępnienie nam sal).

Przegląd rozpoczął się muzyką organową (kantor parafii Jakub Kwintal wykonał Preludium BWV 550 Johanna Sebastiana Bacha) oraz biciem dzwonów.

Wszystkich zebranych powitał proboszcz ks. kmdr Marek Loskot, następnie głos zabrał szczególny go