Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP

ks. Marcin Rayss | 22/10/2013

Jesienna sesja Synodu Kościoła w Warcinie 18-20 październik 2013

W dniach od 18 do 20 października br. w Warcinie, na terenie Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, miało miejsce posiedzenie Synodu Kościoła - najwyższej władzy Kościoła Ewangelickiego w Polsce.

Zadaniem Synodu w czasie jesiennej sesji było m.in. przyjęcie sprawozdania budżetowego oraz uchwalenie preliminarza finansowego Kościoła na rok 2014.

Synod Kościoła liczy 68 członków - reprezentantów poszczególnych Diecezji, z których większość to osoby świeckie. Z ramienia Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej członkami Synodu KEA w RP są: z urzędu - ks. bp Marcin Hintz, zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej oraz p. Piotr Mańka, kurator Diecezji, a także wybrani przedstawiciele Diecezji, duchowni - ks. Marek Loskot, proboszcz PEA Bydgoszcz, ks. radca Janusz Staszczak, proboszcz PEA Koszalin oraz ks. Tomasz Wola, proboszcz PEA Piła i świeccy - p. Izabela Główka-Sokołowska z PEA Koszalin oraz p. Jerzy Gizło z PEA Poznań.

Uczestników je...        więcej...


Szymon Krawczyk | 28/09/2013

XIX Forum Ewangelickie w Koszalinie - Relacja

„Przyszłość Kościoła - Kościół przyszłości” – tak brzmiał temat przewodni XIX Forum Ewangelickiego. W tym roku w dniach 12-15 września osoby zaangażowane w inicjatywę FE zostały zaproszone przez parafię ewangelicką oraz Oddział PTEw do Koszalina.

Tegoroczne Forum Ewangelickie odbywało się pod honorowym patronatem ks. bp. Jerzego Samca, ks. bp. prof. Marcina Hintza, prof. Jerzego Buzka, senator Anny Sztark oraz ks. bp. seniora Jan Szarka. Goście w imieniu organizatorów gości przywitała Izabela Główka-Sokołowska oraz proboszcz parafii w Koszalinie – ks. radca Janusz Staszczak, który zaznaczył jak ważnym wydarzeniem w działalności koszalińskiej parafii i młodego oddziału PTEw jest organizacja FE. Wyraził on także radość z obecności przedstawicieli Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.

Następnie słowa pozdrowienia skierował do uczestników zwierzchnik Diecezji P...        więcej...


Parafia Lipno | 27/06/2013

Kazanie ks. bpa Marcina Hintza wygłoszone w Lipnie z okazji pamiątki 145-lecia poświęcenia kościoła

Lipno, 22.06.2013 r.

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będzie z nami wszystkimi teraz, i na wieki. Amen.

Drodzy wsłuchajmy się teraz w Boże Słowo, które Ewangelista św. Jan zapisał w czwartej Ewangelii:

„Potem uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku I rzekli do niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. A Mojżesz w zakonie kazał; nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał ...        więcej...


Parafia Słupsk | 17/05/2013

Relacja z XXVII Diecezjalnego Zjazdu Chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej w Słupsku

12 maja, w niedzielę Exaudi odbył się w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Słupsku XXVII Diecezjalny Zjazd Chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Po dziewięciu latach przerwy, w słupskiej Parafii znowu kościół wypełnił się chórzystami z chórów z terenu całej Diecezji.

Większość uczestników Zjazdu przybyła na Pomorze już w sobotę 11 maja, pokonując nawet kilkaset kilometrów, jak np. chór z Kalisza. W Ustce, w hotelu Energetyk, zorganizowane zostało zakwaterowanie uczestników, a wieczorem, dzięki sprzyjającej pogodzie, wszyscy mogli zasiąść do wspólnego posiłku na wolnym powietrzu. Wielu skorzystało też z dobrodziejstwa, jakim była bliskość Bałtyku i udało się na wieczorne lub poranne spacery.

W niedzielę rano wszyscy chórzyści, w tym również ci, którzy mieli blisko i przyjechali tylko na niedzielne nabożeństwo, spotkali się w kościele Świętego Krzyża na pr&...        więcej...


Parafia Słupsk | 17/05/2013

Kazanie ks. bpa Marcina Hintza wygłoszone w Słupsku podczas XXVII Diecezjalnego Zjazdu Chórów

Kazanie wygłoszone przez ks. bpa Marcina Hintza podczas XXVII Diecezjalnego Zjazdu Chórów Diecezji Pomorsko Wielkopolskiej, 12 maja 2013 roku w kościele Świętego Krzyża w Słupsku.

„Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie; lecz wy oglądać mnie będziecie, bo Ja żyję i wy żyć będziecie” (J 14,15-19).

Drogie siostry i drodzy bracia w Panu, uczestniczy Diecezjalnego Zjazdu Chórów,

przeżywamy dziś, jako społeczność Diecezji, wielkie święto. Święto budowania wspólnoty, święto wychwalania Pana. Tradycją ewangelicką jest, że zjazdy ch&oacu...        więcej...


Parafia Konin | 14/05/2013

Diecezjalny Zjazd Młodzieży Ewangelickiej, Konin 12-14 kwietnia 2013 roku

Niedawno odbył się kolejny diecezjalny zjazd młodzieży. Tym razem spotkaliśmy się w Koninie. Tematem przewodnim były relacje panujące między nami, wzajemny szacunek i dobre stosunki z naszymi bliskimi.

W piątek odbyło się uroczyste rozpoczęcie zjazdu. Po kolacji wybraliśmy się na krótki spacer po mieście. Naszym przewodnikiem był tamtejszy proboszcz parafii, ks. Waldemar Wunsz. Po powrocie na parafię ks. Wunsz poprowadził wieczorne rozważanie. Głównym przesłaniem były drogowskazy życiowe jakie daje nam Biblia.

Sobota była bardzo emocjonującym dniem Po śniadaniu ks. Wojciech Płoszek przeprowadził rozważanie, które było bardzo ciekawe, ponieważ sami mogliśmy je współtworzyć. Dzielić się swoimi refleksjami i przemyśleniami. Tematem była miłość i szacunek do bliźniego, które wiążą się z miłością i szacunkiem do Boga.

Po modlitwie porannej wybraliśmy się na salę gimnastyczną, gd...        więcej...


Parafia Poznań | 28/04/2013

Kazanie ks. bpa Marcina Hintza wygłoszone w Poznaniu 23.03.2013 roku

Kazanie wygłoszone przez ks. bpa Marcina Hintza 23.03.2013 roku w Poznaniu na nabożeństwie wspomnieniowym śp. ks. Tadeusza Raszyka.

Tekst Kazalny: „Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia naśladujcie wiarę ich” (Hbr 13,7)

Czcigodni zgromadzeni, Pani Pastorowo, Droga Rodzino ks. Tadeusza, Przewielebni Księża, Drodzy goście, Drogie siostry i drodzy bracia w Chrystusie,

autor Listu do Hebrajczyków mówi nam, że mamy pamiętać o naszych wodzach, o przewodnikach naszej wiary. O czym więc powinniśmy pamiętać? Czy wspominać przede wszystkim ich osobę, osobowość, dzieła, czy też – jak podpowiada autor Listu do Hebrajczyków – przypomnieć i pamiętać o ich wierze: „rozpatrując koniec ich życia naśladujcie ich wiarę”. To jest przesłanie tego wiersza, który często jest przywoływany przy różne...        więcej...


Szymon Krawczyk | 02/03/2013

Synod Diecezjalny w Pile

Dnia 2. marca 2013 roku, w Pile, obradował Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP. Synod ropoczął się od nabożeństwa spowiednio-komunijnego w kościele św. Jana, na którym oprócz Synodałów byli obecni również przedstawiciele lokalnej władzy.

Po nabożeństwie rozpoczęto obrady, które odbywały się w auli Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Pile.

W trakcie sesji odczytano i przyjęto sprawozdanie Biskupa Diecezji, sprawozdania Duszpasterzy Diecezjalnych oraz sprawozdanie Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej. Ks. bp Marcin Hintz w słowach skierowanych do Synodałów mówił o ważniejszych wydarzeniach w roku 2012 w przestrzeni ogólnokościelnej oraz diecezjalnej, podkreślając zaangażowanie poszczególnych parafii w różne inicjatywy związane z "Rokiem Nowych Wyzwań". Biskup Diecezji podkreślił także potrzebę otwarcia się na media oraz - w odniesieniu do danych statystycznych diecez...        więcej...


Parafia Poznań | 07/02/2013

Kazanie ks. bpa Marcina Hintza wygłoszone w Poznaniu 3. lutego 2013 roku

Kazanie wygłoszone w niedzielę Sexagesimae przez ks. bpa Marcina Hintza, zwierzchnika Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP, w kościele Łaski Bożej w Poznaniu, 3. lutego 2013 roku.

Tekst kazalny: Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko! Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu! Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje – mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: nie wraca do mnie puste, lecz wykonuj...        więcej...


Parafia Kalisz | 28/10/2012

Młodzieżowy Zjazd Reformacyjny w Kaliszu

W dniach 12-14 października 2012 odbył się już kolejny Zjazd Reformacyjny Młodzieży naszej diecezji. Tym razem zjechaliśmy się do przepięknego miasta Kalisza, które jest jednocześnie najstarszym miastem Polski. Temat zjazdu brzmiał interesująco: „Nie jesteś papierową marionetką!” Wszyscy byli ciekawi co się za tym kryje.Oficjalnie zjazd rozpoczął się ok. godziny 20:00 w piątek. Po kolacji, odbyło się spotkanie organizacyjne, na którym gospodarz tamtejszej parafii- ks. Michał Kuhn- przedstawił nam krótko historię samej parafii jak i przeszłość Kalisza. Następnie wybraliśmy się na wieczorny spacer po ulicach najstarszego miasta w Polsce. Myślę, że na wielu uczestnikach wywarło to wielkie wrażenie.Sobotę rozpoczęliśmy, tradycyjnie już, od śniadania. Następnie odbyła się modlitwa poranna, na której dużo śpiewaliśmy, ale również przedstawialiśmy i poznawaliśmy się wzajemnie. Ks. Wojtek Płoszek rozpocz...        więcej...