Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP

Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 31/03/2021

Życzenia Biskupa Diecezji na Wielki Tydzień i Wielkanoc

Chrystus Pan mówi: Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła (Obj 1,18).

Drodzy umiłowani w Panu,

niestety po raz kolejny Wielki Tydzień, pamiątkę ukrzyżowania i zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa, będziemy przeżywać w cieniu pandemii. Po doświadczeniach sprzed roku mieliśmy nadzieję, że Wielkanoc Anno Domini 2021 będziemy mogli przeżyć już tradycyjnie i bez ograniczeń - niestety ponownie koronawirus uczy nas pokory.

Chcielibyśmy wszyscy licznie wypełnić nasze kościoły i kaplice, by móc razem modlić się, przeżywając najpierw mękę Bożego Syna na krzyżu Golgoty, a później, w Wielkanocny poranek, ogromną, niewysłowioną radość ze zwycięstwa życia nad śmiercią. Chcielibyśmy przeżywać te święta rodzinnie i w gronie najbliższych, a ponownie jesteśmy wzywani do tego, by w trosce o innych izolować się i trzymać dystans...

Ten liturgiczny czas w życiu Kościoła j...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 31/03/2021

Nowe obostrzenia w związku z pandemią - nabożeństwa w Wielkim Tygodniu i w Wielkanoc

Zgodnie z rozporządzeniem rządu, od soboty 27 marca w całej Polsce będą obowiązywać nowe obostrzenia w związku z trwającą trzecią falą pandemii koronawirusa. Wprowadzone restrykcje będą dotyczyły bezpośrednio również naszych kościołów - ustalono nowy limi osób, które mogą uczestniczyć w nabożeństwach w naszych kościoła i kaplicach. Obecnie będzie to 20m2 na jedną osobę.

Niestety zbiega się to w czasie z obchodami Świąt Wielkanocnych - znów, podobnie, jak rok temu, będziemy zmuszeni przeżywać te święta w wąskim kręgu, ograniczając nasze uczestnictwo również w świątecznych i wielkotygodniowych nabożeństwach.

Zachęcamy w tym trudnym dla nas wszystkich czasie do szczególnej ostrożności i zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa. Utrzymujmy w kościelnych ławkach dystans, nośmy maseczki, dezynfekujmy ręce, a przede wszystkim przestrzegajmy ustalonych limitów w naszych kościołach. Pamiętajmy, że w nabożeństwach możemy ucz...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 31/03/2021

27 marca na ZOOM odbyła się wiosenna sesja Synodu DPW

Tegoroczna sprawozdawcza, wiosenna sesja Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, odbyła się w sobotę 27 marca 2021 roku. Sesja, ze względu na pandemię COVID-19, była zdalna, a Synodałowie spotkali się za pośrednictwem Internetu poprzez platformę do wideokonferncji ZOOM.

Synod DPW już po raz drugi obradował właśnie w takiej formie, czyli online. W ubiegłym roku we wrześniu sesja Synodu obyła się również na ZOOM.

Synodałowie zapoznali się ze sprawozdaniami duszpasterzy środowiskowych z ich działalności za rok 2020. Drogą elektorniczną swoje sprawozdania przesłali: Duszpasterz Młodzieżowy, Duszpasterz Motocyklistów, Kapelani Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego oraz Dyrektor Diakonii DPW.

Również Rada Diecezjalna zdała sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2020. Ks. bp Marcin Hintz odczytał sprawozdanie Biskupa z życia Diecezji, a kurator DPW, p. Izabela Główka-Sokołowska, skierowała słowo do Synodałów i dokonała podsumowan...        więcej...


Parafia Piła | 16/03/2021

Rekolekcje pasyjne w pilskiej parafii

W dniach 11-12 marca w Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Pile odbyły się rekolekcje pasyjne, które  prowadził ks. prof. Marek Uglorz. Temat tegorocznych rekolekcji brzmiał: „Anioł Stróż, aby szedł swoją drogą”.

Był to wspaniały czas refleksji nad swoją drogą życiową, relacji z Bogiem i naszymi bliźnimi, bazowany na tekstach biblijnych w których występują anioły. 

ks. Tomasz Wola.Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 17/02/2021

Wraz z Środą Popielcową rozpoczął się Czas Pasyjny

Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym (Łk 18,31).

17 lutego 2021 roku obchodzimy Dzień Pokuty i Modlitwy (tzw. Środa Popielcowa), który rozpoczyna w Kościele Ewangelicko-Augsburskim CZAS PASYJNY, zwany też Wielkim Postem. Czas Pasyjny to 40-dniowy okres przygotowujący nas do przeżywania Pamiątki Śmierci Jezusa Chrystusa (Wielki Piątek) oraz Świąt Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc).

Nazwa tego okresu liturgicznego pochodzi od słowa „pasja”, oznaczającego mękę i cierpienie Jezusa Chrystusa. Czas pasyjny wzywa nas do zadumy nad pasją Chrystusa i zachęca do wewnętrznego wyciszenia, duchowej refleksji, modlitwy, lektury Słowa Bożego i odsunięcia od siebie spraw zewnętrznych.

Jest to też czas pokuty, rozumianej jako upamiętanie, powrót do Boga i Jego Słowa, do społeczności Kościoła, m.in. poprzez spowiedź i sakrament Komunii Świętej. Pasyjna refleksja...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 06/02/2021

Odbyło się zdalne posiedzenie Rady Diecezjalnej DPW

W dniu 25 stycznia 2021 r., poprzez platformę do wideokonferencji ZOOM, odbyło się zdalne posiedzenie Rady Diecezjalnej Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej.

Zebranych powitał ks. bp Marcin Hintz, który rozpoczął posiedzenie modlitwą. W zebraniu uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Diecezjalnej.

Jedną z głównych kwestii było omówienie przez Radę Diecezjalną sytuacji duszpasterskiej w poszczególnych parafiach DPW podczas stanu pandemii. Relację, na podstawie informacji zebranych od duchownych podczas konferencji księży, zdał ks. bp Marcin Hintz.

Dokonano również podsumowania kończącego się Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021, który w tym roku, ze względu na obostrzenia i konieczność zachowania dystansu społecznego, miał inny wymiar. W poszczególnych okręgach, w których działa Polska Rada Ekumeniczna, zadecydowano, że odbędą się tylko pojedyncze, centralne nabożeństwa ekumeniczne. Ks. radca Janusz Staszczak...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 05/01/2021

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021

Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc – pod tym hasłem będzie przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021. Tym razem materiały do ekumenicznych modlitw przygotowane zostały we wspólnocie Grandchamp w Szwajcarii. Podczas tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Ewangelii według św. Jana 15,1–17.

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:

Dzień 1: Przyjmując wybranieDzień 2: Dojrzewając wewnętrznieDzień 3: Formując jedno ciałoDzień 4: Modląc się wspólnieDzień 5: Pozwalając się przemienić słowemDzień 6: Przyjmując innychDzień 7: Wzrastając w jednościDzień 8: Jednając się z całym stworzen


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 05/01/2021

Nowa płyta z kolędami chóru z Piły

Ukazała się płyta pt. „Śpiewajmy” z kolędami chóru ewangelickiego im. Oskara Kolberga z Piły.

Święta Bożego Narodzenia w Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Pile były czasem finału „oczekiwania”. Prawdziwym wypełnieniem adwentu. W tym czasie doszło do ukazanie się pierwszej debiutanckiej płyty chóru ewangelickiego im. Oskara Kolberga z Piły pt. „Śpiewajmy”. Płyta została nagrana jesienią 2020 roku z uwzględnieniem reżimu sanitarnego i dzięki  zastosowaniu odpowiednich rozwiązań logistycznych.

Na płycie nagrano 9 kolęd i pastorałek, zaśpiewanych przez 24 chórzystów i chórzystek pod dyrekcją Natalii Karolak oraz jeden bonus track: „Anioł pasterzom mówił”, na pianino (aranż. Monika Różańska) i wokal (Natalia Karolak). Przy wydaniu płyty wsparcia udzielili: Diecezja Pomorsko-Wielkopolska, Urząd Miasta ...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 02/01/2021

ROK 2021 rokiem tożsamości luterańskiej

Rok 2021 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce został ogłoszony „Rokiem tożsamości luterańskiej”.

Hasło biblijne Roku Pańskiego 2021 wyjęte jest z Ewangelii według św. Łukasza:Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. (Łk 6,36)

Życzymy Wam, Drodzy, błogosławionego i szczęśliwego Nowego Roku, zdrowia, wszelkiej pomyślności, a przede wszystkim Bożego miłosierdzia! Niechaj łaskawy Pan ma nas wszystkich w swojej opiece.Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 27/11/2020

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Ekumeniczna akcja charytatywna

Wraz z Adwentem rozpoczyna się kolejna, już XXI edycja ekumenicznej akcji charytatywnej Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom pod hasłem: „Świeca, która tworzy polską Wigilię”.

Świece będzie można nabyć w każdej parafii ewangelickiej już od 1. Niedzieli Adwentu, czyli od 29 listopada aż do Świąt Bożego Narodzenia. Cena dużej świecy to 15,- złotych, a małej 5,- złotych. Wszystkich zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w tegorocznej akcji – niechaj świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom zapłoną na naszych świątecznych stołach.

Poprzez akcję chcemy pomóc dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych, dać nadzieję na lepszy start w dorosłe życie, chronić ich przed marginalizacją i wykluczeniem w życiu społecznym. Nabywając świecę wspieramy projekty Diakonii Polskiej. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na pomoc edukacyjną, rehabilitację i leczenie dzieci oraz zorganizowane formy wypoczynku.

...        więcej...