Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP

Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 09/10/2020

Kazanie wygłoszone przez ks. bp. Marcina Hintza w Rypinie 22.09.2020

Kazanie ks. bp. Marcina Hintza wygłoszone w kościele w Rypinie podczas Diecezjalnej Konferencji Księży DPW dnia 22 września 2020 roku.

 

Tekst kazalny według przekładu Biblii Ekumenicznej: 2. List św. Pawła do Tymoteusza 1,7-10

7. Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i rozsądku.

8. Nie wstydź się więc świadectwa naszego Pana ani mnie, Jego więźnia, lecz znoś trudy dla Ewangelii, wspierany mocą Boga.

9. On nas wybawił i powołał świętym powołaniem, nie na podstawie naszych uczynków, ale zgodnie ze swoim postanowieniem i łaską, daną nam odwiecznie w Chrystusie Jezusie,

10. ukazaną zaś teraz, przez objawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który zniszczył śmierć, a życie i nieśmiertelność rozświetlił przez Ewangelię

 

Drodzy Bracia w urzędzie, Siostry i Bracia w Chrystusie Panu,

...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 25/09/2020

Diecezjalna Konferencja Duchownych w Rypinie

Dnia 22 września 2020 duchowni Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej spotkali się na kolejnej konferencji - tym razem w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rypinie.

Konferencja rozpoczęła się od nabożeństwa Słowa Bożego, podczas którego kazanie na tekst z 2. Listu do Tymoteusza, wyznaczony na 16. Niedzielę po Trójcy Św., wygłosił zwierzchnik DPW, ks. bp Marcin Hintz, natomiast liturgię poprowadził gospodarz miejsca, ks. Dawid Mendrok - proboszcz-administrator parafii w Rypinie.

Na nbożeństwie, oprócz parafian z Rypina i duchownych, był obecny również Burmistrz Rypina, p. Paweł Grzybowski. Była to okazja do złożenia podziękowania Burmistrzowi za okazaną pomoc i zaangażowanie przy renowacji ewangelickiego kościoła w Rypinie. Głos zabrał również Burmistrz wyrażając radość z obecności społeczności ewangelickiej w Rypinie i z tego, że kościół odzyskuje swój blask.

Po nabożeństwie rozpoczęły się obrady, które z racji pięk...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 08/09/2020

Zmarł śp. Bernard Rozwałka

W nocy z 28/29 sierpnia zmarł w wieku 69 lat śp. adw. Bernard Rozwałka, długoletni Prezes Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu.

Śp. Bernard Rozwałka urodził się 17 lutego 1951 roku w Szczecinie. Po studiach prawniczych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, związał się z tym miastem na stałe. W Poznaniu odbył aplikację sądową, a następnie adwokacką. 

Od 1982 r. był członkiem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu i mocno zaangażował się w jej życie. Od ok. 30 lat był członkiem Rady Parafialnej, a przez kilka kadencji pełnił funkcję prezesa.Przez 5 kadencji był członkiem Synodu Kościoła, w tym przez jedną kadencję wiceprzewodniczącym Rady Synodalnej. Od 1983 r. był członkiem Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, w ramach którego przez dwie kadencje pełnił funkcję Prezesa Zarządu Głównego. 

Od wielu lat pracował w samorządzie adwokackim będąc członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, pełnił w n...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 01/09/2020

Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej online na ZOOM - 26 września godz. 10.00

Najbliższa, zdalna sesja Synodu Diecezjalnego Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, odbędzie się w sobotę 26 września, w godzinach 10:00 - 13:00, z użyciem internetowej platformy ZOOM przeznaczonej do organizacji wideokonferencji.

Synod ten będzie miał charakter sprawozdawczy, jego celem jest przedstawienie, a następnie formalne zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Diecezji za rok 2019 oraz Preliminarza Budżetowego Diecezji na rok 2020. Wszystko to miało mieć miejsce w trakcie marcowych obrad Synodu DPW w Toruniu, który niestety  musiał zostać odwołany w sytuacji rosnącego zagrożenia pandemią COVID.

Linki do spotkania zostaną przesłane do wszystkich uczestników obrad drogą mailową, w godzinach porannych, w dniu zdalnej sesji Synodu, tj. w sobotę 26 września.Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 01/09/2020

Konferencje duchownych DPW w czasie pandemii

W czasie pandemii, począwszy od marca, księża Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej spotykali się w ramach diecezjalnych konferencji on-line za pośrednictwem internetowej platformy ZOOM stworzonej do organizowania videokonferencji.

Spotkania odbywały się regularnie i były poświęcone przede wszystkim funkcjonowaniu parafii w czasie pandemii oraz bieżącym sprawom. Duchowni wymieniali się również doświadczeniami w związku z dostosowywaniem kościołów i plebanii do rządowych obostrzeń i wymogów wprowadzonych na czas pandemii. We wszystkich konferencjach uczestniczyli również Radcy Diecezjalni w osobach Kurotor DPW Izabeli Główki-Sokołowskiej oraz prof. Jarosława Kłaczkowa.

Pierwsza konferencja duchownych w normalnej formie odbyła się w Koninie w dniu 30 czerwca 2020. Po długiej przerwie spowodowanej pandemią księża ponownie spotkali się na żywo. Konferencja rozpoczęła się od nabożeństwa spowiednio-komunijnego, podczas którego kazanie wygło...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 01/09/2020

Nabożeństwa ewangelickie w TVP 3

W czasie pandemii w programie TVP 3 co tydzień w niedzielę można było oglądać transmisję nabożeństw ewangelickich z różnych parafii i diecezji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Począwszy od wrześnie, zgodnie z oświadczeniem dyrektora Biura Programowego Telewizji Polskiej, "ponieważ sytuacja epidemiologiczna w kraju stabilizuje się, 3 program Telewizji Polskiej nie przewiduje dalszych emisji nabożeństwa ewangelickich".

Na terenie Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP w tym okresie odbyły się aż cztery nabożeństwa zrealizowane dla TVP 3 przez lokalne ośrodki Telewizji Polskiej. Nabożeństwa odbyły się kolejno:

- 3 maja 2020 z kościoła Zbawiciela w Bydgoszczy,

- 7 czerwca 2020 z kościoła Łaski Bożej w Poznaniu,

- 5 lipca 2020 z  kościoła św. Szczepana w Toruniu,

- 2 sierpnia 2020 z kościoła św. Krzyża w Słupsku.

 


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 20/05/2020

Święto Wniebowstąpienia Pańskiego - czwartek 21 maja

W czwartek, czterdzieści dni po Wielkanocy, Kościół wspomina wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa. Święto Wniebowstąpienia Pańskiego jest jednym z najstarszych świąt chrześcijańskich.

Jezus przez 40 dni po swoim zmartwychwstaniu przebywał wśród uczniów. Po upływie tego czasu Apostołowie udali się razem na Górę Oliwną (Dzieje Apostolskie 1,12). W obecności uczniów Jezus uniósł się w górę i zniknął. Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa opisują: Ewangelia Marka 16:19, Ewangelia Łukasza 24:50-51 oraz Dzieje Apostolskie 1:9-11.

Wniebowstąpienie Pańskie, które jest ukoronowaniem Zmartwychwstania, nawiązuje i zapowiada również obietnice dane przez Pana Jezusa – zesłanie Ducha Świętego i jego powtórne przyjście. Przypomina o tym modlitwa w liturgii komunijnej Kościoła: „Boże, Ojcze nasz niebiański, wspominając zbawczą mękę i śmierć Twojego Syna, uwielbiamy Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, oraz o...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 08/05/2020

Nagranie nabożeństwa z ewangelickiego kościoła Zbawiciela w Bydgoszczy w 3. Niedzielę po Wielkanocy dnia 3 maja 2020

Dla tych, którzy nie mieli okazji zobaczyć w telewizji lub chcą zobaczyć ponownie, publikujemy nagranie nabożeństwa Słowa Bożego, połączonego ze spowiedzią, z ewangelicko-augsburskiego kościoła Zbawiciela w Bydgoszczy w 3. Niedzielę po Wielkanocy - Jubilate. Nabożeństwo zostało wyemitowane dnia 3 maja 2020 roku o godz. 13.00 w programie TVP 3.

 

OBEJRZYJ NAGRANIE - LINK

 

Kazanie wygłosił zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. bp prof. Marcin Hintz. Liturgię poprowadzili ks. Marek Loskot - proboszcz bydgoskiej parafii oraz ks. Marcin Rayss - wikariusz diecezjalny.

 

Oprawa muzyczna nabożeństwa: dr Jakub Kwintal - organy; dr Tomasz Gluska - trąbka.

 

W nabożeństwie uczestniczyli wierni Parafii w Bydgoszczy oraz Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej.

 

Nabożeństwo z...        więcej...


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 25/04/2020

Zapraszamy na nabożeństwa online z naszej Diecezji w 2. Niedzielę po Wielkanocy - Misericordias Domini

Siostry i Bracia w Chrystusie,

serdecznie zapraszamy na nabożeństwa online przygotowane i udostępnione przez parafie Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej w 2. Niedzielę po Wielkanocy - Misericordias Domini - Niedzielę Dobrego Pasterza.

Plan nabożeństw na 26 kwietnia 2020 roku:

 

BYDGOSZCZ godz. 10.00 - LINKGDAŃSK-SOPOT godz. 9.30 - LINKPIŁA godz. 9.00 - LINKPOZNAŃ godz. 10.00 - LINKRYPIN godz. 9.00 - LINK

 

Błogosławionej niedzieli!


Diecezja Pomorsko-Wielkopolska | 24/04/2020

Apel ks. bp. Marcina Hintza skierowany do Parafian Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy apel zwierzchnika Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. bp. Marcina Hintza, w związku ze stopniowym odmrażaniem życia - również religijnego - po izolacji z powodu pandemii koronawirusa.

Apel Biskupa Marcina Hintza, skierowany jest do wszystkich Parafian naszej diecezji. Do pobrania również w wersji elektronicznej: APEL ks. bp. Marcina Hintza do Parafian Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP

 

Apel do Parafian Diecezji Pomorsko-WielkopolskiejKościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Chrystusie,

w biblijnym haśle na Niedzielę Misericordias Domini nasz Pan Jezus Chrystus mówi: „Ja jestem dobry Pasterz. Owce moje głosu mojego słuchają i Ja je znam, a one idą ...        więcej...